Хімія. 8 клас. Буринська

§ 4. Поняття про інертні елементи

Опрацювавши зміст параграфа, ви будете:

  • мати уявлення про інертні елементи;
  • знати їхні назви і символи.

Елементи головної підгрупи VIII групи - Гелій Не, Неон Ne, Аргон Аг, Криптон Кr, Ксенон Хе і Радон Rn - називаються інертними (благородними) елементами.

Інертні гази хімічно малоактивні. Вони не сполучаються один з одним. Не взаємодіють з воднем і металами. У 1962 р. було одержано фториди Ксенону. Нині вже відомі сполуки Криптону, Ксенону і Радону з Флуором і Оксигеном. Молекули інертних газів складаються з одного атома.

Інертні гази утворюються в результаті різних ядерних процесів. Незначна кількість інертних газів є в атмосфері. У наш час добуто ряд сполук інертних газів із водою, фтором, киснем та органічними речовинами. Саме тому термін «інертні гази» виявився не зовсім вдалим.

Основне джерело добування гелію - підземні геліоносні гази, а також повітря. Інші інертні гази добувають як побічний продукт у процесі виробництва азоту й кисню з повітря глибоким охолодженням.

Молекули інертних газів складаються з одного атома.

Інертні гази утворюються в результаті різних ядерних процесів.

Завдяки специфічним властивостям інертні гази застосовують у техніці для наповнювання ламп накалювання, газосвітних і сигнальних ламп; в електронних приладах; в апаратурі, що реєструє ядерні випромінювання, у вакуумній техніці; для створення інертного середовища в технологічних процесах і в наукових дослідженнях. Суміш гелію з киснем використовують водолази для запобігання кесонній хворобі та в медицині.