Основи здоров’я. 8 клас. Бойченко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 15. Розвиток пам’яті та уваги

Дізнаєтеся про принципи ефективного запам’ятовування; знатимете, як покращити пам’ять та увагу; навчитеся складати карти пам’яті; відпрацюєте прийоми підготовки до контрольної роботи

Пригадайте

 • Що таке пам’ять?
 • Що таке увага?

Здавна люди шукали способи засвоєння знань, удосконалювали техніки запам’ятовування. Від імені давньогрецької богині пам’яті Мнемозіни походить термін «мнемоніка», що означає «мистецтво запам’ятовування». Нині розроблено чимало способів, прийомів і методів, що полегшують запам’ятовування. Використовуючи їх, учень швидше обробляє, аналізує, засвоює, систематизує та краще запам’ятовує інформацію.

Основні методи ефективного запам’ятовування

Асоціація

Пов’язування одного елемента з іншим. Те, що треба запам’ятати, асоціюється з відомим предметом. Наприклад, коли бачимо малюнок санчат, пригадуємо зиму, тобто санчата асоціюються із зимою. Розрізняють асоціації за суміжністю, за схожістю, за контрастом. Асоціація за суміжністю використовується, наприклад, під час заучування іноземних слів і запам’ятовування розміщення предметів. Асоціація за схожістю використовується під час порівняння різних типів одного предмета, наприклад літаків чи будівель. Асоціація за контрастом використовується, коли порівнюються протилежні властивості предметів. Наприклад, мале — велике, біле — чорне, чисте — брудне.

Уява

Здатність реально представляти те, про що думаєте. Альберт Ейнштейн вважав, що уява важливіша за знання. «Знання обмежені, тоді як уява охоплює увесь світ, стимулюючи прогрес, народжуючи еволюцію», — говорив він. Коли ви фантазуєте, уявляєте щось, у вас розвивається уява.

Нестандартність

Створюються незвичні, яскраві образи, що викликають подив. Використовуйте якомога більше кольорів. Вигадуйте точні, але прості образи. Складні образи погано запам’ятовуються.

Синестезія (одночасне відчуття)

Використання різних відчуттів під час запам’ятовування. Створюються образи, наприклад зорові, слухові, тактильні (відчуття від дотику), кінестетичні (відчуття від руху й просторової орієнтації), смакові.

Порядок, логіка, структура

Упорядковуйте образи, створюйте їх структури. Розробляйте алгоритми, дерева рішень, карти пам’яті.

Зміна, гумор

Створюються образи, у яких змінено розмір, форма чи властивості. Образ, що має невластиві йому якості, смішний і запам’ятовується краще. Можна змінити кількість образів.

Рух, активна дія

Рухомі образи запам’ятовуються краще. Створюючи асоціативні зв’язки, уявляйте, що образи (самі або з вашою допомогою) «оживають». Наприклад, бігають, стрибають чи плавають.

Позитивна інформація

Позитивна інформація запам’ятовується краще, ніж негативна. Мозок «блокує» негативну інформацію, намагається позбутися її.

Щоб ефективно запам’ятати інформацію, варто використовувати кілька принципів одночасно. Зазвичай кожен обирає найзручніші для себе прийоми і методи запам’ятовування.

Розвиток пам’яті та уваги

Завдяки пам’яті людина накопичує знання та досвід. Щоб опанувати великі обсяги навчального матеріалу, слід навчитися зосереджуватися на змісті матеріалу. Тому, крім пам’яті, потрібно розвивати увагу.

Розвитку уваги сприяють:

Тиша. Увагу відволікають сторонні звуки — телевізор, галас надворі, розмови оточуючих, голосна музика, шум транспорту — зосередитися важко. Попросіть близьких, щоб не заважали, коли ви виконуєте домашні завдання. Вимкніть телевізор, радіо, телефон.

Додержання правил організації робочого місця. Робочий стіл має бути добре освітлений, а стілець — зручний. Приберіть з робочого місця зайві книжки, плеєр, мобільний телефон. На столі мають бути підручник, зошит, ручка, олівець тощо.

Мотивація. З’ясуйте, для чого вам потрібні знання (високий бал за контрольну роботу чи підсумковий тест, повага друзів, задоволення близьких, подолання труднощів, упевненість у власних силах тощо).

Ефективне читання. Використовуйте і вдосконалюйте навички ефективного читання. Збагачуйте словниковий запас. Іноді зосередитися на новому матеріалі заважають нові незрозумілі слова в тексті. Якщо в тексті пояснення нового слова немає, знайдіть тлумачення у словнику чи запитайте в дорослих.

Активне слухання. Удосконалюйте навички активного слухання. Будьте уважними й зосередженими під час пояснення нового матеріалу. Намагайтеся зрозуміти те, що пояснюють. Якщо чогось не розумієте, не соромтеся перепитати. Запам’ятовуйте новий матеріал під час закріплення його на уроці. Повторюйте вивчене вдома.

Чергування навчання і відпочинку. Відомо, що увага знижується приблизно через годину після початку роботи. Варто відпочивати по 5-10 хвилин через кожну годину навчання. Можна перекусити чи зробити кілька фізичних вправ.

Створення карти пам’яті

Під час навчання, а під час підготовки до контрольної роботи чи іспитів тим паче, доводиться опановувати великий обсяг навчального матеріалу. Замість традиційних конспектів створіть карти пам’яті. На них ви створите цілісний образ навчального матеріалу, унаочните не тільки основні поняття, а й взаємозв’язки між ними.

Етапи складання карти пам’яті:

• Уявіть, що будь-яка тема — дерево, на гілках якого міститься взаємопов’язана інформація.

• Напишіть чи намалюйте символами назву теми в центрі аркуша і «гілки» від неї.

• Напишіть на «гілках» речення чи слова, які спадають на думку. Не обмежуйте кількість ідей. Використовуйте для зазначення кожного пункту одне-два слова чи символи. Запишіть якомога більше думок і намалюйте якомога більше малюнків. Пишіть друкованими літерами — їх легше читати і запам’ятовувати.

• Розміщуйте взаємопов’язані пункти на одній і тій самій «гілці». Кожна «гілка» може мати розгалуження-уточнення.

• Деякі поняття, можливо, пов’язані не тільки з основною темою, а й між собою. Коли всі ідеї записано на папері, стрілками різного кольору позначте зв’язки між поняттями. Закінчуючи «гілку», обведіть її кольоровою рамкою.

Регулярно доповнюйте карту.

Карта пам’яті теми «Уміння вчитися»

Підготовка до контрольної роботи чи іспитів

Щоб успішно підготуватися до контрольної роботи, підсумкового тесту чи іспитів, скористайтеся всіма набутими знаннями з теми, прийомами ефективного запам’ятовування та концентрації уваги, умінням керувати емоціями. Складіть також план підготовки. Візьміть до уваги такі поради.

Поради щодо успішної підготовки

Протягом навчального року

• Учитися систематично

• Налаштуватися на успіх

• Звертати особливу увагу на складний матеріал

• Занотовувати основне, складати схеми і таблиці

• Найважливіше записувати на картках

• Користуватися не лише підручником, добирати інформацію з інших джерел

• Складати карти пам’яті для кожного вивченого розділу чи теми

За кілька тижнів (днів) до контрольної роботи чи іспиту

• Скласти план підготовки

• Користуватися методами самоконтролю

• Розподілити навантаження рівномірно: краще готуватися по годині щодня, ніж по п’ять годин в останні три дні

• Не марнувати час за комп’ютерними іграми чи перед телевізором

• Повторити теоретичний матеріал підручника

• Виконати тренувальні вправи

• Звернутися по допомогу, якщо не можете впоратися самостійно

• Переглянути записи в зошитах і на картках

• Скласти чи доповнити карти пам’яті

• Чергувати навчання і відпочинок

Напередодні контрольної роботи чи іспиту

• Переглянути найважливіший матеріал ввечері перед сном або вранці

• Не засиджуватися допізна

• Добре відпочити, виспатися

• Поснідати

• Узяти із собою цукерку чи шоколадку

• Не спілкуватися з тими, хто нервує

• Не повторювати матеріал до останньої хвилини

• Бути впевненими у власних силах

Після контрольної роботи чи іспиту не хвилюватися через результат. Якщо впоралися — добре. Якщо отримали низький бал — не засмучуватися. Проаналізувати помилки, зробити висновки.

Висновок

Щоб швидко опановувати інформацію, слід розвивати й вдосконалювати пам’ять та увагу. Знати і застосовувати методи та прийоми ефективного запам’ятовування, уміти концентрувати увагу на матеріалі. Щоб успішно підготуватися до контрольної роботи, тесту чи іспитів, потрібно вміти планувати час, володіти прийомами ефективного запам’ятовування та концентрації уваги, уміти керувати емоціями. Уміти складати карти пам’яті.

Завдання

 • 1. Назвіть основні методи ефективного запам’ятовування.
 • 2. Схарактеризуйте методи запам’ятовування.
 • 3. Які чинники сприяють розвитку уваги?
 • 4. Чому важливо розвивати увагу?
 • 5. Розкажіть, як успішно підготуватися до контрольної роботи чи іспиту.

Попрацюйте в парі або групі

 • 1. Виконайте вправу на тренування уваги.

Покладіть на стіл 10 різних предметів. По черзі кожен відвертається від стола, а інші швидко міняють предмети місцями. Той, хто відвертався, розглядає предмети і розказує, що змінилося.

 • 2. Вправа «Пошук аналогів». Сприяє розвитку вміння класифікувати предмети чи явища за їхніми ознаками.

Називається будь-який предмет чи явище, наприклад «вертоліт». Необхідно назвати якомога більше його аналогів, тобто предметів, що мають з ним спільні істотні ознаки. Слід також систематизувати ці аналоги за групами відповідно до обраних властивостей. Наприклад, «птах», «метелик» (спільні ознаки: літають і сідають); «автобус», «потяг» (спільна ознака: транспортний засіб); «турбіна» (спільна ознака: важливі деталі обертаються) тощо. Перемагає той, хто назве найбільше груп аналогів.

Моделюйте — набувайте життєвих навичок

 • 1. Складіть план підготовки до контрольної роботи чи іспиту. Зазначте термін виконання кожного пункту плану.
 • 2. Потренуйтеся складати карти пам’яті з різних предметів. Залучіть до роботи друзів. Доповнюйте та взаємно перевіряйте складені карти.
 • 3. Розвивайте пам’ять і увагу.

1. Прочитайте будь-який текст. Застосовуючи принципи ефективного запам’ятовування, запам’ятайте текст якомога швидше. Перекажіть його друзям або близьким. Вони можуть перевірити, чи правильно ви запам’ятали і переказали текст.

2. «Повтори навпаки». Один із школярів зачитує 1-2-складові слова — інший повторює їх, вимовляючи навпаки. Наприклад: бук — куб, сир — рис. Раб, серп, рим, луг, касир, куб, кіт.

3. «Запам’ятай і намалюй». Ведучий демонструє протягом 3-5 с низку простих геометричних фігур. Після цього всі інші відтворюють їх у зошиті по пам’яті.

Для ускладнення вправи кількість фігур можна збільшувати, а також змінювати їх на інші знайомі об’єкти.

4. Тест визначення обсягу пам’яті (за методикою А. Р. Лурія). Уважно розгляньте список слів упродовж 2-3 хвилин, а потім напишіть ті слова, які запам’ятали, не зазираючи у список. Завдання повторюйте, аж доки напишете всі слова. За кількістю запам’ятованих слів при кожній спробі накресліть «криву запам’ятовування». Щоразу кількість правильно названих слів зростатиме. Вважається, що пам’ять гарна, а увага активна, якщо з третьої спроби названо правильно 10 слів.

1

2

3

4

Іспит

Трава

Загартування

Хліб

Гра

Взуття

Дієта

Чипси

Подвір’я

Гараж

Анорексія

Школа

Дерево

Електрик

Плавання

Футбол

Стіл

Місто

Нога

Вода

Годинник

Ящик

Машина

Шкода

Телефон

Ложка

Аутотренінг

Вугри

Зошит

Береза

Квартира

Сонце

Фломастер

Яблуко

Повітря

Артист

Перемога

Знаряддя

Самопочуття

Лампа

5. Знайдіть 15 відмінностей.

6. Вправа на розвиток асоціації та уяви. Розвиває здатність швидко встановлювати різноманітні зв’язки між предметами, створювати нові цілісні образи.

З трьох слів, обраних навмання і не пов’язаних за змістом, скласти якомога більше речень. Наприклад, зі слів «річка», «тополя», «ведмідь» можна скласти такі речення:

«Ведмідь зламав тополю біля річки»;

«Туристи, стоячи біля тополі, побачили ведмедя, який ловив рибу в річці»;

«Дівчина, струнка, як тополя, стояла біля річки, що ревла, мов ведмідь»;

«Гуляючи біля річки, підлітки збиралися зупинитися біля тополі, аж раптом побачили ведмедя».

Спробуйте скласти речення зі слів: лимон, трава, книжка; заєць, рушник, телевізор; яблуко, зошит, зоопарк; взуття, сонце, стіл.

Придумайте свій варіант слів.