Всесвітня історія: підручник для 7 класу "Бонь 2015" - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Всесвітня історія: підручник для 7 класу 'Бонь 2015' - Нова програма

Матеріал підручника охоплює історію Старого Світу (Європи, Азії, частини Африки) доби Середньовіччя (II-XV ст.). Навчальний матеріал структурований за проблемно-тематичним принципом. Особливу увагу приділено формуванню в учнів уявлень та знань про еволюцію політичних структур середньовічної Європи, зародження європейського парламентаризму, становлення європейського права, контакти та взаємовплив християнської, арабо-мусульманської та традиційних цивілізацій Сходу. Відповідно до вимог навчальної програми передбачено сім практичних занять, де учні напрацьовують навички роботи з ілюстративним матеріалом, текстовими документами, історичними картами. Розширенню уявлень про повсякденну, «живу» історію середньовічного суспільства, актуалізації раніше вивченого матеріалу та напрацюванню предметних компетентностей сприятиме опрацювання рубрик «Історична довідка», «Галерея портретів», «Пригадайте», «Наказ короля» (вивчіть слова та їхнє значення), «Велика мандрівка» (позначте на контурній карті), «Запам’ятайте дати», «Перевірте себе» (тестові завдання до кожного розділу).

Для учнів 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів.

ПОВТОРЕННЯ. Місце історії Стародавнього світу в історії людства

ВСТУП. Середньовіччя як період розвитку людства

Розділ І. ПЕРШІ СЕРЕДНЬОВІЧНІ ДЕРЖАВИ

§ 1. Утворення «варварських» королівств. Імперія франків

§ 2. Візантійська імперія

§ 3. Культура Візантії

§ 4. Арабський халіфат

§ 5. Розвиток арабо-мусульманської культури

§ 6. Практичне заняття. Вплив перших середньовічних імперій на становлення середньовічної Європи

Розділ II. СЕРЕДНЬОВІЧНИЙ СВІТ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ

§ 7. Людина за Середньовіччя

§ 8. Середньовічне європейське суспільство

§ 9. Роль християнської церкви в становленні середньовічного суспільства

§ 10. Практичне заняття. Замок. Рицарські традиції. Життя селян

§ 11. Європейське середньовічне місто

Розділ III. ЄВРОПЕЙСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО І ДЕРЖАВИ В Х-ХV ст.

§ 12. Походи вікінгів та їхні завоювання

§ 13. Хрестові походи

§ 14. Практичне заняття. Наслідки хрестових походів

§ 15. Середньовічні держави в європейських країнах

§ 16. Франція. Столітня війна

§ 17. Англія

§ 18. Священна Римська імперія

§ 19. Італія. Іспанія

Розділ IV. МАТЕРІАЛЬНИЙ І ДУХОВНИЙ СВІТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

§ 20. Наукові й технічні досягнення. Книгодрукування

§ 21. Християнська церква в XI-XV ст. Єретики і боротьба з ними

§ 22. Практичне заняття. Середньовічні школи та університети. Життя середньовічного студента

§ 23. Архітектура і мистецтво. Раннє Відродження й гуманізм

Розділ V. КРАЇНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

§ 24. Польське королівство. Велике князівство Литовське. Угорське королівство

§ 25. Чехія

§ 26. Північно-Східна Русь. Московська держава

§ 27. Практичне заняття. Виникнення слов’янської писемності. Кирило і Мефодій

Розділ VI. СЕРЕДНЬОВІЧНИЙ СХІД

§ 28. Індія

§ 29. Китай

§ 30. Османська імперія

УЗАГАЛЬНЕННЯ ДО КУРСУ. Середні віки в історії людства