Хімія. Поглиблений рівень. Повторне видання. 9 клас. Бутенко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 14. Розв’язування задач на приготування розчинів із кристалогідратів

У цьому параграфі ви дізнаєтеся:

  • які розрахунки треба виконати, щоб приготувати розчин із кристалогідрату;
  • як урахувати вміст кристалізаційної води, визначаючи масу розчинника — води.

Нагадаємо, що кристалогідрати — це кристалічні речовини, які містять молекули води. Отже, готуючи розчини з кристалогідратів, треба враховувати кристалізаційну воду, що міститься в їхньому складі. Розглянемо, як визначити в такому разі масу кристалогідрату та масу води, потрібні для приготування розчину.

Приклади розв’язування задач

Приклад 1. Обчисліть масу кристалогідрату MgSO4 2Ο, яку необхідно використати, щоб приготувати 360 г розчину з масовою часткою MgSO4 5 %.

Приклад 2. Обчисліть масу води, яку потрібно взяти для приготування розчину з масовою часткою купрум(ІІ) сульфату 4 % із купрум(ІІ) сульфату пентагідрату масою 35 г.

Приклад 3. Обчисліть масу калій сульфіду пентагідрату K2S • 5Н2О, що треба розчинити в 270 мл води, щоб одержати розчин з масовою часткою калій сульфіду 14 %.

Запитання та завдання

1. Обчисліть маси кальцій нітрату тетрагідрату Ca(NO3)2 2Ο і води, які необхідно взяти для приготування розчину масою 240 г з масовою часткою кальцій нітрату 32 %.

2. У сільському господарстві для боротьби зі шкідниками застосовують розчин барій хлориду дигідрату ВаСl2 • 2Н2О з розрахунку 500 г на 10 л води. Обчисліть масову частку ВаСl2 у такому розчині.

3. Обчисліть масову частку натрій карбонату в розчині, що утворився внаслідок розчинення натрій карбонату декагідрату Na2CO3 • 10Η2Ο масою 71,5 г у воді масою 236,5 г.

*4. Обчисліть масу води, яку треба витратити, щоб унаслідок розчинення в ній 57,4 г кристалогідрату ZnSO4 2Ο одержати розчин цинк сульфату з масовою часткою розчиненої речовини 20,2 %.

*5. Обчисліть масу кристалогідрату FeCl3 • 6Н2О, яку треба розчинити у воді об’ємом 166 мл, щоб одержати розчин масовою часткою ферум хлориду 8 %.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.