Хімія. 8 клас. Буринська

§ 28. Кислоти

Опрацювавши зміст параграфа, ви будете:

  • мати уявлення про поширення кислот у природі; кислотний залишок, основність кислот;
  • знати формули і назви кислот; їх класифікацію; правила поводження з кислотами;
  • уміти обчислювати валентність кислотного залишку

Склад кислот. Вам вже відомі формули деяких кислот, наприклад НСl - хлоридна кислота, H2SO4 - сульфатна кислота, HNO3 - нітратна кислота, Н3РО4 - ортофосфатна кислота.

Зверніть увагу, у формулах кислот на першому місці стоїть символ Гідрогену, а далі - атом або група атомів, що називається кислотним залишком. Під час хімічних реакцій кислотний залишок переходить без змін з однієї сполуки в іншу.

Дослід 1. У демонстраційну пробірку наливаємо розчин сульфатної кислоти H2SO4 і вміщуємо туди дві гранули цинку. Закриваємо пробірку корком, в який вставлена скляна трубочка з відтягнутим кінцем. Відбувається реакція, внаслідок якої виділяється газ. Це - водень Н2. Він горючий. Перевіримо водень на чистоту, перш ніж запалювати його. Адже суміш водню з киснем або повітрям здатна вибухати, а чистий водень горить спокійно (мал. 9).

Мал. 9. Реакція взаємодії кислоти з металом

Що ж відбулося в пробірці? Запишемо рівняння реакції:

Zn + H2SO4 = ZnSO4 + Н2.

Як бачимо, група атомів SO4, не змінюючись, перейшла з однієї сполуки в іншу. Отже, SO4 - кислотний залишок сульфатної кислоти.

Як правило, кислотні залишки утворюють неметалічні елементи. За формулами кислот можна визначити валентність кислотних залишків.

Валентність кислотних залишків дорівнює числу атомів Гідрогену в молекулі кислоти, здатних заміщуватися на йон металічного елемента.

Число атомів Гідрогену молекули кислоти, здатних заміщуватися йонами металічного елемента з утворенням солі, визначає основність кислоти. Так, НСl, НВr, ΗΝΟ3, СН3СООН - одноосновні кислоти, H2S, H2SO4, Н2СО3 - двохосновні кислоти, Н3РО4, H3AsO4 - триосновні.

Класифікація кислот. Кислоти поділяють:

а) за основністю на одно-, двох-, три- і багатоосновні;

б) за складом на оксигеновмісні й безоксигенові.

Фізичні властивості. За стандартних умов багато кислот - рідини (H2SO4, HNO3), але є й тверді кислоти - ортофосфатна Н3РО4, метафосфатна НРО3, силікатна Н2SiО3(драглиста маса). Всі кислоти важчі за воду. Деякі кислоти леткі (НСl, HNO3), вони мають задушливий запах. Майже всі кислоти безбарвні.

Кислоти - їдкі речовини. Особливо небезпечні сульфатна H2SO4, нітратна HNO3 і хлоридна НСl кислоти. Вони роз’їдають папір, деревину, тканини. Бризки кислот, що потрапили на шкіру, можуть спричинити хімічний опік. Тому поводитися з кислотами треба обережно. Особливо слід берегти очі. У хімічних лабораторіях під час роботи з кислотами очі захищають окулярами. Якщо бризки кислоти потрапили на шкіру або в очі, їх треба негайно змити великою кількістю води і звернутися до медпункту.

Поширення у природі. Вам відомо, що багато харчових продуктів кислі на смак. Такого смаку їм надають органічні кислоти (вивчатимуться пізніше). Кислий смак лимона зумовлений наявністю лимонної кислоти, яблука - яблучної кислоти, кислого молока - молочної кислоти. Щавель має кислий смак, бо в його листі міститься щавлева кислота. Оцет є розчином оцтової кислоти.

Неорганічні кислоти, які ви зараз вивчаєте, також трапляються у природі у вільному стані. Наприклад, сульфідна кислота H2S є у вулканічних газах і у водах мінеральних джерел (в Україні - Немирів). Хлоридна кислота НСl входить до складу шлункового соку. Карбонатна кислота Н2СО3 - до складу природних мінеральних вод (Боржомі, Єсентуки, Нарзан на Кавказі, в Україні - Миргородська, Лужанська, Свалява, Трускавецька). Нітратна ΗΝΟ3 і сульфатна H2SO4 кислоти трапляються в дощовій воді («кислотні дощі»).

Застосування кислот. Найбільше значення має сульфатна кислота H2SO4. Її використовують для добування інших кислот, солей, мінеральних добрив, вибухових речовин тощо. Хлоридну НСl і нітратну HNO3 кислоти застосовують для добування солей, ліків, мінеральних добрив, багатьох органічних сполук.

У життєдіяльності організмів кислоти відіграють важливу роль. Тому споживання їх у невеликих кількостях необхідне. В організм людини кислоти потрапляють з овочами, фруктами та іншими продуктами.

Висновки

Кислоти - складні речовини, що містять у своєму складі Гідроген, здатний заміщуватися на йон металічного елемента, і кислотний залишок.

За складом кислоти бувають оксигеновмісні та безоксигенові, а за основністю - одно-, двох-, три- і багатоосновні.

Основність кислоти визначається числом атомів Гідрогену, які заміщуються йоном металічного елемента.

Від основності кислоти залежить валентність кислотного залишку - атома або групи атомів, що під час хімічної реакції переходить без змін з молекули кислоти до інших сполук.