Хімія. 8 клас. Буринська

Хімія. 8 клас. Буринська

У підручнику розглянуто чотири важливі розділи курсу хімії: періодичний закон і періодичну систему хімічних елементів та будову атома, хімічний зв'язок і будова речовини, кількість речовини, основні класи неорганічних сполук. Містить також практичні роботи, демонстраційні та лабораторні досліди, нормативні й додаткові запитання, завдання, вправи, тести і задачі до параграфів, що дасть змогу учням міцно закріпити виучуваний матеріал, відчути шкільний курс хімії як одну із захоплюючих дисциплін сучасної науки.

Книга адресована учням 8-го класу загальноосвітніх навчальних закладів.

Вступ

Розділ 1. Повторення найважливіших питань курсу хімії 7-го класу

§ 1. Найважливіші поняття хімії

Розділ 2. Періодичний закон і Періодична система хімічних елементів. Будова атома

§ 2. Історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів

§ 3. Поняття про лужні елементи

§ 4. Поняття про інертні елементи

§ 5. Поняття про галогени

§ 6. Періодичний закон Д. І. Менделєєва

§ 7. Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва

§ 8. Будова атома. Фізичний зміст Періодичного закону

§ 9. Склад атомних ядер. Ізотопи

§ 10. Стан електронів у атомі

§ 11. Будова електронної оболонки атома

§ 12. Залежність властивостей елементів від періодичної зміни електронних структур атомів

§ 13. Періодична система хімічних елементів у світлі сучасних уявлень про будову атома

§ 14. Значення Періодичного закону і Періодичної системи хімічних елементів

Розділ 3. Хімічний зв'язок і будова речовини

§ 15. Природа хімічного зв’язку. Електронегативність

§ 16. Ковалентний зв'язок

§ 17. Йонний зв’язок

§ 18. Валентність і ступінь окиснення елементів

§ 19. Кристалічні ґратки

Розділ 4. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами

§ 20. Кількість речовини. Моль — одиниця кількості речовини

§ 21. Молярна маса

§ 22. Закон Авогадро. Молярний об’єм газу

§ 23. Відносна густина газів

Розділ 5. Основні класи неорганічних сполук

§ 24. Оксиди

§ 25. Властивості оксидів

§ 26. Розрахунки за рівняннями хімічних реакцій

§ 27. Основи (гідроксиди металічних елементів)

§ 28. Кислоти

§ 29. Хімічні властивості кислот

§ 30. Амфотерні гідроксиди й оксиди

§ 31. Солі

§ 32. Хімічні властивості солей

Практична робота 1. Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук

§ 33. Загальні способи добування оксидів, основ, кислот, солей

§ 34. Узагальнення знань про основні класи неорганічних сполук

Практична робота 2. Розв’язування експериментальних завдань

§ 35. Генетичний зв'язок між основними класами неорганічних сполук

§ 36. Використання простих і складних речовин у господарстві та побуті

§ 37. Хімія й охорона природи

Тлумачний словничок

Відповіді