Основи здоров’я. Повторне видання. 9 клас. Бойченко

Основи здоров’я. Повторне видання. 9 клас. Бойченко

Цього року ви закінчуєте вивчення предмета «Основи здоров’я». Підручник допоможе вам узагальнити здобуті в попередні роки знання. Ви також упевнитеся в цінності здоров’я і неповторності життя. Ви знатимете, як зміцнити фізичне здоров’я, чому важливо здійснювати його моніторинг. Поповните знання про психологічні та моральні якості людини, які сприяють формуванню особистості, усвідомите значення життєвого самовизначення. Ви навчитеся вдосконалювати риси та якості характеру, зрозумієте важливість життєвих цінностей для самовиховання. Для тих, хто вже нині замислюється про майбутню професію, стане у пригоді інформація про критерії та мотиви вибору професії.

Розділ 1. Здоров’я людини

Дотримання здорового способу життя

§ 1. Життя як феномен. Здоров’я як атрибут життя людини

§ 2. Сфери життя людини. Планування життя. Життєве кредо

§ 3. Сучасне уявлення про здоров’я

Розділ 2. Фізична складова здоров’я

Збереження і зміцнення фізичної складової здоров’я

§ 4. Взаємозв’язок принципів особистої гігієни, раціонального харчування, рухової активності, повноцінного відпочинку

§ 5. Види рухової активності. Вплив рухової активності на здоров’я

§ 6. Складові особистої гігієни

§ 7. Біологічні ритми і здоров’я. Значення сну в юнацькому віці

§ 8. Харчування для здоров’я

§ 9. Моніторинг здоров’я

Розділ 3. Психічна і духовна складові здоров’я

Самореалізація особистості

§ 10. Самореалізація в підлітковому та юнацькому віці

§ 11. Самопізнання і формування особистості. Формування самооцінки

§ 12. Самовизначення

§ 13. Вибір професії

Емоційне благополуччя

§ 14. Саморегуляція емоцій

Уміння вчитися

§ 15. Умови ефективного навчання. Активне і пасивне навчання

§ 16. Індивідуальні особливості сприйняття і навчання

§ 17. Способи ефективного навчання і підготовки до іспитів. Планування часу

Самовиховання характеру

§ 18. Риси характеру. Чинники, від яких залежить характер людини

§ 19. Роль життєвих цінностей у формуванні характеру

§ 20. Цінності і якість життя. Моральний розвиток особистості. Самовиховання характеру

Розділ 4. Соціальна складова здоров’я

Тема 1. Соціальне благополуччя

Соціальна компетентність

§ 21. Стосунки та рівні спілкування

§ 22. Цінність родини. Готовність до сімейного життя

Репродуктивне здоров’я молоді

§ 23. Стан репродуктивного здоров’я молоді в Україні

§ 24. Негативні наслідки ранніх статевих стосунків. Вплив психоактивних речовин на репродуктивне здоров’я

ВІЛ/СНІД: проблема людини і проблема людства

§ 25. Епідемія ВІЛ-інфекції/СНІДу: загроза людині

§ 26. Епідемія ВІЛ-інфекції/СНІДу: загроза людству

Тема 2. Сучасний комплекс проблем безпеки

§ 27. Безпека як потреба людини. Види і рівні загроз. Заходи безпеки

§ 28. Національна безпека України

§ 29. Глобальні проблеми, породжені діяльністю людини

§ 30. Розвиток екологічно доцільного мислення і поведінки. Інформаційне суспільство і сталий розвиток

Додатки