Хімія. 8 клас. Буринська

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 14. Значення Періодичного закону і Періодичної системи хімічних елементів

Опрацювавши зміст параграфа, ви будете:

  • розуміти наукове і світоглядне значення Періодичного закону.

Періодичний закон Д. І. Менделєєва - один із найфундаментальніших і найзагальніших законів природи, якому підпорядковані всі хімічні елементи Всесвіту. Адже з хімічних елементів складається вся жива і нежива природа. Отже, Періодичний закон - це не тільки основний закон хімії, а й основний закон природи. Його відкриття справило величезний вплив на розвиток хімії та фізики і не втратило значення й досі. Після його відкриття природознавство пережило наукову революцію, було розроблено нові теорії (будови речовини, відносності, квантової механіки), знайдено нові елементи, але ці відкриття не тільки не зруйнували Періодичний закон і Періодичну систему, а й розвинули їх, надали нового змісту, ствердили їх фундаментальність.

Наукове значення. Відомо, що до Д. І. Менделєєва вчення про хімічні елементи являло собою сукупність розрізнених, мало пов’язаних між собою знань. Завдання щодо об’єднання цих знань у струнку цілісну систему блискуче виконав Д. І. Менделєєв, відкривши Періодичний закон, який, за визначенням академіка О. М. Баха, став і залишається провідною зіркою для тисяч нових досліджень і творчих пошуків у найрізноманітніших галузях природознавства. Велич наукового подвигу Д. І. Менделєєва полягає в тім, що він розкрив внутрішній об’єктивний зв'язок між хімічними елементами, закон їх розвитку.

Періодичний закон озброює дослідників надійним засобом для пояснення явищ, у яких беруть участь хімічні елементи, і для передбачення нових фактів. А це є найсуттєвішою ознакою кожної наукової теорії.

Передбачувальна сила Періодичного закону повною мірою виявилася ще за життя Д. І. Менделєєва. Він указував на можливість існування багатьох невідомих елементів, відкриття яких (особливо Галію, Скандію, Германію) продемонструвало велике прогностичне значення Періодичного закону і Періодичної системи елементів для подальших досліджень.

На підставі Періодичного закону Д. І. Менделєєв виправив відносні атомні маси 9 елементів, що були визначені неточно, і передбачив існування 10 елементів. Ці прогнози повністю справдилися.

Д. І. Менделєєв усвідомлював об’єктивність відкритого закону і вірив у його майбутнє. Він писав, що «Періодичному закону майбутнє не загрожує руйнуванням, а тільки надбудова і розвиток передбачаються». Так, учений не вважав Періодичну систему завершеною 92-м елементом Ураном. Він передбачав можливість існування зауранових елементів. Усі вони тепер добуті штучно в результаті ядерних перетворень. Сьогодні відомо вже 118 хімічних елементів.

Велику роль відіграє Періодичний закон у розвитку теорії будови атома. Вказавши на глибокий внутрішній зв'язок між елементами, він дав змогу зробити висновок, що всі атоми побудовані принципово однаково. Тому створення моделей атомів стало можливим лише після відкриття Періодичного закону і створення Періодичної системи елементів. У свою чергу, знання будови атома дало змогу глибше зрозуміти суть Періодичного закону і Періодичної системи елементів, пояснити причину періодичності у зміні властивостей хімічних елементів.

У наш час закономірності періодичної зміни властивостей елементів використовуються не тільки в хімії, а й у сучасних геології, геохімії, ядерній хімії, космохімії, різноманітних технологіях (створення речовин і матеріалів із наперед заданими властивостями, розроблення методів синтезу напівпровідників, нових каталізаторів тощо).

Світоглядне значення. Крім наукового, Періодичний закон і Періодична система хімічних елементів мають суттєве світоглядне значення. Вони показують, що всі елементи, як подібні, так і відмінні за властивостями, містяться в єдиній системі, де їхні властивості змінюються закономірно, шляхом переходу кількісних змін (заряд ядра) у якісні (властивості елементів).

Властивості будь-якого елемента виявляються у зв’язку з іншими елементами. Отже, Періодична система елементів переконливо доводить, що природа не є скупченням речовин, ізольованих одна від одної і не зв’язаних між собою. Вона чітко показує, що існує спорідненість між усіма хімічними елементами, що розвиток відбувається не лише у світі тварин і рослин, а й у неорганічній природі. Отже, Періодичний закон має велике значення для розуміння матеріального світу.

Періодичний закон - провідна зірка для нових відкриттів і в хімії, і у фізиці. Він є тією науковою основою, яка зумовлює подальший розвиток сучасної хімії, теорії будови атома, ядерної фізики та багатьох інших наук. Тому добутий групою американських учених під керівництвом Глена Сіборга у 1955 р. хімічний елемент № 101 був названий ними Менделевієм Md на честь великого російського хіміка.