Основи здоров’я. Повторне видання. 8 клас. Бойченко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Розділ 4. Соціальна складова здоров’я

Тема 1. Соціальний добробут

§ 16. Спілкування хлопців і дівчат

Дізнаєтеся про важливість рівноправного спілкування хлопців і дівчат

Пригадайте

 • Яких порад слід додержуватися, щоб спілкування було ефективним?

Стосунки між людьми різної статі формуються з дитинства і проходять кілька етапів.

Дитинство

Хлопчики і дівчатка граються та спілкуються разом. Поступово усвідомлюють статеві відмінності. Діти починають гратися в різні ігри. Хлопчики більше дружать з хлопчиками, дівчатка — з дівчатками. Важливо, щоб діти навчилися доброзичливо спілкуватися, допомагати одне одному, захищати слабших незалежно від статі.

Підлітковий вік

Період інтенсивного фізичного й інтелектуального розвитку. Підлітки мають усвідомити, що кожен з них — унікальна особистість. І хоча всі різняться рисами характеру та здібностями, кожен цінний для суспільства незалежно від статі. У хлопців та дівчат змінюється поведінка, виявляється більше відмінностей в уподобаннях. Проте разом навчаються і проводять дозвілля. Підлітки цікавляться внутрішнім світом іншої людини. Хлопці і дівчата вперше закохуються.

Юність

Період переходу від підліткової залежності до дорослої відповідальності й самостійності. Продовжується біологічне та соціальне дозрівання молоді. Коло спілкування з однолітками розширюється. Водночас виникає симпатія до когось одного протилежної статі. Емоційна близькість згодом може перерости в кохання. Важливо, щоб кожен розумів, що чоловік і жінка — це статева ознака, біологічна характеристика організму. Проте, незалежно від своєї статі, кожен може виконувати в суспільстві будь-яку соціальну роль відповідно до власного хисту та бажання.

Зрілість

Молодь досягає біологічної та соціальної зрілості й може створити родину. Соціально зріла людина додержується моральних та етичних норм суспільства. Діє відповідально, розуміє, що чоловіки й жінки мають рівні права та рівні можливості в суспільстві.

У засобах масової інформації дедалі частіше використовується слово «гендер». Чим же гендер відрізняється від статі?

Стать — поняття біологічне, тобто визначає, ким є людина: чоловіком чи жінкою.

Гендер (від англійського слова gender — «стать», від латинського genus — «рід») — це поняття соціальне і культурне. Це слово характеризує соціальну поведінку жінок і чоловіків. Тому гендер називають ще «соціальною статтю».

Ознаки статі:

 • чоловіки і жінки мають відповідні біологічні ознаки
 • не залежать від країни і культури
 • не залежать від зовнішнього впливу
 • не змінюються із часом

Ознаки гендера:

 • властиві людям обох статей
 • змінюються в різних країнах
 • залежать від культурних традицій
 • можуть із часом змінюватися

Оскільки стосунки людей здавна формувалися, насамперед, як спілкування жінок і чоловіків, статеві відмінності переважали над індивідуальними характеристиками людей. Від них очікували певної поведінки, яка вважалася відповідною їхній статі. Тому сформувалися гендерні стереотипи — уявлення про те, як мають поводитися чоловіки і жінки.

На тендерні стереотипи впливають чинники соціального середовища: родина, учителі, засоби масової інформації тощо. Дівчатам традиційно дарують ляльки, хлопцям — машинки. Під час ігор дівчата частіше бувають медсестрами і вчительками, хлопці — командирами, капітанами, пілотами. Так закладаються різні стандарти поведінки, поступово формуючи тендерні стереотипні ролі чоловіка і жінки, які в суспільстві вважають властивими лише чоловіку чи жінці. Наприклад, вважають, що жінка, насамперед, має бути турботливою, хазяйновитою, ніжною, чутливою, емоційною і скромною. Чоловікам притаманні мужність, сила, стриманість, наполегливість, упевненість у собі і честолюбність.

Проте поведінка кожної людини може поєднувати риси, властиві не тільки своїй, а й протилежній статі. Так, жінки можуть бути хазяйновитими, чутливими, але й честолюбними і наполегливими, чоловіки — турботливими, ніжними, емоційними та водночас мужніми і сильними.

У сучасному світі вже нікого не дивують жінки-політики, жінки-академіки, жінки, які займаються бізнесом. Водночас збільшилася кількість чоловіків, які працюють у сфері послуг.

Коли йдеться про гендер, мається на увазі можливість для самореалізації людини незалежно від статі. Біологічний фактор не завжди має визначати долю і професію чоловіка та жінки.

Для повноцінного розвитку і самореалізації людині потрібно позбуватися стереотипів мислення щодо поведінки чоловіків і жінок. Свобода від подібних стереотипів (а по суті — забобонів) дає людині можливість зберегти здоров’я.

У сучасному світі жінки й чоловіки мають рівні права та можливості для самореалізації, а також рівні права на користування результатами праці.

Поради щодо рівноправного спілкування хлопців і дівчат

Чи можуть дружити дівчата з хлопцями? Звичайно! Дружба між хлопцями і дівчатами природна. Щоб стосунки між ними були рівноправними, варто додержуватися правил трьох «К»:

Щоб бути вірним і надійним другом, слід формувати якості й риси характеру, які сприяють дружнім стосункам.

Справжня дружба зазвичай передбачає упевнений демократичний стиль спілкування і тендерну рівність. Друзі поважають одне одного незалежно від статі. І хлопці, і дівчата вільно висловлюють думки, обговорюють їх і спільно ухвалюють рішення з урахуванням інтересів і бажань одне одного. Рівноправне спілкування сприяє гарному настрою та успішному виконанню соціальних ролей.

Висновок

Стосунки між людьми різної статі формуються з дитинства. Важливо, щоб стосунки та спілкування між хлопцями і дівчатами були рівноправними.

Завдання

 • 1. Що таке стать?
 • 2. Що таке гендер?
 • 3. Назвіть ознаки статі й гендера.
 • 4. Що таке тендерні стереотипи? Наведіть приклади.
 • 5. Які якості та риси характеру слід розвивати підліткам, щоб дружба була міцною і рівноправною?
 • 6. Поясніть, що таке тендерна рівність. Наведіть приклади.
 • 7. Який стиль спілкування важливий для рівноправних стосунків? Чому так думаєте?
 • 8. Поясніть, чому в суспільстві досі існують тендерні стереотипи.
 • 9. Чи можуть, на вашу думку, щиро дружити дівчина і хлопець? Чому? Відповідь обґрунтуйте.
 • 10. Поясніть висловлювання політичного діяча США Бенджаміна Франкліна «Обирай друга, не поспішаючи, ще менше квапся проміняти його».
 • 11. Пригадайте художні твори, кінофільми чи мультфільми (на вибір), у яких ідеться про дружбу хлопців і дівчат. Які риси характеру їм властиві? Як їхні стосунки допомагають їм долати труднощі, розв’язувати життєві ситуації?

Ситуаційні завдання

Чи є, на вашу думку, у наведених ситуаціях ознаки тендерної нерівності та тендерних стереотипів? Чому? Відповідь обґрунтуйте.

 • 1. Оголошення про прийом на роботу містять вимоги щодо віку, статі і зовнішності майбутнього працівника.
 • 2. Роботу в сфері освіти, охорони здоров’я, соціальній сфері вважають «жіночими» професіями.
 • 3. Керівні високооплачувані посади зазвичай пропонують чоловікам, не беручи іноді до уваги досвід роботи та професійні якості.

Попрацюйте в парі або групі

 • 1. Обговоріть принципи рівноправного спілкування хлопців і дівчат. Наведіть аргументи на користь тендерної рівності.
 • 2. Обговоріть, чи можна вважати порушенням тендерної рівності, коли чоловіки пропускають жінок уперед у дверях чи допомагають вийти з транспорту. Чому так думаєте? Обґрунтуйте власну думку.
 • 3. Обговоріть, чи залежить успіх у навчанні від статі школяра.

Моделюйте — набувайте життєвих навичок

Чи є, на вашу думку, у наведених ситуаціях ознаки тендерної нерівності та тендерних стереотипів? Що порадите підліткам у наведених ситуаціях? Як діяли б ви?

 • 1. Дівчина відвідує гурток з авіамоделювання. Інші дівчата не хочуть дружити з нею, вважаючи, що в них немає спільних інтересів.
 • 2. Хлопці не хочуть грати в шахи з дівчатами, вважаючи, що гра в шахи «не жіноча справа».
 • 3. Домашнє господарство — справа жінок, а не чоловіків.
 • 4. Хлопець займається танцями. Інші хлопці з класу вважають танці «не чоловічою справою».