Українська література. Рівень стандарту. 11 клас. Борзенко

Ігор Римарук (1958—2008)

Ігор Миколайович Римарук народився 4 липня 1958 року на Хмельниччині. Закінчив факультет журналістики Київського університету ім. Т. Шевченка, працював журналістом. Був редактором журналу «Сучасність». Очолював Асоціацію українських письменників. Автор багатьох поетичних збірок: «Висока вода», «Упродовж снігопаду», «Нічні голоси», «Діва Обида», «Бермудський трикутник», «Божественний вітер».

Ігор Римарук

Письменник про себе

Мовчання в літературі — нерідко свідчення напруженої роботи духу, а не бездіяльності. Особливо в часи таких велетенських психологічних катаклізмів, які ми переживаємо. В такі часи — привілля хіба для графоманів.

Ігор Римарук

• ПРО ОНОВЛЕННЯ Й РОЗЧАРУВАННЯ («ОБНОВИ»)

Останні три десятиліття в житті українців позначені прагненням до оновлення — подолання темної спадщини радянського минулого. А великі сподівання на швидкі зміни на краще призводять до розчарувань. От і «Обнови» І. Римарука про надію на оновлення й про розчарування.

Іронія (хай і гірка) та ігрові прийоми — це прикмета постмодернізму. Автор немов жонглює образами, заплутуючи читача. Змішування різних (високого й низького) стилів — теж ознака постмодернізму. В одному тексті «душа», «хрест», «мученики», «зоря одвічна» сусідять із вульгаризмами на кшталт «пруть» і «горлянка».

Іронія — вид зображення, що виражає глузливо-критичне ставлення до предмета зображення.

Твір побудований на алегоричних образах, тож для його розуміння читачеві необхідні певні знання про світову історію та культуру. Наприклад, «крилаті коники» — відсилання до легендарного Пегаса з давньогрецької міфології, що символізує поезію; консулат — поняття з давньоримської історії й у вірші позначає владу. У творі протиставляються образи стражників і мучеників, а також лаврового і тернового вінків, що символізують, відповідно, визнання митця і мучеництво; хреста (покликання, місія) і ордена (тут — фальшива цінність).

Ця поезія — емоційна реакція людини, розчарованої у своїх сподіваннях. Монолог здається спонтанним і дещо хаотичним; цьому враженню сприяє й відсутність розділових знаків.

Образ «макабричної брички» посилює загальне похмуре, песимістичне враження від твору.

Читацький практикум

Обнови

молодій душе

радій обновам —

лавровий вінок стає терновим

стражники у мученики пруть

хрест не орден

хрест не одберуть

на крилатий герб у консуляті

задивились коники крилаті

а буланий змій

а вороний —

де ви нині

в упряжі якій

мчить полями бричка макабрична

деренчить горлянка візника

і твоя

душе

зоря одвічна

в небесах оновлених зника.

Поєдинок (Віктор Зарецький, 1987)

Виявляємо літературну компетентність

  • 1. Яке враження справила на вас поезія? Які літературні асоціації вона у вас викликала? Як ви зрозуміли назву поезії?
  • 2. Якими є особливості строфічної будови «Обнов»?
  • 3. Які синтаксичні норми порушує автор? Яке художнє навантаження має таке порушення?
  • 4. Які ознаки постмодернізму властиві цій поезії?

Виявляємо творчі здібності

  • 5. Змоделюйте життєві ситуації, у яких було б доречно зацитувати вірш І. Римарука «Обнови».

Виявляємо обізнаність у сфері культури

  • 6. Знайдіть у мережі інтернет і послухайте вірші І. Римарука у виконанні С. Осоки та І. Дудки. Яке враження справили на вас ці твори? Прокоментуйте манеру читання та інтонації читців.