Всесвітня історія: підручник для 7 класу "Бонь 2015" - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Повторення

МІСЦЕ ІСТОРІЇ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ В ІСТОРІЇ ЛЮДСТВА

Історія Стародавнього світу - великий початок історії людства. У цей час сформувалися величні держави Сходу - Єгипет, Вавилон, Індія, Китай, розквітла давньогрецька цивілізація, утворилася та занепала Римська імперія. На теренах України постали самобутні землеробські й скотарські культури, серед яких трипільська, середньостогівська, ямна, катакомбна. Причорноморським степом мандрували численні племена кімерійців, скіфів, сарматів, гунів, готів. Сформувалися слов’янські племена.

Без дивовижних відкриттів Стародавнього світу неможливо уявити сучасний об'єднаний світ. Здобутки окремих цивілізацій стали підґрунтям для розвитку всього людства і взаємного збагачення культур. Водночас у кожного народу є власна унікальна, самобутня історія, яку він плекає, якою пишається і яка є частиною єдиної історії людства.

Найголовніші здобутки людства за часів Стародавнього світу

Первісні часи

Первісні часи - це період в історії людства від початкового етапу становлення людини та суспільства до виникнення перших цивілізацій. Первісна історія поділяється на періоди: палеоліт, мезоліт, неоліт, енеоліт, епоха міді й бронзи, ранній залізний вік. За «неолітичної революції» відбувся перехід від полювання і збиральництва до землеробства і скотарства. У первісні часи виникли перші об'єднання людей - сім’я, рід, община, плем’я. За доби міді й бронзи виникли перші держави.

Найвизначнішими здобутками первісних часів стали опанування вогню, приручення диких тварин, винайдення лука й стріл, гончарного круга, колеса, ткацтва.

У первісні часи зародилися наукові знання та релігійні вірування.

Давній Єгипет

Єгиптяни збудували систему іригаційних споруд, приборкавши Ніл. Залишили світові величні піраміди і храми. Створили карту зоряного неба й сонячний календар. Оволоділи мистецтвом муміфікації та винайшли папірус.

Давнє Дворіччя

Вавилоняни збудували величні палаци, зикурати-храми, створили мистецькі шедеври: Вавилонську вежу, Ворота Іштар, Висячі сади Семіраміди. Ассирійці створили першу в світі імперію, першими навчилися виплавляти залізо. Фінікійці дали світові досвід будівництва кораблів і виготовлення пурпурової фарби. Євреї дали людству Біблію.

Давня Індія

Ця країна подарувала світові кілька релігій - брахманізм, індуїзм та буддизм. Індійці зробили визначний внесок у розвиток математики, запровадивши десяткову систему числення й число нуль. Давня Індія є батьківщиною шахів.

Давній Китай

Китайська цивілізація подарувала людству такі винаходи, як папір, шовк, компас, порох та книгодрукування. Високого рівня досягла філософія. Було створено диво світової архітектури - Велику Китайську стіну.

Давня Греція

Греки створили систему управління державою - демократію. Вони подарували світові яскраву міфологію, театр і Олімпійські ігри. Цар Александр Македонський створив найбільшу в Стародавньому світі імперію. В еліністичний період з'явилися такі шедеври архітектури, як маяк на о. Фарос, гробниця царя Карії Мавсола, Колос Родоський, Александрійська бібліотека. Греки уславилися філософами Арістотелем і Епікуром, математиками Евклідом і Архімедом. Досягнення давніх греків у мистецтві й науці заклали підвалини сучасної європейської культури і цивілізації.

Давній Рим

Римляни дали людству латинську мову, яка стала основою для формування багатьох європейських мов та мовою науки й медицини. Римське право стало зразком для правових систем багатьох держав. Римляни винайшли бетон, каналізацію, удосконалили арку, побудували дороги й акведуки, що збереглися досі.

Питання для самоконтролю

1. Назвіть складові цивілізації.

2. Які чинники мали найбільший вплив на становлення і розвиток людини? Обґрунтуйте свою думку.

3. Чому первісна людина наділяла неживі предмети надприродними властивостями?

4. Чому єгипетські піраміди давні греки називали дивом світу?

5. Опишіть одне з вавилонських архітектурних чудес.

6. Які наукові досягнення індійців використовуються в сучасному житті?

7. Чому Давню Грецію називають колискою європейської цивілізації?

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

ЗмістПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.