Українська література. Повторне видання. 9 клас. Борзенко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Родинно-побутові ліричні пісні

РОЗМАЇТТЯ НАРОДНОЇ ЛІРИКИ

Пісні, що відображають людські почуття й переживання, називають ліричними. Їх поділяють на дві великі тематичні групи: суспільно-побутові й родинно-побутові. В основу поділу покладено відмінність між суспільним і особистим у людському житті. Якщо в суспільно-побутових творах порушуються проблеми громадського характеру, то в родинно-побутових піснях змальовано особисте життя людини.

У межах родинно-побутової лірики існує свій тематичний поділ: пісні про кохання (дошлюбні взаємини), про сімейне життя, про трагічні сімейні обставини (удовині й сирітські пісні) та деякі ліричні твори гумористично-сатиричного характеру.

Опрацьовуємо прочитане

1. Що таке ліричні пісні?

2. На які групи дослідники фольклору поділяють народну лірику?

3. У чому полягає своєрідність родинно-побутової народної лірики?

4. Якою є тематика родинно-побутових пісень?

5. Щоб наочніше представити розмаїття народної лірики, ваші однолітки склали схему. За матеріалом статті підручника «Розмаїття народної лірики» доповніть цю схему.

В електронному додатку до підручника знайдіть приклад виконання цього завдання. Порівняйте схему, запропоновану в додатку, з тією, яку склали ви. За потреби доповніть схему, яку ви склали.

Сцена біля криниці (Костянтин Трутовський, 1893)

Під тим дубом криниця стояла (Марія Примаченко, 1968)

НАРОДНІ ПІСНІ ПРО КОХАННЯ

Пісні про кохання становлять найбільшу частину родинно-побутової лірики. Захоплення красою щирих почуттів, вірність і зрада, розлука, туга й сум за коханою людиною — такими є мотиви цих творів.

Головні герої пісень про кохання, як правило,— парубок та дівчина. Персонажами другого плану можуть бути батьки, найчастіше мати, яка або застерігає дочку від необачних учинків, або ж узагалі забороняє їй зустрічатися з коханим. У деяких піснях фігурують брат або сестра героїв, котрі сприяють або, навпаки, заважають побаченню, іноді згадуються просто якісь «лихі люди», які розлучили закохану пару.

У багатьох піснях про кохання почуття помітно ідеалізуються й романтизуються, герої не стримують емоційних поривів, виявляють схильність до максималізму1 у своїх намірах. В окремих випадках, коли сльози, сумніви й тривожні передчуття супроводжують взаємини закоханих, душевні переживання набувають виразного сентиментального2 забарвлення.

1 Максималізм (від лат. maximalis — найбільший) — крайність у поглядах, вимогах і т. ін., не виправдана реальною дійсністю.

2 Сентиментальний (від франц. sentiment — почуття) — надмірно чутливий.

Опрацьовуємо прочитане

1. Які мотиви переважають у народних піснях про кохання?

2. Хто є основними персонажами пісень про кохання?

3. Які особливості зображення почуття закоханості властиві таким пісням?

4. Щоб наочніше представити особливості народних пісень про кохання, за матеріалом статті підручника «Народні пісні про кохання» в робочому зошиті складіть схему. У відповідному розділі електронного додатка до підручника знайдіть приклад виконання цього завдання. Порівняйте схему, запропоновану в додатку, з тією, яку склали ви. За потреби доповніть свою схему.

ХУДОЖНЯ МАЙСТЕРНІСТЬ НАРОДНОЇ ЛІРИКИ

Передавати в ліричних піснях емоційні стани, переживання, душевні порухи закоханих допомагають різноманітні художні прийоми й засоби.

Пісні можуть мати монологічну або діалогічну будову. У першому випадку твір постає як емоційна сповідь героїні або героя, у другому — це розмова дівчини й парубка: сповнена ніжності, коли почуття взаємні, або ж гостра й напружена, якщо йдеться про нерозділене кохання.

Поширеним прийомом у ліричних творах є художній паралелізм, який передбачає зіставлення людського життя, зокрема душевних переживань, із явищами довкілля. Картини природи в цьому випадку сприяють розкриттю психологічного стану героїв.

Помітну роль у ліричних піснях відіграє традиційна символіка, що має давнє міфологічне походження. Скажімо, пара голубів — пара закоханих, зірка — дівчина, місяць — парубок. До поширених художніх засобів належать постійні епітети, які ніби злилися з означуваними словами в певну єдність (карі очі, чорні брови, темна ніч). Нерідко для створення художньої атмосфери довірливості, інтимності вживаються слова в зменшено-пестливих формах: дівчинонька, козаченько, серденько.

Опрацьовуємо прочитане

1. Яку будову можуть мати пісні про кохання? Пригадайте вивчені у 8-му класі пісні Марусі Чурай. Яким із них властива монологічна будова? Які побудовані у формі діалогу?

2. У чому суть художнього паралелізму? Наведіть приклади використання цього прийому у фольклорних творах.

3. Наведіть приклади традиційної символіки у фольклорних піснях.

4. Поясніть, чому в народній ліриці використовують слова в зменшено-пестливих формах.

Виявляємо обізнаність у сфері культури

5. Роздивіться репродукції картин К. Трутовського і М. Примаченко на с. 16. Уявіть, що сюжети цих картин відтворено в піснях про кохання. Про що будуть ці пісні? Яким настроєм вони будуть сповнені?

ВІЧНА ТАЇНА КОХАННЯ («МІСЯЦЬ НА НЕБІ, ЗІРОНЬКИ СЯЮТЬ...»)

Поєднання щастя й ніжності, а також гранична відвертість характерні для героя пісні «Місяць на небі, зіроньки сяють...».

У трьох невеличких пісенних куплетах розкривається драматична історія закоханого серця. Чудовий нічний пейзаж на початку пісні допомагає посилити ефект інтимності. Закохані залишаються немовби сам на сам у цілому світі: місяць, зорі, самотній човен у морі й пісня, яка розповідає вічну історію кохання («любились — розійшлися — навіки зійшлися знов»).

Майстерно передається своєрідний стан любовної «зачарованості» героя, його приреченість бути разом із дівчиною, очі якої наділені магічною здатністю «зводить людей».

Місячне світло над Дніпром (Іван Айвазовський, 1858)

Пісня, серце, очі — ключові образи твору. За допомогою характерних порівнянь — очі дівчини то «темні, як нічка», то «ясні, як день», — твориться враження мінливості, яке асоціативно вказує на темні й світлі сторінки в любовних взаєминах. Слова в зменшено-пестливих формах (нічка, зіроньки, серденько) підтримують загальну ніжну тональність, а наявні повтори й алітерації («Ой, очі, очі, очі дівочі...») додають пісенному твору інтонаційної виразності.

Місяць на небі, зіроньки сяють...

Місяць на небі, зіроньки сяють,

Тихо по морю човен пливе.

В човні дівчина пісню співає,

А козак чує — серденько мре.

Пісня та мила, пісня та люба,

Все про кохання, все про любов.

Як ми любились та й розійшлися,

Тепер навіки зійшлися знов.

Ой очі, очі, очі дівочі,

Темні, як нічка, ясні, як день!

Ви ж мені, очі, вік вкоротили,

Де ж ви навчились зводить людей?

Українська ніч (Костянтин Трутовський, 1911)

Сприймаємо, аналізуємо, інтерпретуємо художній твір

1. Яке враження справила на вас пісня «Місяць на небі, зіроньки сяють...»?

2. Яким ви уявляєте ліричного героя цієї пісні? А ліричну героїню?

3. Як ви гадаєте, чи взаємним є кохання героя й героїні? Обґрунтуйте свої міркування.

4. Знайдіть у пісні порівняння. Яку роль вони відіграють?

5. Знайдіть у творі повтори й алітерації. Поясніть їхню роль.

Досліджуємо самостійно

6. Визначте зорові та звукові образи у творі, опишіть їх. Яку функцію вони виконують? Запис у робочому зошиті зробіть у зручній для вас формі (тексту, плану, таблиці, схеми).

Виявляємо обізнаність у сфері культури

7. Роздивіться картину І. Айвазовського «Місячне світло над Дніпром» (с. 18). Який настрій створює пейзаж художника? Чи міг би цей пейзаж І. Айвазовського стати ілюстрацією до пісні «Місяць на небі, зіроньки сяють...»? А картина Костянтина Трутовського «Українська ніч» (с. 18)? Свої міркування обґрунтуйте. За бажанням намалюйте до твору власну ілюстрацію.

Запрошуємо до дискусії

8. В інтернеті знайдіть запис пісні «Місяць на небі, зіроньки сяють...» (обр. О. Міньківського) у виконанні Анатолія Солов'яненка та капели бандуристів (запис 1985). Послухайте цей запис. Порівняйте варіант тексту пісні у виконанні легендарного українського співака з текстом, наведеним у підручнику. Які відмінності ви помітили? Чи впливають ці відмінності на ваше сприйняття ліричного героя? Як ви вважаєте, який із варіантів пісні є драматичнішим?

Послухайте пісню у виконанні дуету видатних українських оперних співаків Дмитра Гнатюка та Бели Руденко, сучасних фольклорних та естрадних колективів. Який варіант виконання сподобався вам найбільше? Чому?

Україна і світ

1919 року Українська республіканська капела під керівництвом О. Кошиця вирушила на гастролі до Європи, де своїми виступами зажила величезної популярності та отримала численні схвальні публікації в пресі. Наприклад, у французькому виданні «Depeshe» 21 листопада 1919 року містився такий відгук: «Український хор закінчив у нас свої гастролі зі справжнім апофеозом. Він не тільки досяг своєї поважної мети, а й переконливо довів, що Україна має давню цивілізацію, пречудовий і багатющий фольклор».

ДРАМА ЗРАДЖЕНОГО СЕРЦЯ («ЦВІТЕ ТЕРЕН, ЦВІТЕ ТЕРЕН...»)

Розлука, марне сподівання на повернення коханого, розчарування — усе це становить драму зрадженого дівочого серця.

Художній паралелізм допомагає цю драму унаочнити: колючий терен символізує душевні випробування, через які пройшла героїня. Парадоксальним чином вона сприймає своє кохання як горе: «Хто з любов'ю не знається, / Той горя не знає». Така, на перший погляд, дивна асоціація пояснюється в пісні переживанням розлуки й супроводжується гірким усвідомленням зради коханого та прощанням із мрією про подружнє щастя.

Родинно-побутові ліричні пісні про кохання відобразили різноманітні обставини зі сфери дошлюбних взаємин. І вони не завжди оптимістичні. Ідеалізуючи душевне піднесення закоханих, народні пісні не оминають драматичних життєвих ситуацій, що супроводжують стосунки між людьми.

Цвітне терен, цвіте терен...

Цвіте терен, цвіте терен,

А цвіт опадає.

Хто з любов’ю не знається,

Той горя не знає.

А я, молода дівчина,

Та й горя зазнала,

Вечероньки не доїла,

Нічки не доспала.

Ой візьму я кріселечко,

Сяду край віконця,

Іще очі не дрімали,

А вже сходить сонце.

Хоч дрімайте, не дрімайте —

Не будете спати,

Десь поїхав мій миленький

Іншої шукати.

Нехай іде, нехай їде,

Нехай не вернеться,

Нехай йому молодому

Щастя усміхнеться.

А я молода дівчина,

Не буду я спати,

Буду його виглядати,

День і ніч чекати.

Терен цвіте (Ернест Контратович, кінець 1970-х)

Сприймаємо, аналізуємо, інтерпретуємо художній твір

1. Яке враження справила на вас пісня?

2. У чому полягає драматизм ситуації, у якій опинилася героїня твору?

3. Якою в пісні постає героїня? Схарактеризуйте її.

4. Які символічні образи наявні у творі?

5. Визначте художньо-поетичні засоби, використані в цій пісні. Яка їхня роль? Запис у робочому зошиті зробіть у зручній для вас формі (тексту, плану, таблиці, схеми).

Україна і світ

Твори українського фольклору здавна були відомими й за межами України. Свідченням цього є, наприклад, запис української народної пісні «Дунаю, Дунаю, чому смутен течеш?» у «Чеській граматиці» Яна Благослава (1571). У примітці до тексту чеський учений подав коментар: «Є в тій мові пісень та віршів, або рим, багато... Мають багато метафор та інших фігур».

Досліджуємо самостійно

6. В українській мові слово терни означає, за тлумачним словником, «зарості колючих рослин». У цьому значенні його слід сприймати й у крилатому вислові латинського походження «крізь терни до зірок». У Біблії терновий вінок — один із символів страждань Ісуса Христа. Однак, як свідчать дослідники Біблії, і тут ідеться про гнучкі колючі гілки, а не про конкретну рослину.

Прочитайте рядки з творів української літератури та фольклору. Яке символічне значення має образ терну в українській культурі? Якого додаткового значення набуває цей образ у пісні «Цвіте терен, цвіте терен...»?

Ой давно, давно

Я в батька була,

Вже й тая стежечка

Терном заросла.

(Народна пісня, записана Дніпровою Чайкою)

В яру криниця завалилась,

Верба усохла, похилилась,

І стежечка, де ти ходила,

Колючим терном поросла.

(Т. Шевченко)

Була я щаслива, але терном поросла моя дорога до того щастя. (І. Нечуй-Левицький)

Виявляємо обізнаність у сфері культури

7. Роздивіться репродукцію картини Е. Контратовича «Терен цвіте» (с. 20). Яке враження вона справляє? Чи могла б ця картина стати ілюстрацією до пісні «Цвіте терен, цвіте терен»? Свої міркування обґрунтуйте. За бажанням намалюйте до твору власну ілюстрацію.

Запрошуємо до дискусії

8. В електронному додатку до підручника знайдіть записи пісні «Цвіте терен, цвіте терен...» у виконанні різних співаків і співачок. Який варіант виконання пісні сподобався вам найбільше? Чому?

У ПЕРЕДЧУТТІ ПОБАЧЕННЯ («СОНЦЕ НИЗЕНЬКО, ВЕЧІР БЛИЗЕНЬКО...»)

У народних піснях надзвичайно точно передаються окремі емоційні нюанси. Зокрема, достовірно відтворюються душевні стани, що їх переживають дівчина і хлопець, чекаючи на побачення. Початковий рядок пісні «Сонце низенько, вечір близенько...» нагадує про конкретні життєві реалії. Сільська молодь разом зі старшими працювала, тож лише надвечір закохані могли зустрітися. Але навіть нетривала розлука стає для дівчини й парубка неабияким випробуванням. Хлопець поспішає до своєї милої, а вона наважується знехтувати материною забороною, аби лише побачитися зі своїм обранцем. Як і в інших піснях про кохання, у творі вживається пестлива лексика, що надає виразності мовленню закоханих.

Побачення (Костянтин Трутовський, 1870)

Пісня існує в декількох варіантах. Один із них використав Іван Котляревський у відомій п'єсі «Наталка Полтавка».

Сонце низенько, вечір близенько...

Сонце низенько, вечір близенько,

Вийди до мене, моє серденько!

Ой вийди, вийди, та не барися —

Моє серденько розвеселиться.

Ой вийди, вийди, серденько Галю,

Серденько, рибонько, дорогий кришталю!

Ой вийди, вийди, не бійсь морозу —

Я твої ніженьки в шапочку вложу.

Через річеньку, через болото

Подай рученьку, моє золото!

Через річеньку, через биструю

Подай рученьку, подай другую!

Ой біда, біда, який я вдався, —

Брів через річеньку, та не вмивався.

Ой завернуся та умиюся,

На свою милую хоч подивлюся.

«Ой не вертайся та не вмивайся,

Ти ж мені, серденько, й так сподобався.

Ой там криниця під перелазом —

Вмиємось, серденько, обоє разом.

Моя хустина шовками шита,

Утремось, серденько, хоч буду бита.

Битиме мати — знатиму за що:

За тебе, серденько, не за ледащо!»

Вечір в Україні (Архип Куїнджі, 1878)

Сприймаємо, аналізуємо, інтерпретуємо художній твір

1. Яке враження справила на вас ця пісня?

2. Як головний герой пісні ставиться до своєї милої?

3. Як дівчина ставиться до парубка? Які рядки пісні допомагають виявити це ставлення?

4. Визначте риси, якими народ наділив героя та героїню цієї пісні.

5. Об'єднайтеся в групи, оберіть завдання, висуньте гіпотези, обґрунтуйте їх і презентуйте однокласникам та однокласницям.

• Поміркуйте, чому саме мати найчастіше є одним із важливих образів ліричних пісень про кохання. Що може символізувати цей образ?

• Чому мати у народних піснях часто протистоїть закоханим?

• Образ матері в народних піснях про кохання є негативним чи позитивним?

• Чи актуальні образи народних ліричних пісень про кохання?

Виявляємо обізнаність у сфері культури

6. Розгляньте ілюстрації на с. 22, 23. Який настрій навіюють ці картини? Чи могли б вони стати ілюстраціями до пісні «Сонце низенько, вечір близенько...»? Поясніть свою думку. За бажанням намалюйте до твору власну ілюстрацію.

7. Для опери «Наталка Полтавка» композитор М. Лисенко виконав обробку народної пісні «Сонце низенько, вечір близенько...». Відтоді пісня ввійшла до репертуару багатьох оперних співаків. В електронному додатку до підручника знайдіть запис цієї пісні у виконанні І. Козловського, А. Солов'яненка. Які риси ліричного героя пісні передав кожен зі співаків?

ЖАРТОМА ПРО СЕРЙОЗНЕ

Серед ліричних пісень про кохання є й жартівливі, гумористичні. У них знайшли своє втілення народні погляди на конфліктні ситуації в дошлюбних взаєминах та родинному житті.

У відомій пісні «Ой під вишнею, під черешнею...» йдеться про нерівний шлюб із розрахунку, без справжніх щирих почуттів. Не варто забувати, що батьки нерідко примушували дівчину або парубка до такого шлюбу. У пісні зображені його наслідки: дві нещасливі долі. Чоловік боїться, що його покинуть попри всі його статки, а жінка відчуває, що марнує свою молодість, і це відчуття їй нестерпне.

У народній пісні ця драматична ситуація висвітлюється через гумор, сміх. Об'єктом висміювання стає в першу чергу чоловік, як очевидний ініціатор нерівного шлюбу. Змігши нажити грошей, щоб мати «і ставок, і млинок», він прорахувався, коли вирішив, що й кохання, як майно, можна купити. Симпатія й співчуття слухачів та слухачок пісні на боці молодиці, яка бореться за своє право бути щасливою. Значні виражальні можливості цієї пісні привабили видатного драматурга Івана Котляревського, який використав її у своїй знаменитій п'єсі «Наталка Полтавка».

Коментар фахівчині

Сміх підіймає того, хто сміється, над об'єктом сміху. Сміх над собою виявляє силу людської особистості при всієї її слабкості. Можливо, ця здатність, сміючись усвідомлювати свої недоліки і разом з цим стверджувати свою справжню гідність, — ознака життєстійкості народу.

Валентина Скіданова, дослідниця фольклору

Ой під вишнею, під черешнею...

Ой під вишнею,

Під черешнею

Стояв старий з молодою,

Як із ягодою.

І просилася,

І молилася:

— Пусти мене, старий діду,

На вулицю погулять!

— Ой і сам не піду,

І тебе не пущу,

Бо ти мене, старенького,

Покинути хочеш.

Куплю тобі хатку,

Іще сіножатку,

І ставок, і млинок,

І вишневенький садок!

— Ой не хочу хатки,

І ні сіножатки,

Ні ставка, ні млинка,

Ні вишневого садка!

Ой ти, старий дідуга,

Ізогнувся, як дуга,

А я молоденька,

Гуляти раденька!

Ой ізгиньте, пропадіте,

Всі старії кості,

Не сушіте, не крушіте

Мої молодості!

Ти в запічку: кахи-кахи,

Я з молодим: хихи-хихи.

Ой ти все спиш, а я плачу,

Тільки літа марно трачу!

Девіч-вечір (Марія Буряк, 1974)

Сприймаємо, аналізуємо, інтерпретуємо художній твір

1. Яке враження справила на вас пісня?

2. Визначте тему пісні «Ой під вишнею, під черешнею...».

3. Якою в пісні постає героїня? Чому вона нарікає на своє життя? До чого вона прагне? Поміркуйте, у діалозі героя й героїні пісні на чиєму боці моральна перемога. Обґрунтуйте свою думку.

4. Які народні погляди на шлюб із розрахунку втілились у творі? Із чого можна зробити такий висновок?

5. Чи поділяєте ви такі погляди? Чому?

Досліджуємо самостійно

6. Об'єднайтеся в малі групи, оберіть і виконайте завдання, презентуйте свою роботу однокласникам та однокласницям.

• Знайдіть у пісні порівняння. Яку роль вони відіграють?

• Знайдіть у пісні повтори. Поміркуйте, з якою метою їх використано.

• Визначте зорові та слухові образи у творі. Яку функцію вони виконують? Запис у робочий зошит зробіть у зручній для вас формі (тексту, плану, таблиці, схеми).

Запрошуємо до дискусії

7. Чому драматичну тему нерівного шлюбу народ висвітлив через гумор?

ЗНАЧЕННЯ ПІСЕНЬ ПРО КОХАННЯ

У родинно-побутових ліричних піснях про кохання анонімні народні автори відобразили різноманітні життєві ситуації. Ідеалізуючи взаємні почуття, вони не уникали також згадок про перешкоди, що можуть постати на шляху до особистого щастя. В усіх випадках визначальним залишається народний погляд, згідно з яким вірне кохання вважається найвищою цінністю. У родинно-побутових ліричних піснях знайшли вияв найкращі душевні риси українців. Героям цих творів властива здатність до щирих і глибоких почуттів.

Побачення (Адальберт Борецький, 1960)

Не дивно, що народна лірика стала джерелом натхнення для багатьох письменників. До її творчого осмислення зверталися видатні майстри слова: Григорій Сковорода, Тарас Шевченко, Леся Українка, Ольга Кобилянська, Іван Франко та ін. Моральні орієнтири народної творчості відчутно вплинули на ідейно-художні пошуки українських літераторів.

Не цілуй мене Іванку, гуси побачать (Віра Баринова-Кулеба, 2005)

Опрацьовуємо прочитане

1. Чи завжди в народній ліриці зображується взаємне кохання? Доведіть свою думку, використовуючи прочитані твори.

2. Назвіть моральні цінності, які утверджуються в піснях про кохання. Чи відповідають вони вашим поглядам на життя?

3. Хто з письменників використав пісні про кохання у своїй творчості? Наведіть приклади. Який із наведених творів вам найбільше сподобався?

Досліджуємо самостійно

4. За розглянутими творами складіть узагальнену характеристику героїні й героя народної пісні про кохання.

Готуємо проєкт

5. Об'єднайтеся в малі групи, оберіть і виконайте завдання, презентуйте свою роботу однокласникам та однокласницям.

• Використовуючи матеріали віртуальних відеотеки та картинної галереї електронного додатка до підручника, підготуйте літературно-музичну композицію «Ліричні пісні України».

• Поцікавтеся, які професійні або самодіяльні фольклорні колективи існують у вашій місцевості. Підготуйте про них мультимедійну презентацію «Українська народна пісня і сучасність» або рекламний ролик. Презентуйте свою роботу однокласникам та однокласницям.