Українська література. Рівень стандарту. 11 клас. Борзенко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Читацький практикум

«Задивляюсь у твої зіниці...»

* * *

Задивляюсь у твої зіниці

Голубі й тривожні, ніби рань.

Крешуть з них червоні блискавиці

Революцій, бунтів і повстань.

Україно! Ти для мене диво!

І нехай пливе за роком рік,

Буду, мамо горда і вродлива,

З тебе дивуватися повік...

Одійдіте, недруги лукаві!

Друзі, зачекайте на путі!

Маю я святе синівське право

З матір'ю побуть на самоті.

Рідко, нене, згадують про тебе,

Дні занадто куці та малі,

Ще не всі чорти живуть на небі,

Ходить їх до біса на землі.

Бачиш, з ними щогодини б'юся,

Чуєш — битви споконвічний грюк!

Як же я без друзів обійдуся,

Без лобів їх, без очей і рук?

Україно, ти моя молитва,

Ти моя розпука вікова...

Гримотить над світом люта битва

За твоє життя, твої права.

Ради тебе перли в душу сію,

Ради тебе мислю і творю...

Хай мовчать америки й Росії,

Коли я з тобою говорю.

Хай палають хмари бурякові,

Хай сичать образи — все одно

Я проллюся крапелькою крові

на твоє священне знамено.

1962

Портрет Василя Симоненка (Алла Горська, 1954)

Виявляємо літературну компетентність

  • 1. Яке враження справила на вас ця поезія? Які літературні, мистецькі асоціації у вас виникли? Обговоріть їх з однокласниками й однокласницями.
  • 2. До якого виду лірики, на вашу думку, належить цей вірш? Обґрунтуйте свої міркування.
  • 3. Який образ є провідним у цій поезії? У яких мотивах його розкрито?
  • 4. Яким постає ліричний герой поезії? Які риси ліричного героя вас приваблюють?
  • 5. Об'єднайтеся в малі групи, наведіть гіпотези, обґрунтуйте їх і презентуйте однокласникам та однокласницям.

• Чому автор вдається до риторичних запитань?

• Яку роль у поезії виконують окличні речення?

• Чому вірш не закінчується окличним реченням? Як ви вважаєте, першій чи другій частині поезії більше властиві пафос, піднесення? Обґрунтуйте свої міркування.

• Чому поет, звертаючись до України, говорить: «...ти моя молитва, / Ти моя розпука вікова...»? Якого звучання набувають ці контекстуальні антоніми?

• Як ви зрозуміли образ «крапельки крові»?

  • 6. Оберіть рівень складності, виконайте завдання та презентуйте свою роботу однокласникам та однокласницям.

• Відобразіть поезію «Задивляюсь у твої зіниці...» у «хмарині тегів».

• Доведіть або спростуйте тезу: «Вірш Василя Симоненка «Задивляюсь у твої зіниці» написаний шестистопним ямбом».

• Напишіть тези до виступу за темою «Ліричний герой поезії Василя Симоненка «Задивляюсь у твої зіниці...».

• Напишіть есей «Образ України в поезії Василя Симоненка «Задивляюсь у твої зіниці...».