Всесвітня історія: підручник для 7 класу "Бонь 2015" - Нова програма

РОЗДІЛ IV

МАТЕРІАЛЬНИЙ І ДУХОВНИЙ СВІТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Середньовіччя - час, який позначений війнами, релігійною ворожнечею, нетерпимістю до думок інших людей. Але й у ті непрості часи феодальної замкненості, тотальної недовіри й страху, неприйняття всього чужого, іншого, які породжували ворожість і жорстокість, люди виявляли свої найкращі риси.

Багатьма плодами їхньої творчої думки та витворами їхніх рук людство користується досі. Вони будували величні храми, могутні замки, чудові міста. Осередками досліджень і місцями, де народжувалися нові ідеї, стали університети, виникнення яких припадає саме на добу Середньовіччя.

Одним із найвидатніших винаходів, який прискорив розвиток людства, стало книгодрукування. У книгах зосередився весь досвід людства. Через те, що друковані книги були значно доступнішими за рукописні, цей досвід стало набагато легше передавати наступним поколінням.

Значну роль у житті середньовічної людини відігравав храм. Саме у середні віки в Європі було зведено багато храмової архітектурну романському й готичному стилях.

§ 20. Наукові й технічні досягнення. Книгодрукування

Припинення існування Західної Римської імперії було катастрофічним для розвитку культури. Але на зміну культурному занепаду V-VII ст. прийшло формування нової Європи. Середньовічна культура мала глибоке коріння. Надбання варварів, поєднані зі здобутками античних мислителів, втілилися в оригінальну культуру. Сприяло цьому християнство, яке поєднало, здавалося, непоєднуване - витончену мудрість давніх греків і римлян із язичницькою культурою франків, кельтів, германців та інших народів. У загальному мороку раннього Середньовіччя монастирі підгримували вогонь ученості. Середньовіччя із античністю поєднувала латина, що стала мовою науки.

В аудиторії середньовічного університету. Мініатюра. XIV ст.

1. Зародження дослідного знання. Алхімія

Від забуття античну культуру врятували видатні середньовічні мислителі Северин Боецій (480-525), Кассіодор (485-578), Ісидор Севільський (560-636), Беда Шановний (673-735). Завдяки Боецію середньовічне суспільство зберегло відомості про Аристотеля та його філософію. Його праці з логіки, арифметики, музики стали основою середньовічної європейської освіти. Почали створюватися перші енциклопедії. Ісидор Севільський залишив по собі книгу «Етимологія», де було викладено програму вивчення «семи вільних мистецтв».Беда поширював серед франків астрономічні знання. Він доклав зусиль до запровадження літочислення від Різдва Христового. Основною працею середньовічного вченого стала «Церковна історія народу англів» Кассіодор заклав підвалини середньовічної риторики.

Дійсність потребувала практичних знань. Англієць Роджер Бекон одним із перших заявив, що дослід - це джерело знань. Він відкидав посилання на авторитет давніх філософів як підтвердження істини.

У галузі математики Герберт Орільякcький (930-1003) увів в обіг так звані арабські цифри, якими ми користуємося досі. Леонардо Фібоначчі вперше в європейській математиці застосував число «0». У галузі фізики важливе значення мали праці Джордано Неморарія. Він розробив теорію важеля, ввів поняття ваги.

На розвиток дослідного знання значно вплинула алхімія. Її батьківщиною вважають Давній Єгипет.

Середньовічні алхіміки шукали філософський камінь - засіб, який міг перетворити будь-які речовини на золото й срібло, виліковувати будь-які хвороби, повертати молодість, продовжувати життя. Алхіміки виявили цілу низку хімічних речовин і описали їх взаємодію одне з одним, їхні відкриття сприяли розвитку хімії, металургії.

Пітер Брейгель Старший. Алхімік. Гравюра. 1560-ті роки

2. Розвиток техніки

Техніка у середньовічній Європі розвивалася досить повільно. У сільському господарстві знаряддя праці залишалися незмінними протягом століть.

Про майстерність середньовічних ремісників може свідчити хоча б те, що тогочасні майстри виготовили для Фрідріха Барбаросси ручний протез із рухомими пальцями. Та на заваді будь-якому винаходові стояли дві перепони - церквай цехи. Церква забороняла нововведення, виходячи з релігійних міркувань, цехові устави - щоб не допустити конкуренції з боку талановитих винахідників.

Йоганн Гутенберг. Середньовічна гравюра

Проте розвиток відбувався, хоч і повільно. Поширилося застосування механізмів-коловоротів, домкратів, вертикального ткацького верстата, водяного колеса У XII ст. почали використовувати вітряки, у XIV ст. - виробляти папір, який прийшов назміну пергаменту.

Рукописні книги виготовляли з пергаменту - в особливий спосіб обробленої телячої або овечої шкіри. Для виготовлення однієї Біблії великого формату було потрібно 300 овечих шкур, на роботу йшло 2-3 роки. Коштували такі книги неймовірно дорого.

У 1335 р. перший механічний годинник прикрасив будівлю ратуші в Мілані. Набула поширення вогнепальна зброя. Перші гармати застосували в 1346 р. у битві біля Айзенкура під час Столітньої війни, яка точилася між Францією й Англією. У цей самий час було винайдено доменну піч для виплавляння чавуну.

У середині 1450 р. Йоганн Гутенберг винайшов набірний шрифт і започаткував книгодрукування. З металу виливали окремі літери, з них складали слова й речення, а потім переносили відбиток на папір. Цей винахід сприяв швидкому поширенню інформації тазнань.

У ХIVV ст. відбулась революція у кораблебудуванні: кораблі стали більшими, з’явилося вітрильне оснащення, яке давало можливість плавати проти вітру, було створено прилад для вимірювання пройденої відстані - лаг, вдосконалено компас та прилади для орієнтації у морі за небесними світилами. Згодом ці та інші винаходи зробили можливими Великі географічні відкриття.

Книгодрукування. Середньовічна гравюра

1. Який із винаходів Середньовіччя ви вважаєте найважливішим?

2. Яке значення у розвитку наукових знань мала алхімія?

3. Яких з найвідоміших учених Середньовіччя ви знаєте?