Хімія. 8 клас. Буринська

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 21. Молярна маса

Опрацювавши текст цього параграфа, ви будете:

  • знати суть поняття «молярна маса» і одиницю молярної маси;
  • вміти обчислювати молярну масу; встановлювати взаємозв’язок з іншими фізичними величинами.

Ви вже вмієте визначати кількість речовини за її масою. При цьому ви враховуєте, що кількість речовини, яка дорівнює 1 моль, має масу (в грамах), що чисельно дорівнює її відносній молекулярній (або атомній) масі.

Залежність між масою і кількістю речовини можна виразити формулою:

де М - молярна маса речовини, г/моль; m - маса будь-якої порції речовини, г; v - кількість речовини, молей. Отже,

молярна маса — фізична величина, що дорівнює відношенню маси речовини до відповідної кількості речовини.

Одиниця молярної маси - кілограм на моль (кг/моль) або грам на моль (г/моль). Виходить, що:

маса 1 моль речовини і є її молярною масою.

Числове значення молярної маси дорівнює відносній атомній або відносній молекулярній (формульній) масі. Наприклад, потрібно з’ясувати, яка молярна маса кисню. Оскільки Мr2) = 32, то:

А яка молярна маса заліза:

Ar(Fe) = 56; M(Fe) = 56 г/моль.

Mr(H2SO4) = 1 · 2 + 32 + 16 · 4 = 98;

M(H2SO4) = 98 г/моль;

m(1 моль H2SO4) = 98 г, тобто 98 г сульфатної кислоти H2SO4 - це її маса, що відповідає кількості речовини 1 моль.

Отже, молярна маса - це стала характеристика кожної окремої речовини. Вона виражає залежність між масою і кількістю речовини, а тому дає змогу визначати одну величину за відомою іншою, наприклад, масу за кількістю речовини і навпаки, кількість речовини за масою:

Приклад 1. Яка маса відповідає магній оксиду кількістю речовини 6 моль?

Приклад 2. Яка кількість речовини ортофосфатної кислоти Н3РО4 відповідає її масі 392 г?

Висновки

Молярна маса - це маса 1 моль речовини.

Молярна маса чисельно дорівнює відносній атомній або відносній молекулярній (формульній) масі речовини. Одиницями молярної маси є кілограм на моль (кг/моль) або грам на моль (г/моль).

Молярна маса виражає залежність між масою і кількістю речовини: масу можна визначати за кількістю речовини і, навпаки, кількість речовини - за масою:

m = Μ · v.

Завдання для самоконтролю

1. Зважили 2,7 г алюмінію. Якій кількості речовини відповідає ця порція алюмінію?

2. Для реакції потрібно взяти сірку S і цинк Zn кількістю речовини по 0,5 моль. Яку масу кожної з речовин потрібно зважити?

3. Обчисліть, яку кількість речовини становить метан СН4 масою 1 г.

4. Столова ложка вміщує 18 г води. У склянку налито 3 столові ложки води. Скільки молекул води міститься в склянці?

Додаткові завдання

5. Обчисліть масу 12 · 1023 молекул кисню.

6. Яку кількість речовини натрій хлориду NaCl містить пачка кухонної солі масою 1 кг?

7*. Як показав аналіз, зразок хімічної сполуки масою 160 г містить 128 г Купруму і 32 г Оксигену. Визначте формулу сполуки.