Географія. 6 клас. Бойко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Географія. 6 клас. Бойко

У 6 класі на уроках географії ви пізнаватимете навколишній світ. Географія — стародавня і водночас сучасна наука. Вивчаючи її, ви здобудете знання про Землю.

Підручник розповість багато нового, цікавого й потрібного сучасній освіченій людині. Вивчення географії відкриває двері до пізнання рідного краю, своєї країни, всієї Землі.

Вступ

§ 1. Що вивчає географія

§ 2. Географічні дослідження

Розділ І. Розвиток географічних знань про Землю

Тема 1. Уявлення про Землю в давнину

§ 3. Уявлення про Землю в давні часи

Тема 2. Відкриття нових земель та навколосвітні подорожі

§ 4. Пізнання нових земель

§ 5. Великі географічні відкриття

§ 6. Навколосвітні експедиції та відкриття материків

Тема 3. Сучасні дослідження

§ 7. Сучасні географічні дослідження

Тематичний контроль з розділу І. Розвиток географічних знань про Землю

Розділ ІІ. Земля на плані та карті

Тема 1. Орієнтування на місцевості

§ 8. Способи орієнтування на місцевості

§ 9. Поняття про азимут

Тема 2. Способи зображення землі

§ 10. Які є способи зображення земної поверхні

§ 11. Масштаб

Тема 3. План, його основні ознаки

§ 12. План

§ 13. Складання плану місцевості

Тема 4. Географічні карти

§ 14. Географічна карта — образ Землі

§ 15. Види географічних карт

Тема 5. Географічні координати

§ 16. Градусна сітка на глобусі й карті

§ 17. Географічні координати

Тематичний контроль з розділу ІІ. Земля на плані та карті

Розділ ІІІ. Оболонки землі

Тема 1. Літосфера

§ 18. Внутрішня будова Землі

§ 19. Літосферні плити

§ 20. Землетруси

§ 21. Вулканізм і вулкани. Гейзери

§ 22. Зовнішні процеси, що змінюють земну кору

§ 23. Породи, що складають земну кору

§ 24. Абсолютна і відносна висота місцевості

§ 25. Рівнини

§ 26. Гори

§ 27. Рельєф дна океану

§ 28. Унікальні форми рельєфу

Тематичний контроль з теми 1. Літосфера

Тема 2. Атмосфера

§ 29. Будова атмосфери

§ 30. Добовий хід температури повітря

§ 31. Річний хід температури повітря

§ 32. Освітлення й теплові пояси Землі

§ 33. Атмосферний тиск

§ 34. Вітер

§ 35. Вологість повітря

§ 36. Атмосферні опади

§ 37. Погода

§ 38. Клімат

§ 39. Кліматичні пояси

§ 40. Вплив людини на атмосферу

Тематичний контроль з теми 2. Атмосфера

Тема 3. Гідросфера

§ 41. Світовий океан

§ 42. Властивості вод світового океану

§ 43. Хвилі

§ 44. Течії

§ 45. Життя в морях та океанах

§ 46. Океан та людина

§ 47. Річки

§ 48. Робота і характер течії річок

§ 49. Озера

§ 50. Болота

§ 51. Штучні водотоки і водойми

§ 52. Підземні води

§ 53. Макроскопічні гриби: особливості живлення та роль у природі

Тематичний контроль з теми 3. Гідросфера

Тема 4. Біосфера та ґрунти

§ 54. Біосфера

§ 55. Ґрунти

Тема 5. Природні комплекси

§ 56. Природні комплекси

§ 57. Географічна оболонка

§ 58. Природні зони

Тематичний контроль з теми 4. Біосфера та ґрунти і теми 5. Природні комплекси

Розділ ІV. Планета людей

Тема 1. Кількість і розміщення населення Землі

§ 59. Кількість і розміщення населення

§ 60. Раси і народи світу

Тема 2. Держави світу

§ 61. Країни світу

Тема 3. Вплив людини на природу

§ 62. Забруднення довкілля та його охорона

Додатки