Підручник з Географії. 9 клас. Бойко - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Підручник з Географії. 9 клас. Бойко - Нова програма

У 9 класі ви вивчатимете курс «Україна і світове господарство», який озброїть вас сучасним баченням національної економіки нашої держави й водночас багатогранного та багатоликого, але цілісного світу. Ви отримаєте уявлення про природні ресурси країн, первинний, вторинний, третинний сектори світового господарства й напрями їх розвитку в умовах інформаційної революції.

Вступ

§ 1. Що і як вивчає суспільна географія

Розділ І. Національна економіка та світове господарство

Тема 1. Національна економіка

§ 2. Національна економіка

§ 3. Економічний розвиток і структура економіки країни

§ 4. Чинники розміщення виробництва

§ 5. Суспільна та просторова організація господарства

Тема 2. Світове господарство

§ 6. Світове господарство. Міжнародний поділ праці

§ 7. Типи економічних систем

§ 8. Типи країн

§ 9. Просторова структура світового господарства

§ 10. Сучасні тенденції розвитку світового господарства

Розділ ІІ. Первинний сектор господарства

Тема 1. Сільське господарство

§ 11. Сільське господарство світу

§ 12. Рослинництво світу

§ 13. Тваринництво. Сільськогосподарські пояси світу

§ 14. Сільське господарство України. Рослинництво

§ 15. Тваринництво. Зональна спеціалізація сільського господарства України

Тема 2. Лісове господарство

§ 16. Лісове господарство світу та України

Тема 3. Видобувна промисловість

§ 17. Мінеральні ресурси та ресурсозабезпеченість

§ 18. Видобування паливних ресурсів

§ 19. Видобування металічних ресурсів

§ 20. Видобування нерудної мінеральної сировини

Розділ ІІІ. Вторинний сектор господарства

Тема 1. Виробництво та постачання електроенергії

§ 21. Електроенергетика світу

§ 22. Електроенергетика України

Тема 2. Металургійне виробництво

§ 23. Чорна металургія світу

§ 24. Кольорова металургія світу

§ 25. Металургійне виробництво в Україні

Тема 3. Хімічне виробництво. Виробництво деревини, паперу

§ 26. Виробництво продукції хімічної і деревообробної промисловості світу

§ 27. Хімічне виробництво в Україні. Виробництво деревини й паперу

Тема 4. Виробництво машин та устаткування

§ 28. Машинобудування в сучасному світі

§ 29. Географія виробництва машин і устаткування світу

§ 30. Машинобудування в Україні

Тема 5. Виробництво тканин, одягу, взуття

§ 31. Виробництво тканин, одягу, взуття у світі та Україні

Тема 6. Виробництво харчових продуктів, напоїв

§ 32. Виробництво продуктів харчування у світі

§ 33. Харчова промисловість України

Розділ ІV. Третинний сектор господарства

Тема 1. Транспорт

§ 34. Транспорт як вид економічної діяльності

§ 35. Географія світового транспорту

§ 36. Транспорт України

Тема 2. Торгівля

§ 37. Світовий ринок товарів та послуг

§ 38. Торгівля в Україні

Тема 3. Туризм

§ 39. Міжнародний туризм

§ 40. Туризм в Україні

Тема 4. Наукова діяльність. Освіта. Охорона здоров'я

§ 41. Наукова й освітня діяльність, охорона здоров'я у світі та Україні

Тема 5. Фінансова діяльність. Аутсорсинг

§ 42. Фінансові послуги

§ 43. Аутсорсинг

Розділ V. Глобальні проблеми людства

§ 44. Політичні та демографічні проблеми

§ 45. Економічні та продовольчі проблеми людства

§ 46. Екологічні проблеми людства

§ 47. Сталий розвиток

ДодаткиПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.