Підручник з Географії. 8 клас. Булава - Нова програма

ТЕМА 5

Зайнятість населення у світі й Україні

§ 50. Зайнятість населення у світі

• Чи змінювалася переважна зайнятість населення України й вашої місцевості в різний час? Як саме?

• Чи впливають особливості природи й природних ресурсів країн на зайнятість населення і як саме?

1. Поняття, пов’язані з оцінкою населення як економічної категорії

Населення вивчається не тільки з точки зору демографічних показників, належності до етносів чи релігій тощо, але і як економічна категорія, оскільки воно є основою формування трудового потенціалу держави та її регіонів.

У курсі географії ми вивчимо основні поняття, пов’язані з оцінкою забезпеченості держав і їх частин робочою силою.

Робоча сила — це людські ресурси, трудовий потенціал, що відтворює сам себе. Під відтворенням населення розуміють його оновлення шляхом народжуваності та смертності.

У 1946 р. була створена перша спеціалізована установа ООН — Міжнародна організація праці (МОП), членами якої зараз є 185 держав, у тому числі Україна. Зокрема, МОП встановлює міжнародні стандарти у сфері праці, зайнятості, професійної підготовки.

Базовими в міжнародних стандартах МОП є поняття «економічно неактивне населення» та «економічно активне населення».

Економічно неактивне населення — це люди віком 15—70 років, які не є зайнятими у виробництві товарів і наданні послуг. До економічно неактивного населення належать:

• учні, студенти, слухачі, курсанти денної форми навчання;

• особи, що отримують пенсії за віком або на пільгових умовах;

• особи, що отримують пенсії за інвалідністю;

• особи, які зайняті в домашньому господарстві, вихованням дітей та доглядом за хворими;

• особи, які були готові стати до роботи, але припинили її пошуки, оскільки вичерпали всі можливості для її отримання;

• інші особи, які не мають необхідності або бажання працювати, та ті, що шукають роботу, але не готові стати до неї.

Економічно активне населення — це частина населення обох статей, яка протягом певного періоду забезпечує пропозицію своєї робочої сили для виробництва товарів і надання послуг.

Мал. 50.1. Економічно активне населення складають людські ресурси, що пропонують свою робочу силу в суспільному господарстві

Мал. 50.2. Зайнятість населення країн ЄС (віком 20—65 років)

Усе економічно активне населення поділяють на дві групи — зайнятих економічною діяльністю і безробітних (зареєстрованих і незареєстрованих).

• Зайняті економічною діяльністю — це особи віком 15—70 років, які виконують роботи за винагороду за наймом на умовах повного або неповного робочого часу, працюють індивідуально (самостійно) або в окремих громадян-роботодавців, на власному (сімейному) підприємстві; безоплатно працюючі члени хатнього господарства, зайняті в особистому підсобному сільському господарстві, а також тимчасово відсутні на роботі. Зайнятими за цією методикою вважаються особи, які працювали протягом тижня не менше 4 годин (в особистому підсобному господарстві — не менше 30 годин).

• Безробітні — це особи віком 18—70 років, які одночасно відповідають трьом умовам: не мають роботи (прибуткового заняття), шукають роботу або намагаються організувати власну справу, готові стати до роботи протягом наступних двох тижнів. До цієї категорії належать також особи, що навчаються за направленнями служби зайнятості, знайшли роботу та чекають відповіді або готуються її розпочати, але в цей час ще не працюють.

2. Кількість економічно активного населення та безробіття у світі

Показники економічно активного населення значною мірою залежать від загальної кількості та вікової структури населення.

Пригадайте, як відрізняється співвідношення між кількістю дітей віком до 15 років, осіб старше 60 років та осіб від 15 до 60 років (§ 42, п. 2).

Показники економічно активного населення деяких країн світу відображені в таблиці.

ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНО АКТИВНОГО НАСЕЛЕННЯ В ЗАГАЛЬНІЙ КІЛЬКОСТІ НАСЕЛЕННЯ В РІЗНИХ КРАЇНАХ СВІТУ

Країна

На 2010 р. (млн осіб)

Частка економічно активного населення,%

Економічно активне населення

Загальна кількість населення

Китай

761

1330

57,0

Індія

402

1173

34,2

США

151

310

48,7

Індонезія

106,2

243

43,7

Бразилія

97

201

48,3

Росія

75

139,3

54,0

Франція

27,6

64,8

42,7

Україна

22,32

45,42

49,1

Польща

16,9

38,46

50,4

Єгипет

21,9

80,5

27,2

Швеція

4,59

9,07

50,6

Таджикистан

2,2

7,49

29,3

Мал. 50.3. Рівень безробіття та структура зайнятості населення в різних країнах

Частка економічно активного населення залежить від ступеня залученості людей у виробництво (наявності робочих місць), необхідного на освіту часу, пенсійного віку в певній країні, якості життя.

У більшості економічно розвинених країн ця частка становить 4—6%. У Білорусі, Таїланді, на Кубі її майже не існує за офіційними даними. Виняток становлять Іспанія, Греція та деякі країни Південної Європи, де рівень безробіття у 2010-х рр. становив близько 25 %. Проте найвищий рівень безробіття характерний для країн Африки (Зімбабве, Ліберії, Демократичної Республіки Конго).

3. Структура зайнятості населення в країнах різних соціально-економічних типів

Проаналізуйте таблицю щодо структури зайнятості економічно активного населення деяких країн світу. Об'єднайте країни в три групи за структурою зайнятості населення. Поясніть причини відмінностей між країнами цих груп.

ПРИКЛАДИ КРАЇН ІЗ РІЗНОЮ СТРУКТУРОЮ ЗАЙНЯТОСТІ ЕКОНОМІЧНО АКТИВНОГО НАСЕЛЕННЯ У СФЕРАХ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (%; НА ПОЧАТОК XXI ст.)

Країна

Сфера послуг

Промисловість

Сільське господарство

Німеччина

64

33

3

Велика Британія

80

19

1

Франція

71

25

4

Канада

74

15

3

Швеція

74

24

2

Польща

51

22

27

Греція

59

21

20

Ангола

15

0

85

Буркіна-Фасо

10

0

90

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Як ви розумієте поняття «економічно активне населення», «економічно неактивне населення», «безробіття»?

2. За даними таблиці (с. 186) поясніть, чому в деяких країнах частка економічно активного населення низька, а в деяких вона становить понад 50% від кількості населення.

3. Складіть структурно-логічну схему зв'язків понять «економічна активність населення» та «зайнятість населення» (відповідно до міжнародних стандартів МОП).

4. Користуючись ресурсами Інтернету, на прикладі двох самостійно обраних країн доведіть, що частка економічно активного населення залежить від ступеня залученості людей у виробництво (наявності робочих місць), необхідного на освіту часу, пенсійного віку в певній країні, якості життя. Порівняйте структуру зайнятості економічно активного населення в цих країнах. Підготуйте повідомлення за результатами своєї роботи.