Основи здоров’я. Повторне видання. 9 клас. Бойченко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Уміння вчитися

§ 15. Умови ефективного навчання. Активне і пасивне навчання

Дізнаєтеся більше про умови ефективного навчання; ознаки активного і пасивного навчання; проаналізуєте, активно чи пасивно навчаєтеся ви

Пригадайте

 • Чому важливо додержуватися розпорядку дня?

З матеріалів попередніх класів ви вже знаєте, чому важливо вміти вчитися впродовж усього життя. У сучасному світі важливим стає не тільки вміння набувати знань, а й уміння застосовувати їх у житті. Це зумовлює набуття навичок опрацьовувати великий обсяг інформації, критично мислити, навчатися ефективно.

Умови ефективного навчання

Щоб навчання було успішним, слід володіти прийомами, що допомагають засвоювати інформацію, тобто вчитися активно.

Види навчання

Підлітки навчаються активно, якщо:

• прагнуть зрозуміти матеріал

• намагаються пов’язати новий матеріал із відомим

• слухають пояснення вчителя уважно, зосереджено, не соромляться запитати про те, що не зрозуміли

• систематизують і обговорюють з друзями нову інформацію, складають власні запитання до тексту, тези, таблиці, карти пам’яті, виконують творчі завдання і проєкти

• планують час самостійно, знають послідовність виконання завдань

• оцінюють самостійно, що вдалося і що не вдалося, аналізують ефективність власного навчання, прагнуть поліпшити результат

• не залишають запитань без відповідей, шукають додаткову інформацію

• зацікавлені у вивченні матеріалу

• застосовують знання на практиці

Підлітки навчаються пасивно, якщо:

• механічно заучують матеріал («зазубрюють»)

• сприймають кожну інформацію як нову, не пов’язуючи з попередніми знаннями

• неуважно слухають пояснення вчителя

• не вміють систематизувати інформацію, не застосовують прийоми ефективного запам’ятовування

• очікують пояснень і нагадувань учителя, що і як робити, — безініціативні

• не аналізують власних успіхів і невдач, не прагнуть поліпшити результат

• учать тільки обов’язковий матеріал, не цікавляться додатковою інформацією

• вважають, що вчитися нудно

• не намагаються використати знання в житті

Мотиви до активного навчання можуть бути різні. Наприклад, підліток прагне здобути нові знання чи підвищити самооцінку; намагається бути схожим на людину, яку наслідує; отримує задоволення від процесу навчання; розуміє важливість навчання для майбутньої професії тощо. Можна ще й перетворити вивчення нового матеріалу на цікаву гру. Долучити до такої гри однокласників і однокласниць, адже, обговорюючи матеріал у команді, легше зосередитися і запам’ятати вивчене. Так, вивчаючи географію чи біологію, можна уявити себе, наприклад, мандрівниками чи вченими, які розвідують недоступні раніше куточки планети і вивчають тварин і рослини.

Навчайтеся активно й незабаром переконаєтеся, що швидше запам’ятовуєте нові теми, встигаєте зробити більше, не втомлюєтеся — навчаєтеся залюбки.

АКТИВНЕ НАВЧАННЯ СПРИЯЄ:

 • кращому засвоєнню знань;
 • розвитку пам’яті та уваги;
 • розвитку логічного і творчого мислення;
 • формуванню критичного мислення;
 • розвитку кмітливості;
 • формуванню вміння дискутувати і відстоювати власну думку;
 • самопізнанню та самооцінюванню;
 • самостійності та відповідальності.

Оволодівши навичками активного навчання, ви успішно застосовуватимете в житті набуті знання.

Висновок

Щоб досягти успіху в житті, потрібно вчитися впродовж усього життя. Щоб навчання було успішним, слід володіти прийомами, які допоможуть краще засвоїти інформацію, учитися ефективно й активно. Навички активного навчання сприятимуть успішному застосовуванню в житті здобутих знань.

Завдання

 • 1. Які умови сприяють ефективному навчанню?
 • 2. Проаналізуйте схему «Умови ефективного навчання» на с. 70. Як ви вважаєте, чи пов’язані між собою наведені в схемі умови? Чому? Доведіть на прикладі.
 • 3. Доповніть перелік. Чому саме ці умови вибрали?
 • 4. Проаналізуйте схему «Види навчання» на с. 71. Назвіть ознаки активного й пасивного навчання.
 • 5. Чи вважаєте ви, що активне навчання має переваги перед пасивним? Чому? Відповідь обґрунтуйте.
 • 6. Чи важливо, на вашу думку, мотивувати на активне навчання? Поясніть чому.
 • 7. Що мотивує на навчання вас?
 • 8. Наведіть приклади з досвіду власного чи знайомих, як ефективне навчання вплинуло на успіхи в житті.
 • 9. Чи згодні ви з твердженням, що активне навчання сприяє самостійності та відповідальності? Чому? Доведіть власну думку.

Попрацюйте в парі або групі

Обговоріть, чи згодні ви, що те, як ми навчаємося, не менш важливе, ніж те, чого ми навчаємося. Відповіді аргументуйте.

Моделюйте — набувайте життєвих навичок

Проаналізуйте, чи застосовуєте ви під час вивчення нового матеріалу прийоми активного навчання. Які? Чому? Які вам застосовувати легко й цікаво, а які для вас складні? Як діятимете, щоб удосконалити навички активного навчання? Складіть план удосконалення навичок. Оформіть його за власним бажанням. Презентуйте в класі.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.