Антологія. Пригоди й подорожі в шкільному курсі літератури. 7 клас. Богданець-Білоскаленко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Давид Гофштейн

(1889—1952)

Людина не може знати все, але вона має знати, де шукати й знаходити.

Д. Гофштейн

Давид Гофштейн — єврейський поет, перекладач, громадський діяч. Майстер виразних образів, лаконічного й стриманого слова. Його вірші вирізняються енергійним і мелодійним ритмом. Перша збірка «Лірика» з’явилася в 1923 р. Потім його книжки виходили друком майже щороку в Києві, Харкові, Мінську, а також у Берліні та Вільні.

У 1987 р. в Ізраїлі запроваджено Міжнародну літературну премію імені Д. Гофштейна в галузі літератури і мистецтва.

Літературний коментар

В Україні поезії Д. Гофштейна отримали широку аудиторію завдяки українськомовним перекладам П. Тичини, М. Рильського, В. Сосюри, Г. Кочура, М. Лукаша, Л. Костенко, Л. Первомайського, Н. Тихого, В. Богуславської та ін.

У 2012 р. вийшло друком майже повне зібрання перекладів української поетичної спадщини Д. Гофштейна під назвою «О білий світе мій...».

Компас

Вже ніч.

В зірках сіяє цілий світ.

І таємниця все у владнім держить чарі.

Моя бліда рука тримає у футлярі

Залізну смужечку-магніт.

Тремтить він, серцеві подібно,

В скляному сховищі свому,

До півночі тяжить несхибно...

Чому? Чому?

1900-1918

(Переклад М. Рильського)

На цілий день

Віддатися шляхам стихії

І цілий день

Стрічати вітер у обличчя.

Між нетрями1 і шляхом лиш канівка на узбіччі,

А між очима й сонцем — тількі юні вії.

Де може краще буть?

Хіба що в мрії.

(Переклад Г. Кочура)

1 Нетрі — важкопрохідні місця, які заросли лісом, чагарником і т. ін.

Досвітнє поле, тепле та безкрає

Досвітнє поле, тепле та безкрає,

де я блукав,

Блідого дня і ночі чорний сплав:

— Уже світає.

І в мить, коли здавалось я не маю

у серці сил,

Піднявся ранок з краю і до краю

на небосхилі:

— Ти дійдеш, знаю!

(Переклад С. Голованівського)

Дякую вам, мандрівки далекі

Дякую вам, мандрівки далекі,

За стомлене тіло, за пил шляхів,

За ночі, за дні,

За довгі походи — у холод і спеку.

Всім вам мій спів!

(Переклад Л. Дмитерка)

Запитання та завдання

 • 1. Підготуйтеся виразно прочитати вірш «Компас». У якій ситуації знаходиться ліричний герой? Уявіть її. Що ви при цьому відчуваєте?
 • 2. Які запитання ставить поет? Як ви думаєте, до кого він звертається? Про що хоче дізнатися?
 • 3. Який художній прийом використовує автор, описуючи компас?
 • 4. Яку атмосферу створює поету вірші «Компас»? Які художні деталі цьому сприяють?
 • 5. Який настрій відображено у вірші Д. Гофштейна «На цілий день»? Запишіть слова-асоціації, які виникли, коли ви читали цей вірш.
 • 6. Визначте основну ідею вірша. Які ключові слова допомогли вам це зробити?
 • 7. Що для Д. Гофштейна ідеальний світ, краще якого може бути «хіба що в мрії»?
 • 8. Порівняйте вірші «Досвітнє поле, тепле та безкрає» і «Дякую вам, мандрівки далекі». Яка тема їх об’єднує? Які вони за настроєм? Що спільного в їхній будові?
 • 9. Зробіть висновок про ставлення поета до мандрівок.
 • 10. До якого вірша Д. Гофштейна вам би хотілося створити малюнок? Обґрунтуйте вашу відповідь.
 • 11. Роздивіться подану репродукцію картини. Який із віршів Д. Гофштейна, на вашу думку, співзвучний настрою цієї картини?

В. Ван Гог. Зоряна ніч. 1889 р.

 • 12. Підготуйте презентацію «Давид Гофштейн та Україна».