Зарубіжна література. 6 клас. Богданець-Білоскаленко

Дорогі діти!

У цьому навчальному році ви продовжуватимете вивчати предмет «Зарубіжна література». Працюючи з підручником, ознайомитеся з новими художніми творами зарубіжних авторів, навчитеся аргументовано доводити свою думку, самостійно знаходити необхідну інформацію, робити важливі висновки за прочитаними текстами та використовувати отримані знання і вміння в різних життєвих ситуаціях.

Видання містить літературні тексти або уривки, інформацію про життя та творчість митців, теоретичні відомості. Ви працюватимете в групах і парах, братимете участь у проєктах, ознайомитеся з різними пам’ятками, наприклад, як створити тези, есе та художні етюди.

Сподіваємося, що підручник стане надійним путівником у чарівний світ художньої літератури народів світу, де персонажі творів уміють дружити, виборюють своє щастя, протистоять злу, проходять різні випробування на шляху до своєї мети.

Бажаємо вам змістовного діалогу з авторами творів зарубіжної літератури, цікавих пригод разом з їхніми персонажами та яскравих емоційних вражень!

Авторки

Вступ

Читання — це бесіда. Усі книжки розмовляють, але хороша книжка також слухає.

Марк Геддон

 • Які твори зарубіжної літератури ви прочитали влітку?
 • Які з них порадите однокласникам та однокласницям?
 • Які види мистецтва ви знаєте ? У чому особливість літератури як мистецтва слова? Чим опис у науковій літературі відрізняється від художнього опису?
 • Прокоментуйте вислів англійського письменника М. Геддона, поданий на початку цього розділу підручника.

Читання художніх творів розвиває в людей почуття прекрасного, дає їм насолоду. Воно спонукає до роздумів, оцінки своїх вчинків, відкриває великі можливості для осягнення внутрішнього світу.

Як ви вже знаєте, література — це вид мистецтва. На відміну від науки, у якій подано закони, правила та логічні поняття, мистецтво осмислює її в художніх образах.

Художній образ у літературі — особлива форма відтворення дійсності, переживань авторів твору за допомогою слова, тобто це словесний образ. Він дає можливість по-новому поглянути на людину, предмет або явище.

Властивостями художнього образу є здатність узагальнювати реальні картини життя, емоційно впливати на читачів, формувати їхнє ставлення до предмета зображення, пробуджувати фантазію.

За змістом художні образи поділяють на: образи-персонажі, образи-пейзажі, образи-предмети, образи-емоцїі (радість, біль, щастя), образи автора, читача тощо.

За місцем у творі образи можуть бути головними та другорядними. За ставленням автора — позитивними й негативними.

За рівнем узагальнення розрізняють індивідуальні та традиційні образи. Індивідуальні образи створені самобутньою авторською уявою. Вони існують у межах одного або кількох творів (образ Лускунчика, образ королівни Пірліпат, з якими ви ознайомилися в 5 класі).

К. Чудновська. Лускунчик. 2012 р.

Традиційний образ у художній літературі — це образ, який створений давно, але не втратив свого значення до цього часу. Він зберігається та існує протягом тривалого часу в одній або кількох національних літературах (образ мандрівника, образ Різдва, образ рідного дому). Ви вже знаєте, що в українській літературі такими є образи верби й калини, сонця, землі та хліба.

Різновидом традиційних образів є «вічні» образи. Вони мають цінність для багатьох народів світу. Зазвичай — це образи-персонажі (образ Прометея, біблійні образи). В українській літературі «вічними» є образи Бояна, Байди, козака Голоти.

А. Шейнер. Ілюстрація до твору Е. Т. А. Гофмана «Лускунчик і Мишачий король»

Дійсність у літературному творі, створена за допомогою художніх образів, часто подібна до реальної. Проте вона не є її точною копією, адже представлена в літературному творі крізь творчу мистецьку уяву.

Отже, художній образ не лише відтворює, а й формує нову дійсність відповідно до поглядів та уявлень про прекрасне авторів творів. Життя постає перед читачами не тільки таким, яким воно є насправді, а й таким, яким воно може бути за авторським задумом.

Утім, художня література не може існувати без читачів, які долучаються до уявного діалогу з автором твору, обмінюються з ним думками, прогнозують перебіг подій, оцінюють прочитане тощо.

Усі митці мріють про вдумливих читачів і читачок, які здатні до такого діалогу. Для цього вони майстерно використовують художнє слово, різноманітні літературні прийоми, звертаються до різних жанрів художньої літератури.

Теорія літератури

Індивідуальний художній образ — образ, створений самобутньою уявою письменника. Існує в межах одного або кількох творів.

Традиційний художній образ — це образ, що зберігається та існує протягом тривалого часу в одній національній літературі або в кількох національних літературах.

«Вічний» художній образ — це образ, який характеризується глибиною художнього узагальнення та має цінність для багатьох народів світу.

Запитання та завдання

 • 1. За допомогою яких засобів відтворено дійсність у творах художньої літератури?
 • 2. Визначте основні властивості художнього образу.
 • 3. Поясніть, чим відрізняється традиційний образ від індивідуального. У чому полягає особливість «вічного» образу?
 • 4. На які групи за змістом поділяють художні образи?
 • 5. Наведіть приклади індивідуальних, традиційних і «вічних» образів.
 • 6. Розкажіть, як відбувається діалог автора твору із читацьким колом.
 • 7. Розгляньте світлини. Чому, на вашу думку, установлюють пам’ятники читачам? Яка основна ідея встановлення цих пам’ятників? Який із них подобається вам найбільше? Поясніть ваш вибір (усно).

Пам’ятник читачам у Китаї

Пам’ятник читачеві. м. Одеса

Створення художнього образу

Як митці створюють художній образ? Кожний творчий процес розпочинається із задуму. Практичне втілення задуму залежить від поглядів, таланту й життєвого досвіду авторів твору.

Багато тем для творчості письменники черпають із власного життєвого досвіду. У процесі створення художнього твору вони зазвичай вивчають історичні документи та різні джерела, виїжджають на місце подій, знайомляться з їхніми учасниками. А потім побачене й зібране аналізують, відхиляючи дрібне, залишають тільки головне та суттєве. Утім, як писала Леся Українка: «Без “видумки” немає літератури». Саме завдяки письменницькій фантазії ми й ознайомлюємося із чарівним світом художнього твору.

Автори художнього літературного твору мають здатність до перевтілення: вони часто уявляють себе на місці персонажів, переймаються їхніми думками, почуттями та переживаннями.

Створення книжки неможливе без натхнення. Воно приходить під час напруженої творчої праці. Про її складність писав французький письменник О. де Бальзак: «Я працюю вісімнадцять годин на добу й сплю шість: працюю, коли їм, і мені здається, що не припиняю роботи навіть уві сні».

Найкращі твори художньої літератури відзначають преміями. У царині дитячої літератури найвідомішими є Міжнародна літературна премія імені Г. К. Андерсена та Міжнародна літературна премія пам’яті Астрід Ліндґрен. Премії з літератури сприяють підтримці талановитих письменників, а також залученню широкого читацького кола до літератури.

• Прочитавши поданий текст, визначте інформацію, яка вас найбільше зацікавила (усно). Поясніть свій вибір.

• Дайте розгорнуту відповідь на запитання «Як митці створюють художній образ?».

Теорія літератури

Тези — це положення, у яких коротко висловлено якусь ідею, а також одну з основних думок навчального тексту, доповіді, статті тощо. Тези узагальнюють інформацію, розкривають зміст тексту. Подана пам’ятка допоможе вам скласти тези до навчальної статті або власної доповіді.

ПАМ’ЯТКА ДЛЯ СКЛАДАННЯ ТЕЗИ

Послідовність роботи

 • 1. Прочитайте текст. Визначте його тему й основну думку.
 • 2. Поділіть текст на відповідні змістові частини.
 • 3. Визначте, про що йдеться в кожній частині.
 • 4. Усвідомте зміст поданої частини, сформулюйте її своїми словами чи знайдіть відповідне висловлювання в тексті.
 • 5. Запишіть тези.

Узагальнення

1. Розкрийте зміст вислову: «Художній образ не тільки відтворює, а й формує нову дійсність».

2. Обговоріть питання: «Кого можна вважати вдумливими читачами?» Оцініть результат обговорення. Чи дійшли ви спільного висновку?

3. Перепишіть у зошит подані речення. Заповніть пропущені в них слова.

За місцем у творі образи можуть бути ... .

За ставленням автора чи авторки ... .

4. Візьміть участь у проєкті «Мій улюблений літературний персонаж». Визначте мету проєкту, його етапи, спрогнозуйте результат. Розподіліть роботу між учасниками проєкту.

5. Складіть у зошиті тези за навчальним текстом «Створення художнього образу».

Думаємо й аналізуємо

• Які можуть бути за змістом художні образи?

• Як потрібно складати тези до навчального тексту?

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст