Всесвітня історія: підручник для 7 класу "Бонь 2015" - Нова програма

ПОВТОРЕННЯ. Місце історії Стародавнього світу в історії людства

ВСТУП. Середньовіччя як період розвитку людства

Розділ І. ПЕРШІ СЕРЕДНЬОВІЧНІ ДЕРЖАВИ

§ 1. Утворення «варварських» королівств. Імперія франків

§ 2. Візантійська імперія

§ 3. Культура Візантії

§ 4. Арабський халіфат

§ 5. Розвиток арабо-мусульманської культури

§ 6. Практичне заняття. Вплив перших середньовічних імперій на становлення середньовічної Європи

Розділ II. СЕРЕДНЬОВІЧНИЙ СВІТ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ

§ 7. Людина за Середньовіччя

§ 8. Середньовічне європейське суспільство

§ 9. Роль християнської церкви в становленні середньовічного суспільства

§ 10. Практичне заняття. Замок. Рицарські традиції. Життя селян

§ 11. Європейське середньовічне місто

Розділ III. ЄВРОПЕЙСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО І ДЕРЖАВИ В Х-ХV ст.

§ 12. Походи вікінгів та їхні завоювання

§ 13. Хрестові походи

§ 14. Практичне заняття. Наслідки хрестових походів

§ 15. Середньовічні держави в європейських країнах

§ 16. Франція. Столітня війна

§ 17. Англія

§ 18. Священна Римська імперія

§ 19. Італія. Іспанія

Розділ IV. МАТЕРІАЛЬНИЙ І ДУХОВНИЙ СВІТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

§ 20. Наукові й технічні досягнення. Книгодрукування

§ 21. Християнська церква в XI-XV ст. Єретики і боротьба з ними

§ 22. Практичне заняття. Середньовічні школи та університети. Життя середньовічного студента

§ 23. Архітектура і мистецтво. Раннє Відродження й гуманізм

Розділ V. КРАЇНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

§ 24. Польське королівство. Велике князівство Литовське. Угорське королівство

§ 25. Чехія

§ 26. Північно-Східна Русь. Московська держава

§ 27. Практичне заняття. Виникнення слов’янської писемності. Кирило і Мефодій

Розділ VI. СЕРЕДНЬОВІЧНИЙ СХІД

§ 28. Індія

§ 29. Китай

§ 30. Османська імперія

УЗАГАЛЬНЕННЯ ДО КУРСУ. Середні віки в історії людства