Історія України. 7 клас. Гісем

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Узагальнення за темою: «Виникнення та становлення Київської Русі»

1. Поясніть значення понять і термінів: «Велике розселення слов’ян», «князь», «дружина», «літопис», «Русь», «імперія», «полюддя», «данина».

2. Заповніть схему: «Внутрішня і зовнішня політика княгині Ольги». Зробіть відповідні висновки.

Внутрішня

Зовнішня

3. Виконайте завдання за історичною картою:

1. Знайдіть на карті території розселення східнослов’янських племінних союзів та їхніх сусідів у VIII—IX ст.

2. Покажіть територію Київської Русі за князювання Олега і Святослава

3. Покажіть на карті напрямки походів перших київських князів.

4. Підготуйте презентацію на тему: «Господарство та спосіб життя східних слов’ян».

5. Висловіть власне ставлення до різних версій походження назви «Русь».

6. Які фактори найбільше вплинули на становлення Київської Русі?

7. Яка роль Києва у становленні Київської Русі? Чому саме Київ став центром державотворення східних словян?

8. Підготуйте на вибір історичний портрет Аскольда, Олега, Ігоря, Ольги та Святослава.

Запитання та завдання для узагальнення за темою «Виникнення та розвиток Київської Русі»

1. Складіть перелік подій з історії Київської Русі IX—X ст., які ви вважаєте найважливішими. Обґрунтуйте свій вибір.

2. Поясніть значення понять і термінів «Велике розселення слов’ян», «князь», «дружина», «Русь», «імперія», «союзи племен», «літопис», «полюддя», «данина», «реформи», «Балканські походи», «дружинна держава».

3. Яку роль відіграло створення власної держави Київської Русі в історії східних слов’ян?

4. Визначте значення «Повісті минулих літ» Нестора-літописця як історичного джерела про життя східних слов’ян у IX—X ст. Наведіть приклади того, що можна вважати літописними легендами та історичними фактами. Яка роль легенд для реконструкції історії Русі IX—X ст.?

5. Виконайте завдання за історичною картою:

 • 1) прослідкуйте, як змінювалася територія Київської держави від перших князів до завершення князювання Святослава;
 • 2) порівняйте територію розселення східних слов’ян із кордонами Київської Русі в 972 р.;
 • 3) назвіть території та союзи східнослов’янських племен, які були приєднані й підкорені київськими князями;
 • 4) покажіть на карті основні походи київських князів у IX—X ст.

6. Чому, на вашу думку, саме Київ відіграв роль центру об’єднання східних слов’ян у єдину державу і став її столицею?

7. Установіть хронологічну послідовність правління київських князів і назвіть роки їх правління.

8. Порівняйте внутрішню і зовнішню політику князів Київської Русі в IX—X ст. Визначте її значення і наслідки.

9. Яким, на вашу думку, був головний внесок кожного з великих київських князів у розбудову державності Київської Русі?

10. Назвіть факти, які свідчать про зростання могутності й міжнародного авторитету Київської Русі в IX—X ст.

11. Як розвивалися взаємини Русі з сусідами? Відносини з якою країною були пріоритетними?

12. Яка роль торговельного шляху «із варягів у греки» у становленні Київської Русі?

Завдання для тематичного оцінювання №1 «Виникнення та становлення Київської Русі»

1. Якого союзу племен був центром Київ?

 • А полян
 • Б сіверян
 • В деревлян
 • Г дулібів

2. Щорічний похід князя з метою збирання данини з підвладних племен називався:

 • А полюддям.
 • Б уроком.
 • В становищем.
 • Г вічем.

3. Теорія, згідно з якою державність на Русь було принесено варягами, називається:

 • А слов’янофільською.
 • Б норманською.
 • В хозарською.
 • Г дунайською.

4. У якому році відбулось об’єднання північних і південних руських земель князем Олегом?

 • А 860 р.
 • Б 882 р.
 • В 911 р.
 • Г 988 р.

5. Що стало приводом для повстання деревлян у 945 р.?

 • А повторне збирання данини київським князем Ігорем.
 • Б усунення від влади Святославом княгині Ольги.
 • В насильницьке збирання війська київським князем для походу на Константинополь.
 • Г встановлення у Києві влади династії Рюриковичів.

6. До кого з такими словами звернулась княгиня Ольга: «Більше вже не хочу мститися - хочу тільки взяти з вас невелику данину. Дайте мені від кожного двору по три голуби і по три горобці»?

 • А полян.
 • Б деревлян.
 • В волинян.
 • Г сіверян.

7. Зображений середньовічний малюнок можна використати як ілюстрацію до літописної розповіді про поразку походу на Константинополь київського князя

 • А Аскольда.
 • Б Олега.
 • В Ігоря.
 • Г Святослава.

8. Походи київського князя Святослава в Болгарію призвели до конфлікту Русі з:

 • А Хозарським каганатом.
 • Б Візантійською імперією.
 • В кочовими племенами половців.
 • Г Священною Римською імперією.

9. Що стало одним із результатів посольства великої княгині Ольги до Константинополя, про яке повідомляє літописець?

 • А прийняття княгинею християнства
 • Б повернення Ольгою під владу Києва деревлян
 • В розпуск княгинею варязьких дружин
 • Г оголошення Ольгою війни Хозарському каганату

10. Прочитайте уривок джерела і виконайте завдання.

«Уже нам нікуди дітись, а волею і неволею [доведеться] стати насупроти. Тож не осоромимо землі Руської, а ляжемо кістьми тут, бо ж мертвий сорому не зазнає. Якщо ж побіжимо ми, — то сором нам. Тож не втечемо, а станемо кріпко, а я перед вами піду. Якщо моя голова ляже, — тоді [самі] подумайте про себе». І сказали вої: «Де голова твоя ляже, там і наші голови ми зложимо».

Цю промову князь Святослав проголосив перед битвою з:

 • А болгарами.
 • Б хозарами.
 • В візантійцями.
 • Г печенігами.

11. Установіть послідовність подій становлення Київської Русі.

 • А «...Рушив... (він) на Дунай на болгар, і в битві переміг... (він) болгар. І взяв він вісімдесят міст по Дунаю, і сів, князюючи, тут, у Переяславці, беручи данину з греків...»
 • Б «Дружина господаря Русі, який колись приводив флот проти ромеїв... по смерті свого чоловіка прибула в Константинополь. Хрестилася... вона була гідно вшанована».
 • В «...І великий князь наш Ігор, і князі, і бояри його, і всі руські послали нас до Романа, і до Константина, і до Степана, до великих царів грецьких, утвердити дружбу з самими царями, і з усім боярством, і з усіма людьми грецькими на весь час, доки сяє сонце і весь світ стоїть...»
 • Г «...ми, [мужі] від народу руського... послані від Олега, великого князя руського... до вас, Лева, і Олександра і Костянтина, великих за волею Божою самодержців, цесарів грецьких...»

12. Установіть відповідність між іменами князів та їхніми здобутками.

 • 1 Аскольд
 • 2 Олег
 • 3 Ольга
 • 4 Святослав
 • А приборкання повстання деревлян
 • Б об’єднання північних і південних руських земель
 • В створення перших писаних законів Київської Русі
 • Г укладення першого відомого договору Русі з Візантією
 • Д розгром Хозарського каганату


Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.