Хімія. 7 клас. Буринська

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Хімія. 7 клас. Буринська

Мета підручника — допомогти добре засвоїти найважливіші хімічні поняття й основні закони, на яких ґрунтуватимуться знання з хімії.

Вступ

§ 1. Хімія — природнича наука. Речовини та їх перетворення у навколишньому світі

§ 2. Короткі відомості з історії хімії

Практична робота 1. Правила безпеки під час роботи в хімічному кабінеті. Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівними приладами. Будова полум’я

Розділ I. Початкові хімічні поняття

§ 3. Фізичні тіла. Матеріали. Речовини. Фізичні властивості речовин

§ 4. Чисті речовини і суміші. Способи розділення сумішей

Практична робота 2. Розділення неоднорідної суміші

§ 5. Атоми. Молекули. Хімічні елементи

§ 6. Відносна атомна маса хімічних елементів

§ 7. Прості й складні речовини. Хімічні формули. Відносна молекулярна маса речовини

§ 8. Валентність хімічних елементів

§ 9. Масова частка елемента в складній речовині

§ 10. Фізичні та хімічні явища

Практична робота 3. Дослідження фізичних і хімічних явищ

§ 11. Закон збереження маси речовин. Хімічні рівняння

Розділ II. Кисень

§ 12. Повітря, його склад

§ 13. Оксиген і кисень. Поширення в природі

§ 14. Добування кисню та його фізичні властивості

§ 15. Хімічні властивості кисню

Практична робота 4. Добування кисню з гідроген пероксиду, збирання, доведення його наявності

§ 16. Застосування кисню. Колообіг Оксигену в природі

Розділ III. Вода

§ 17. Вода, склад молекули. Поширення в природі

§ 18. Фізичні властивості води

§ 19. Розчин та його компоненти. Процес розчинення

§ 20. Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини

Лабораторний дослід. Приготування розчину солі з певною масовою часткою розчиненої речовини

§ 21. Взаємодія води з оксидами

§ 22. Значення води в природі та житті людини

Тлумачний словник. Відповіді до завдань

Додаток. Застережні знаки та маркування