Основи здоров'я. 9 клас. Бойченко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Основи здоров'я. 9 клас. Бойченко

Підручник розроблено відповідно до навчальної програми, на основі особистісно зорієнтованого, компетентнісного та діяльнісного підходів до навчання.

З матеріалів підручника учні дізнаються більше про взаємозв’язок складових здоров’я, навчаться мотивувати себе, додержуватися здорового способу життя, ознайомляться зі складовими самореалізації. Знатимуть про важливість емоційного благополуччя для здоров’я і професійного успіху. Усвідомлять значення принципу: «Мислити глобально, діяти локально». Виконуючи завдання практичного спрямування, учні зможуть удосконалити навички безпечної поведінки і здорового способу життя.

Розділ 1. Здоров’я людини

Дотримання здорового способу життя

§ 1. Життя як феномен. Здоров’я як атрибут життя людини

§ 2. Сфери життя людини. Довгострокове планування з урахуванням важливих сфер життя

§ 3. Сучасне уявлення про здоров’я

Розділ 2. Фізична складова здоров’я

Збереження і зміцнення фізичної складової здоров’я

§ 4. Взаємозв’язок принципів особистої гігієни, раціонального харчування, рухової активності, повноцінного відпочинку

§ 5. Види рухової активності. Вплив рухової активності на здоров’я

§ 6. Складові особистої гігієни

§ 7. Біологічні ритми і здоров’я. Значення сну в юнацькому віці

§ 8. Харчування для здоров’я

§ 9. Моніторинг здоров’я

Розділ 3. Психічна і духовна складові здоров’я

Самореалізація особистості

§ 10. Самореалізація в підлітковому та юнацькому віці

§ 11. Самопізнання і формування особистості. Формування самооцінки

§ 12. Самовизначення

§ 13. Вибір професії

Емоційне благополуччя

§ 14. Саморегуляція емоцій

Уміння вчитися

§ 15. Умови ефективного навчання. Активне і пасивне навчання

§ 16. Індивідуальні особливості сприйняття і навчання

§ 17. Способи ефективного навчання і підготовки до іспитів і державної підсумкової атестації. Планування часу

Самовиховання характеру

§ 18. Риси характеру. Чинники, від яких залежить характер людини

§ 19. Роль життєвих цінностей у формуванні характеру

§ 20. Цінності і якість життя. Моральний розвиток особистості. Самовиховання характеру

Розділ 4. Соціальна складова здоров’я

Тема 1. Соціальне благополуччя. Соціальна компетентність

§ 21. Стосунки та рівні спілкування

§ 22. Цінність родини. Готовність до сімейного життя

Репродуктивне здоров’я молоді

§ 23. Стан репродуктивного здоров’я молоді в Україні

§ 24. Негативні наслідки статевих стосунків у підлітковому віці. Вплив психоактивних речовин на репродуктивне здоров’я

ВІЛ/СНІД: проблема людини і проблема людства

§ 25. Епідемія ВІЛ-інфекції/СНІДу: загроза людині

§ 26. Епідемія ВІЛ-інфекції/СНІДу: загроза людству

Тема 2. Сучасний комплекс проблем безпеки

§ 27. Безпека як потреба людини. Види і рівні загроз. Заходи безпеки

§ 28. Національна безпека України

§ 29. Глобальні проблеми, породжені діяльністю людини

§ 30. Розвиток екологічно доцільного мислення і поведінки. Інформаційне суспільство і сталий розвиток

Додатки