Хімія. 8 клас. Буринська

Практична робота 2. Розв’язування експериментальних завдань

На цьому занятті вам треба застосувати набуті знання про оксиди, основи, кислоти і солі для виконання й пояснення дослідів. Уважно прочитайте завдання. Продумайте план проведення дослідів. Доберіть необхідні реактиви і посуд. І лише після цього починайте виконувати досліди. Не забудьте, що у видані вам пробірки з реактивами нічого додавати не можна, бо не виконаєте завдання. Беріть із цих пробірок лише пробу, тобто потроху відливайте в іншу пусту пробірку. Закінчивши дослід, одразу ж записуйте рівняння виконаної реакції. При цьому зазначайте, де треба, агрегатний стан вихідних речовин і продуктів реакції, їх колір, умови перебігу та назви.

Завдання 1. У трьох пронумерованих пробірках містяться розчини натрій хлориду, натрій гідроксиду і хлоридна кислота. Доведіть, у якій з пробірок міститься кожна з речовин.

Завдання 2. Добудьте цинк гідроксид і доведіть практично, що він - амфотерна сполука.

Завдання 3. У трьох пронумерованих пробірках містяться розчини сульфатної кислоти, калій сульфату і калій гідроксиду. Доведіть, у якій з пробірок міститься кожний із них.

Завдання 4. З натрій гідроксиду добудьте натрій хлорид.

Завдання 5. Добудьте купрум(ІІ) гідроксид, а з нього - купрум(ІІ) оксид.

Завдання 6. З купрум(ІІ) сульфату добудьте купрум(ІІ) хлорид.

Завдання 7. З купрум(ІІ) хлориду добудьте купрум(ІІ) нітрат.

Завдання 8. З ферум(ІІІ) оксиду добудьте ферум(ІІІ) гідроксид.

Завдання 9. З купрум(ІІ) оксиду добудьте купрум(ІІ) гідроксид.

Завдання 10. Здійсніть практично такі перетворення:

а) магній → магній сульфат → магній гідроксид → магній хлорид;

б) купрум(ІІ) оксид → купрум(ІІ) хлорид → купрум(ІІ) гідроксид → купрум(ІІ) сульфат;

в) купрум(II) карбонат → купрум(ІІ) нітрат → купрум(ІІ) гідроксид → купрум(ІІ) оксид;

г) ферум(ІІІ) сульфат → ферум(ІІІ) гідроксид → ферум(ІІІ) оксид → ферум(ІІІ) хлорид.