Географія. 7 клас. Бойко

Географія. 7 клас. Бойко

У 7 класі ви продовжите вивчати географію. Ви дізнаєтеся про особливості природи материків: який мають рельєф, де клімат посушливий, а де — вологий, чому утворилися великі пустелі й непрохідні ліси. Не менш цікавими є й океани — з їх глибоководними жолобами і підводними вулканами. рухом води і температурними аномаліями, дивовижними мешканцями підводного світу. Ви також дістанете уявлення про народи, які населяють континенти та острови, особливості їхньої культури та господарства.

Вступ

§ 1. Що і як вивчає географія материків та океанів

§ 2. Джерела географічної інформації

Розділ І. Закономірності формування природи материків та океанів

Тема 1. Форма і рухи Землі

§ 3. Форма і рухи Землі та їх наслідки

Тема 2. Материки та океани — великі природні комплекси географічної оболонки

§ 4. Рух літосферних плит

§ 5. Геологічна історія Землі та тектонічні структури

§ 6. Рельєф материків і дна океанів

§ 7. Кліматотвірні чинники

§ 8. Кліматичні пояси і типи клімату Землі

§ 9. Властивості водних мас. Течії

§ 10. Широтна зональність і вертикальна поясність

Запитання і завдання для самоконтролю навчальних досягнень з розділу І. Закономірності формування природи материків та океанів

Розділ ІІ. Материки тропічних широт

Тема 1. Африка

§ 11. Географічне положення та дослідження

§ 12. Тектонічна будова, рельєф та корисні копалини

§ 13. Клімат

§ 14. Води суходолу

§ 15. Екваторіальні ліси

§ 16. Савани

§ 17. Пустелі і напівпустелі. Вічнозелені твердолисті ліси і чагарники

§ 18. Стихійні явища природи. Екологічні проблеми

§ 19. Населення

§ 20. Держави

Запитання і завдання для самоконтролю навчальних досягнень з теми 1. Африка

Тема 2. Південна Америка

§ 21. Географічне положення та дослідження

§ 22. Тектонічна будова і рельєф

§ 23. Клімат

§ 24. Води суходолу

§ 25. Природі зони

§ 26. Населення

§ 27. Держави

Запитання і завдання для самоконтролю навчальних досягнень з теми 2. Південна Америка

Тема 3. Австралія

§ 28. Географічне положення. Тектонічна будова та рельєф

§ 29. Клімат. Води суходолу

§ 30. Рослинність і тваринний світ. Природні зони

§ 31. Населення. Австралійський союз

Розділ ІІІ. Полярний материк планети

Тема 4. Антарктида

§ 32. Географічне положення та історія дослідження

§ 33. Тектонічна будова і рельєф

§ 34. Природні умови

Запитання і завдання для самоконтролю навчальних досягнень з теми 3. Австралія і теми 4. Антарктида

Розділ ІV. Материки Північної півкулі

Тема 5. Північна Америка

§ 35. Географічне положення. Історія відкриття та освоєння

§ 36. Тектонічна будова і рельєф

§ 37. Клімат

§ 38. Води суходолу

§ 39. Природні зони

§ 40. Природні зони (продовження) та вертикальна поясність

§ 41. Населення і політична карта

§ 42. Держави

Запитання і завдання для самоконтролю навчальних досягнень з теми 5. Північна Америка

Тема 6. Євразія

§ 43. Географічне положення. Дослідження материка

§ 44. Тектонічна будова і рельєф

§ 45. Клімат

§ 46. Води суходолу

§ 47. Природні зони

§ 48. Природні зони (продовження)

§ 49. Вертикальна поясність

§ 50. Населення і політична карта

§ 51. Країни Західної Європи

§ 52. Країни Південної Європи

§ 53. Країни Східної і Центральної Європи

§ 54. Росія

§ 55. Країни Південної Азії. Індія

§ 56. Країни Східної Азії

Запитання і завдання для самоконтролю навчальних досягнень з теми 6. Євразія

Розділ V. Океани

Тема 1. Тихий океан

§ 57. Тихий океан

§ 58. Острови в Тихому океані (Океанія)

Тема 2. Атлантичний океан

§ 59. Атлантичний океан

Тема 3. Індійський океан

§ 60. Індійський океан

Тема 4. Північний Льодовитий океан

§ 61. Північний Льодовитий океан

Запитання і завдання для самоконтролю навчальних досягнень з розділу V. Океани

Розділ VІ. Вплив людини на природу материків та океанів

Тема 1. Використання природних багатств материків та океанів

§ 62. Природні ресурси та природокористування

Тема 2. Екологічні проблеми материків та океанів

§ 63. Забруднення довкілля і заходи з його охорони

§ 64. Способи упередження екологічних проблем