Підручник з Географії. 8 клас. Булава - Нова програма

§ 8. Географічне положення України

• Пригадайте, за яким планом ви характеризували географічне положення материка.

• На якому материку та в якій його частині розташована Україна?

1. Загальні відомості про територію і кордони

Держава Україна розташована в центральній і південно-східній частинах Європи, у західній частині Євразії. Її державна територія складається з площі земної поверхні (603,7 тис. км2) і земних надр під нею; територіальних вод (понад 20 тис. км2 водної поверхні у складі 12-мильної прибережної зони, товщі вод, морського дна й надр під ними). Земна поверхня становить 5,7% (1/18 частину) від площі Європи та 0,44% (близько 1/225 частину) від площі суходолу Землі. За площею Україна посідає 44-те місце серед держав світу та 2-ге місце серед держав Європи.

Загальна довжина державних сухопутних кордонів України дорівнює понад 5,6 тис. км. Морські кордони України становлять близько 1,5 тис. км.

Фундаментальними принципами міжнародного права й українського законодавства є територіальна цілісність і непорушність державних кордонів. Тому Автономна Республіка Крим має статус тимчасово окупованої території (згідно із Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території» від 15 квітня 2014 р.).

Географічне положення — це своєрідна адреса певної території на Землі: природна (фізико-географічне положення), суспільна (економіко-географічне положення), політична (політико-географічне і геополітичне положення).

2. Фізико-географічне положення

Фізико-географічне положення — розташування території між певними географічними широтами й довготами; щодо об’єктів і явищ, які зумовлюють найважливіші особливості її природи.

Мал. 8.1. Україна на картах Європи і світу

Мал. 8.2. Крайні точки і географічні центри України

Існує певна послідовність характеристики фізико-географічного положення території як її природної адреси.

Широтне положення (розташування за географічною широтою, між певними паралелями) зумовлює кількість сонячної енергії, яка надходить на певну територію.

У якій півкулі щодо екватора розташована Україна? Пригадайте, як кількість сонячної енергії залежить від різниці широти крайніх північної та південної точок території.

Крайня північна точка України розташована поблизу села Грем’яч Новгород-Сіверського району Чернігівської області (52°23' пн. ш.), а крайня південна точка — мис Сарич на півдні Кримського півострова (44°23' пн. ш.). Відстань між північною та південною крайніми точками України становить 893 км (мал. 8.2).

Визначте протяжність крайніх північної та південної точок України у градусах широти.

Отже, Україна розташована в середніх широтах Північної півкулі Землі, у межах помірного географічного поясу.

Довготне положення — це розташування території за довготою, між певними меридіанами.

У якій півкулі відносно нульового (гринвіцького) меридіана розташована територія України?

Крайня західна точка України розташована біля села Соломонове за 4 км на захід від міста Чоп Закарпатської області (22°08' сх. д.). Крайня східна — біля села Рання Зоря Міловського району Луганської області (40°14' сх. д.). Відстань між цими точками — 1316 км.

Визначте різницю між крайніми західною та східною точками України у градусах довготи.

Мал. 8.3. Знак біля селища Добровеличківка

Мал. 8.4. Знак біля села Мар'янівка

Географічний центр України визначають у два способи:

1) за перетином серединних паралелі й меридіана (48°23' пн. ш., 31°10' сх. д.) — біля селища Добровеличківка на Кіровоградщині (мал. 8.2, 8.3);

2) ураховуючи складну конфігурацію кордонів території, вчені за допомогою комп’ютера розрахували географічний центр її площі. Визначений у такий спосіб географічний центр України розташований на північ від селища Добровеличківка, поблизу села Мар’янівка Шполянського району Черкаської області (49°01'39'' пн. ш.; 31°28'58'' сх. д.) (мал. 8.4). Територію України омивають Чорне й Азовське моря. Вихід до Світового океану має велике значення для торговельних зв’язків України з різними країнами світу.

Пригадайте, які протоки сполучають Чорне море з Атлантичним океаном.

Розташування території нашої країни в помірних широтах зумовлює переважання західних вітрів (з Атлантичного океану). Тому в західній частині України клімат вологіший, ніж на сході.

Більша частина території України розташована в межах великої Євразійської літосферної плити, якій у рельєфі відповідають рівнини. Лише крайній захід і південь України належать до Середземноморського рухливого поясу літосфери, якому в рельєфі, зокрема, відповідають Кримські й Карпатські гори.

Для України важливе значення має Дніпро, який ділить її територію на правобережну й лівобережну частини.

3. Економіко-географічне положення

Економіко-географічне положення (ЕГП) — це характеристика розташування країни щодо інших об’єктів і чинників, які впливають на розвиток її господарства. Економіко-географічне положення країни характеризують у такій послідовності.

На сході Україна межує з Євразійським економічним співтовариством (основою якого є Російська Федерація), а на заході — із Європейським Союзом. У 2014 р. після тривалих переговорів була підписана Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, яка почала діяти з 1 січня 2016 р. (мал. 8.6).

Положення України щодо світових транспортних магістралей теж можна оцінити як потенційно вигідне, але через складнощі в сусідських відносинах на сході його потенціал використовується далеко не повністю. Через територію України нині проходять магістральні нафтопровід і газопроводи з Росії в країни Європи. На узбережжі Чорного моря розташовані значні порти — Чорноморськ (до 2016 р. Іллічівськ), Одеса, Южне (усі в Одеській області), Миколаїв (мал. 8.5).

Важливою складовою частиною економіко-географічного положення є розташування щодо паливних і сировинних баз за межами держави та ринків збуту своєї продукції. Особливе значення для України є розміщення щодо паливно-сировинних баз (нафти і газу), запасів яких у нашій країні не вистачає. Основним їх постачальником в Україну була Російська Федерація, що й зумовлювало певну економічну залежність нашої держави від північно-східного сусіда.

Мал. 8.5. Україна — морська держава. Термінал компанії «НІБУЛОН», місто Миколаїв

Мал. 8.6. Україна та країни ЄС

За роки незалежності Україна зіткнулася з проблемами збуту продукції — як з об’єктивних (через низьку якість товарів), так і суб’єктивних причин (через політику урядів країн, які обмежують експорт з України).

Слід відзначити, що в сучасну епоху завдяки розвитку засобів зв’язку й транспорту роль економіко-географічного положення країн на розвиток господарства зменшилася.

4. Політико-географічне і геополітичне положення України

За політико-географічним положенням Україна — незалежна держава в Центральній і Південно-Східній Європі; за формою державного правління — парламентсько-президентська республіка; за адміністративно-територіальним устроєм, відповідно до чинної Конституції, — унітарна держава (за міжнародною класифікацією — умовно-унітарна, оскільки має у своєму складі Автономну Республіку Крим). Столиця держави — місто Київ (мал. 8.7).

Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент — Верховна Рада України. Главою держави є Президент України. Вищий орган у системі органів виконавчої влади — Кабінет Міністрів України.

Геополітичне положення України оцінюють на різних рівнях: мікрорівні (сусіди першого порядку); мезорівні (положення в межах Європи); макрорівні (положення щодо світових центрів економіки й політики).

Україна на суходолі межує із сімома країнами Європи. Знайдіть їх на політичній карті атласу та назвіть.

Сусідами першого порядку є дві групи країн: 1) Росія, Білорусь, Молдова, які утворилися після розпаду СРСР; 2) країни Центральної Європи — Польща, Угорщина, Румунія, Словаччина, які в минулому були соціалістичними країнами, а тепер — члени військового блоку НАТО і Європейського Союзу.

Досить значний вплив на економічну і політичну ситуацію в Україні мають Міжнародний валютний фонд і Всесвітній банк.

Мал. 8.7. Місто Київ — столиця України

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Охарактеризуйте розташування України в межах материка й частини світу, її місце серед держав світу та Європи. 2. Якими є площа України, загальна довжина її кордонів, відстань між крайніми точками? Назвіть пункти, поблизу яких розташовані крайні точки України, та її географічні центри. 3. Охарактеризуйте: 1) фізико-географічне положення України; 2) економіко-географічне положення; 3) політико-географічне й геополітичне положення.

4. Яке велике місто України розташоване на середині шляху між екватором і Північним полюсом?

5. Визначте, які пункти в Україні є найближчими: 1) до екватора; 2) до Північного полюса.

6. Користуючись додатковою літературою або ресурсами Інтернету, зберіть інформацію про те, із якими проблемами стикається Україна при визначенні державних кордонів. Підготуйте повідомлення за цим питанням.

Мал. 8.8. Виключна (морська) економічна зона України (а) в Чорному й Азовському морях

ПРАКТИЧНА РОБОТА 2

Позначення на контурній карті кордонів і назв сусідніх держав, крайніх точок, географічних центрів України та Європи; визначення координат точок, протяжності території країни в градусах і кілометрах

1. Позначте на контурній карті:

1) назви країн, що мають з Україною сухопутні кордони: на сході й північному сході, півночі, північному заході, заході, південному заході;

2) найбільші острови (Зміїний, Джарилгач), півострови (Кримський, Керченський), коси (Арабатська Стрілка), затоки (Каркінітська), протоки (Керченська);

3) назви пунктів, поблизу яких розташовані крайні точки України, їхні географічні координати;

4) географічні центри України, визначені різними способами, та їхні географічні координати.

2. Визначте протяжність території України в градусах і кілометрах.

Мал. 8.9. Знак біля села Ділове на Закарпатті іноді вказують як географічний центр Європи. Це визначення виявилося помилковим, але знак вказує на те, що Україна частково розташована в Центральній Європі

ДОСЛІДЖЕННЯ

Порівняльна оцінка географічного положення України з країнами світу

Порівняйте у вигляді таблиці за наведеним планом фізико-географічне, економіко-географічне і політико-географічне положення України і двох-трьох держав (за власним вибором).

План характеристики географічного положення країни

1. Загальні відомості про територію і кордони, розташування в межах материка й частини світу.

2. Фізико-географічне положення: 1) широтне положення; 2) довготне положення; 3) щодо океанів і морів; 4) щодо переважаючих вітрів; 5) щодо літосферних плит і великих форм рельєфу; 6) щодо басейнів великих річок; 7) оцінка фізико-географічного положення.

3. Економіко-географічне положення: 1) транспортно-географічне; 2) щодо паливних і сировинних баз; 3) щодо збуту продукції.

4. Політико-географічне положення: 1) країни-сусіди першого порядку; 2) положення в Європі; 3) відносно світових геополітичних центрів.

ДЛЯ ДОПИТЛИВИХ

Географічний центр Європи

Якщо відносити до території Європи острови серед північних морів, то її географічний центр буде розташований на південному узбережжі Балтійського моря. Інколи знак біля села Ділове на Закарпатті вказують як географічний центр Європи, однак це неправильно (мал. 8.9).

Україна на карті світу

Площа України на 1/7 більша за площу Франції, майже вдвічі — Польщі, у 2,5 разу — Великої Британії та Румунії, майже у 5 разів — Греції.

Протяжність межі виключної (морської) економічної зони з Туреччиною в Чорному морі становить близько 393 км.