Хімія. 8 клас. Буринська

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Практична робота 1. Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук

На цьому занятті вам треба застосувати набуті знання для дослідження деяких властивостей оксидів, кислот, основ, солей. Це дасть змогу переконатися в значенні експериментального методу для вивчення властивостей речовин. Виконуйте тільки ті два - три завдання, які поставить вам учитель. На закінчення складіть звіт про виконану роботу, наведіть короткі пояснення до дослідів та напишіть хімічні рівняння всіх виконаних реакцій, зазначивши їх тип, умови проведення і назви вихідних і добутих речовин.

Завдання 1. Вам видано два метали - магній у вигляді порошку і мідь у вигляді дротинки (або пластинки). Добудьте з них оксиди цих металів, використовуючи їхню властивість сполучатися з киснем повітря. Зазначте колір утворених оксидів.

Завдання 2. Користуючись виданими реактивами, добудьте купрум(ІІ) гідроксид і доведіть, що ця речовина є основою.

Завдання 3. Доведіть кислотні властивості сульфатної кислоти.

Завдання 4. Здійсніть взаємодію купрум(ІІ) оксиду з хлоридною кислотою. Які властивості купрум(ІІ) оксиду характеризують це перетворення?

Завдання 5. Здійсніть реакцію нейтралізації сульфатної кислоти розчином натрій гідроксиду. Який реактив ще необхідний, аби довести, що реакція відбулась і розчин у пробірці - нейтральний?

Завдання 6. Як, використовуючи вапняну воду (розчин Са(ОН)2), можна довести, що вуглекислий газ, який ми видихаємо, є кислотним оксидом?

Завдання 7. Порівняйте відношення до нагрівання лугів і нерозчинних основ.

Завдання 8. Порівняйте відношення до кислот розчинних і нерозчинних основ.

Завдання 9. Дослідіть, чи можуть дві різні солі вступати одна з одною в реакцію обміну, зазначте умови, необхідні для такої взаємодії.

Завдання 10. Дослідіть хімічні властивості: а) хлоридної кислоти; б) кальцій гідроксиду; в) сульфатної кислоти; г) натрій гідроксиду.