Основи здоров’я. Повторне видання. 5 клас. Бойченко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 8. ПОВАГА ДО СЕБЕ ТА ІНШИХ

Ти дізнаєшся про унікальність кожної людини, чому важливо поважати себе та інших, чому до людей слід ставитися толерантно.

Унікальність людини

Людина — невід’ємна частина природи. Усі живі істоти пристосовані до природних умов, у яких живуть. Людина не лише пристосовується до довкілля, але й активно змінює його, пристосовуючи до своїх потреб. Люди розробляють різні проекти, за якими конструюють машини, літаки, комп’ютери, будують житлові будинки, храми, палаци, шиють одяг, виготовляють музичні інструменти, виробляють продукти харчування...

Людина може на створених нею спеціальних пристроях їздити, плавати й літати, за їх допомогою передавати інформацію, бачити й чути на відстані... Крім того, вона здатна грати на музичних інструментах, складати пісні, казки, малювати картини, писати вірші, навчати дітей, піклуватися про немічних...

Усе, що створено впродовж віків, — це культурна спадщина. Кожна людина використовує її у своєму житті.

Здатність змінювати довкілля і пристосовувати його до свого життя, здатність до творчості — це ознаки людини як особливої живої істоти.

Кожна людина неповторна. Неповторність виявляється не тільки в зовнішності, а й у здібностях та вміннях. Інакше кажучи, кожен унікальний.

Поміркуй

Якими здібностями та вміннями ти видрізняєшся від інших?

СЛОВНИЧОК

Унікальний (від латинського слова, що означає «єдиний», «нечуваний») — надзвичайний, рідкісний, винятковий, неповторний.

Завдання

1. Розкажи, чим відрізняються твої рідні один від одного.

2. Чим відрізняються твої друзі один від одного?

3. У чому твоя унікальність? Чого тобі хочеться навчитися?

Життя кожної людини залежить від неї самої, від її здібностей і бажання робити добро членам родини, мешканцям свого села чи міста, своїй країні, усьому світу.

Твоє здоров’я також найбільше залежить від того, як ти піклуєшся про нього, бережеш і зміцнюєш його. На здоров’я впливають твої звички і поведінка, щоденна наполеглива праця над собою, стосунки в сім’ї, доброзичливе ставлення до людей — тобто твій спосіб життя.

Поміркуй

Чому життя цінується найдорожче?

Усі люди разом творять історію свого краю, своєї країни, усього світу. Те, що відбувається у світі, державі, рідному краї, впливає на кожну людину. Одні події можуть впливати на людину позитивно, інші — негативно.

Повага і толерантне ставлення до інших людей

Поміркуй

Як ти розумієш наведені твердження?

Стався до інших так, як ти хотів би, щоб ставилися до тебе. Сприймай людину такою, якою вона є.

Чи можуть люди бути однаковими? Чи заважають спілкуванню відмінності в зовнішності, у рисах характеру?

Люди, які тебе оточують, — різні. Але вони заслуговують на твою повагу. Ти маєш доброзичливо спілкуватися з людьми, розуміти їх, з повагою ставитися до їхніх почуттів, переконань, поглядів, незалежно від того, чи збігаються вони з твоїми. Треба вчитися бути терпимим, толерантним.

СЛОВНИЧОК

Толерантність (від латинського слова, що означає «терпіння») — терпимість до думок, переконань інших.

Щоб досягти успіху у житті, кожному доцільно формувати толерантність як рису характеру. Для цього необхідно:

• усвідомити, що всі люди різні — не кращі й не гірші;

• нікого не ображати — ні словом, ні вчинком;

• не принижувати гідність тих, хто не може захиститися, не ображати людей з вадами;

• піклуватися про молодших, слабших, немічних;

• навчитися сприймати людей такими, якими вони є, не намагатися змінити їх;

• цінувати в кожній людині особистість, поважати її думки, почуття, переконання;

• активно висловлювати власну позицію, не бути пасивним, за будь-яких обставин залишатися собою.

Цікаво знати, що...

Толерантність розуміють по-різному: англійці — як готовність і здатність без протесту сприймати іншу особистість; французи — як свободу думок, поведінки, політичних та релігійних поглядів; китайці — як великодушне й щиросердне ставлення до інших; в арабському світі - як уміння вибачати.

Поміркуй

Як ти розумієш вислів Ф. Емерсона «Моя свобода розмахувати руками закінчується там, де починається ніс мого сусіда»?

ФАКТИ

16 листопада — Міжнародний день толерантності.

У цей день у 1995 році за рішенням ЮНЕСКО було прийнято «Декларацію принципів терпимості». Цього дня за традицією в різних країнах світу проводяться акції проти екстремізму, дискримінації, нетерпимості.

Толерантні люди критично ставляться до себе, у своїх проблемах не звинувачують інших, не перекладають власної відповідальності на інших, не шукають розбіжностей між «своїм» і «чужим». Вони завжди готові вислухати і зрозуміти іншого.

Але чи до всього в житті треба ставитися толерантно? Хіба можна стерпіти крик, бійку, приниження гідності людини? Толерантна поведінка — це не пасивна поведінка, не підкорення іншому, обставинам. Гідність людини і справедливість слід захищати завжди!

Прагни бути толерантним.

Живи й чини так, щоб дорослим і дітям було поряд з тобою приємно і радісно.

Моделюй — набувай життєвих навичок

1. Виконай тест «Чи вмієш ти бути толерантним?»

Вибери твердження, що відповідають твоїй поведінці.

1. Ти не погоджуєшся з товаришем і...

а) все одно слухаєш його;

б) не даєш йому говорити.

2. У класі ти вже відповів і...

а) даєш можливість відповісти іншим;

б) тобі хочеться відповісти ще.

3. Товариш образив тебе, і ти...

а) намагаєшся з ним порозумітися;

б) помстишся йому.

Якщо в усіх випадках ти вибрав твердження «а», ти — терпима, толерантна людина. Чи потрібно тобі виховувати в собі толерантність, не зважаючи на результат тесту? Чому?

2. Продовж перелік якостей, притаманних толерантній людині: мудрість, чуйність, відповідальність, взаєморозуміння, терпимість, людяність, об’єктивність, повага, доброзичливість...

На твою думку, якої якості тобі бракує? Які вчинки, дії можуть тобі допомогти її розвинути?

Учись працювати разом

На уроках ви часто отримуєте завдання для роботи в групах. Для їх успішного виконання слід дотримуватися правил роботи в групі, зокрема: правила обговорення, правила розподілу ролей.

Успішна робота разом передбачає вміння налагоджувати стосунки з іншими, хто працює в групі. Щоб уникати непорозумінь, слід додержуватися правил толерантної поведінки, а також володіти навичками ефективного спілкування, зокрема, вміти розуміти і використовувати мову жестів, активно слухати. У роботі в групах також важливо вміти надавати і приймати допомогу.

Ось ще деякі поради, що допоможуть тобі порозумітися з оточуючими.

• Радій успіхові іншої людини.

• Май мужність щиро визнати провину, не перекладай її на інших.

• Завжди кажи правду, якщо хочеш мати довіру людей.

• Дорожи довірою батьків і товаришів.

• Виконуй обіцянки. Не давай обіцянок, які не можеш виконати.

• Нікого не ображай — ні словом, ні вчинком.

• Не відповідай лихослів’ям на образу.

Поміркуй

Розглянь фотографії. На яких фотографіях дітей можна назвати командою? Чому? Якою має бути команда?

Попрацюйте в групі

1. Поясніть ознаки, притаманні команді.

• Група однодумців.

• Усі працюють на досягнення певної мети.

• Для кожного однаково важливий успішний результат.

• Кожен виконує свою роль.

• Кожен обирає роль за здібностями.

• Однакова форма чи емблема.

2. Яких ознак команди слід дотримуватися під час роботи в групі? Чому?

3. Яких правил слід додержуватися під час роботи в групі та команді?

Це допоможе в житті

Пам’ятай поради, що допоможуть тобі спілкуватися, дружити, бути толерантним, життєрадісним.

• Щодня говори щось приємне людям. Вітайся першим.

• Слухай уважно, дивися у вічі співрозмовникові.

• Не витрачай марно ні часу, ні слів.

• Додержуйся правил здорового способу життя.

• Частіше посміхайся. Почуття гумору лікує від життєвих прикрощів.

• Зважуй, коли мовчати, а коли говорити.

• Учися в людей. Кожний, кого зустрічаєш у житті, знає щось, чого не знаєш ти.

Завдання

1. Поміркуй, яким має бути твоє ставлення до людей, які живуть поряд.

2. Як події, що відбулися у твоєму житті, вплинули на твою поведінку? Стосунки з друзями?

3. Розкажи, як змінюєшся ти і твоє життя. Поясни, чому відбуваються зміни. Скористайся твердженнями:

Раніше Я: Не умів/уміла... . Не любив/любила... . Не хотів/хотіла... . Не знав/знала....

Тепер Я: Умію.... Люблю.... Хочу.... Знаю....