Хімія. 9 клас. Буринська

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 28. Етанол

Опанувавши зміст параграфа, ви будете

  • знати молекулярну й структурну формули етанолу, його застосування;
  • уміти складати рівняння реакції горіння етанолу;
  • пояснювати фізіологічну дію етанолу, розуміти її згубні наслідки.

Склад і будова молекули. Як уже зазначалося, молекули органічних сполук крім атомів Карбону i Гідрогену можуть містити атоми Оксигену. Уявіть, що в молекулі етану C2H6 один атом Гідрогену заміщений гідроксильною групою —ОН. Склад такої сполуки — етанолу — виражається хімічною формулою С2Н5ОН (мал. 58).

Мал. 58. Етанол: а — молекулярна формула; б — структурна формула; в — масштабна модель молекули

Ця сполука належить до класу спиртів, характерною ознакою якого є наявність у молекулі однієї або кількох гідроксильних груп.

Фізичні властивості етанолу. Етанол за стандартних умов — рідина, легша за воду, має специфічний запах, добре розчинна у воді. tкип = 78 °С.

Реакція повного окиснення. Спирти, як і всі органічні сполуки, горять. Етанол миттєво спалахує в разі підпалювання й горить синюватим, майже непомітним полум'ям із виділенням великої кількості теплоти. Відбувається реакція повного окиснення:

С2Н5ОН + 3О2 → 2СО2 + 3Н2О; ΔН < 0

Фізіологічна дія етанолу. Спирти — отруйні рідини, деякі спричиняють сліпоту, а в більших дозах призводять до смерті.

Етиловий спирт за дією на організм є наркотичною речовиною, що в невеликих дозах спричиняє сп'яніння, у великих — навіть смерть. Зловживання напоями, що містять етанол (інакше — алкоголь), призводить до страшного захворювання — алкоголізму.

Особливо небезпечний алкоголь для молодого організму. Навіть невеликі дози впливають на швидкість реакцій, здатність зосереджуватись, виконувати розумову роботу. Спожитий у великих дозах, алкоголь діє як отрута на всі системи організму людини. Специфічна зміна настрою після вживання алкоголю, пожвавлення є дуже оманливими, бо згодом настає фаза пригнічення центральної нервової системи, фізичної та психічної загальмованості.

У молодих людей захворювання на алкоголізм розвивається швидше, оскільки в їхньому організмі інтенсивніше відбуваються процеси обміну.

Застосування етанолу. Етанол — розчинник. Ця його властивість використовується в органічному синтезі та лабораторній практиці. Етанол як розчинник застосовується у фармації (екстрагування, виготовлення настоянок тощо), харчовій промисловості, як знезаражувальний засіб — у медицині.

За допомогою хімічних перетворень з етанолу добувають речовини, що є вихідними у виробництві пластмас і каучуку.

Етанол використовується для синтезу етанової кислоти, у суміші з бензином — як пальне.

«БІОГРАФІЯ» ОРГАНІЧНОЇ СПОЛУКИ

Етанол як горюча рідина, що її добували перегонкою вина, був відомий під багатьма назвами: «горюча вода» (aqua ardens), «вода життя» (aqua vitae), «дух вина» (spiritus vini). А ще — «етиловий спирт», «етанол», «винний спирт», «алкоголь» — назви-синоніми однієї сполуки, що є основою алкогольних напоїв і найвідомішою із класу спиртів. Археологічні розкопки засвідчують, що в епоху найдавніших цивілізацій уміли виробляти вино й пиво.

Скидається на те, що алкоголь був найпершою сполукою, яку добували шляхом синтезу. Перша літературна згадка про власне етиловий спирт як «горючу воду», добуту перегонкою вина, належить до VIII ст., а хімічний склад цієї речовини залишався таємницею для вчених аж до початку XIX ст.

Застосування етанолу як розчинника і знезаражувального засобу, а також у харчовій промисловості відомо зі стародавніх часів.

Висновки

• Етанол належить до класу спиртів.

• Характерною ознакою спиртів є наявність у молекулах однієї або кількох гідроксильних груп.

• Етанол горить із виділенням великої кількості теплоти.

• Етанол використовують в органічному синтезі, у харчовій промисловості, фармації, медицині.

• Етанол отруйний.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

  • 1. Які сполуки належать до класу спиртів?
  • 2. Поясніть, на якій властивості етанолу ґрунтується його застосування у вигляді пального. Складіть рівняння реакції.
  • 3. Поясніть шкідливість вживання алкоголю.
  • 4. Обчисліть, чи вистачить кисню об'ємом 112 л для повного окиснення етанолу кількістю речовини 2 моль.