Хімія. 8 клас. Буринська

Практична робота 1. Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук

На цьому занятті вам треба застосувати набуті знання для дослідження деяких властивостей оксидів, кислот, основ, солей. Це дасть змогу переконатися в значенні експериментального методу для вивчення властивостей речовин. Виконуйте тільки ті два - три завдання, які поставить вам учитель. На закінчення складіть звіт про виконану роботу, наведіть короткі пояснення до дослідів та напишіть хімічні рівняння всіх виконаних реакцій, зазначивши їх тип, умови проведення і назви вихідних і добутих речовин.

Завдання 1. Вам видано два метали - магній у вигляді порошку і мідь у вигляді дротинки (або пластинки). Добудьте з них оксиди цих металів, використовуючи їхню властивість сполучатися з киснем повітря. Зазначте колір утворених оксидів.

Завдання 2. Користуючись виданими реактивами, добудьте купрум(ІІ) гідроксид і доведіть, що ця речовина є основою.

Завдання 3. Доведіть кислотні властивості сульфатної кислоти.

Завдання 4. Здійсніть взаємодію купрум(ІІ) оксиду з хлоридною кислотою. Які властивості купрум(ІІ) оксиду характеризують це перетворення?

Завдання 5. Здійсніть реакцію нейтралізації сульфатної кислоти розчином натрій гідроксиду. Який реактив ще необхідний, аби довести, що реакція відбулась і розчин у пробірці - нейтральний?

Завдання 6. Як, використовуючи вапняну воду (розчин Са(ОН)2), можна довести, що вуглекислий газ, який ми видихаємо, є кислотним оксидом?

Завдання 7. Порівняйте відношення до нагрівання лугів і нерозчинних основ.

Завдання 8. Порівняйте відношення до кислот розчинних і нерозчинних основ.

Завдання 9. Дослідіть, чи можуть дві різні солі вступати одна з одною в реакцію обміну, зазначте умови, необхідні для такої взаємодії.

Завдання 10. Дослідіть хімічні властивості: а) хлоридної кислоти; б) кальцій гідроксиду; в) сульфатної кислоти; г) натрій гідроксиду.