Українська література. Рівень стандарту. 11 клас. Борзенко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Читацький практикум

Два кольори

Як я малим збирався навесні

Піти у світ незнаними шляхами,

Сорочку мати вишила мені

Червоними і чорними нитками.

Два кольори мої, два кольори,

Оба на полотні, в душі моїй оба,

Два кольори мої, два кольори:

Червоне — то любов,

а чорне — то журба.

Мене водило в безвісті життя,

Та я вертався на свої пороги,

Переплелись, як мамине шиття,

Мої сумні і радісні дороги.

Два кольори мої, два кольори,

Оба на полотні, в душі моїй оба,

Два кольори мої, два кольори:

Червоне — то любов, а чорне — то журба.

Мені війнула в очі сивина,

Та я нічого не везу додому,

Лиш згорточок старого полотна

І вишите моє життя на ньому.

Два кольори мої, два кольори,

Оба на полотні, в душі моїй оба,

Два кольори мої, два кольори:

Червоне — то любов, а чорне — то журба.

Мати і син (Алла Горська, 1965)

Виявляємо літературну компетентність

  • 1. Яке враження справила на вас поезія? Які емоції вона викликала? Чи чули ви пісню «Два кольори»? Чи знаєте слова цієї пісні?
  • 2. Пісня «Два кольори» стала справді народною. Поміркуйте, у чому секрет її популярності.
  • 3. До якого виду поезії — ліричної, громадянської, патріотичної — можна віднести цей твір? Обґрунтуйте свої міркування.
  • 4. Яким постає ліричний герой поезії? Завдяки яким образам ми розуміємо його життєву філософію?

Виявляємо творчі здібності

  • 5. У зручній для вас формі (малюнок, колаж, вірш, есей тощо) презентуйте образи, які дадуть уявлення про вас і вашу життєву позицію.

• У КОЛІ МЕТАМОРФОЗ

(«Я СТУЖИВСЯ, МИЛА, ЗА ТОБОЮ...»)

Як розповісти про вічність справжнього, хоч і неподіленого почуття? У вірші «Я стужився, мила, за тобою...» поет робить це через звернення до промовистих образів природи.

У поезії звучить мотив метаморфози: спершу ліричний герой перетворюється на самотній явір, який, своєю чергою, переходить у нове втілення («Скрипку зроблять із його журби»). Автор використав відомі ще в народній ліриці художні засоби — паралелізм і персоніфікацію, ускладнивши їх, щоб передати драму безнадійно закоханого та високу красу його почуттів.

Явір (Ейвінд Ерл, 1974)

В осмисленні мотиву нерозділеного кохання Д. Павличко має чимало попередників, зокрема геніального Івана Франка з його «Зів'ялим листям».

Паралелізм — художній прийом, що передбачає зіставлення людського життя з описами природи з метою розкриття психологічного стану героїв.

Персоніфікація — уподібнення неживих предметів чи явищ природи людським якостям.