Історія України. 7 клас. Гісем

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Запитання та завдання для узагальнення за темою «Галицько-Волинська держава»

1. Складіть перелік князів Галицько-Волинського князівства із зазначенням років їхнього правління.

2. Визначте хронологічну послідовність чільних подій історії Галицько-Волинського князівства.

3. Поясніть значення понять і термінів «боярське свавілля», «монголо-татари», «Золота Орда», «золотоординське ярмо», «орда», «ярлик»,«баскак»,«улус».

4. Складіть історичний портрет князів: Романа Мстиславича, Данила Галицького, Лева Даниловича, Юрія І Львовича (за вибором).

5. Чи можна стверджувати, що правління Данила Галицького було добою розквіту Галицько-Волинського князівства? Свою відповідь обґрунтуйте.

6. Хто з галицько-волинських князів прийняв титул короля? Із якою метою вони це зробили? Чи досягли вони своєї мети?

7. Виконайте завдання за історичною картою:

 • Покажіть держав-сусідів Галицько-Волинське князівства.
 • Покажіть на карті межі князівства: а) у період його найвищого піднесення; б) після навали Батия.
 • Визначте міста, які в різні часи були головними резиденціями (столицями) галицько-волинських князів.
 • Зазначте міста, в яких відбулися вирішальні битви в історії Галицько-Волинського князівства.
 • Проведіть межу, за якою було поділено землі Галицько-Волинського князівства між Польщею та Литвою.

8. Чому між країнами-сусідами велася така гостра боротьба за галицько-волинську спадщину?

9. Заповніть таблицю «Об’єктивні та суб’єктивні причини загибелі Галицько-Волинського князівства». Зробіть відповідні висновки.

Об’єктивні причини

Суб’єктивні причини

10. Дайте докладний опис однієї з пам’яток культури Галицько-Волинського

князівства.

11. Заповніть таблицю «Культура Галицько-Волинського князівства».

Галузь

Основні досягнення

Освіта

Література, літописання

Архітектура

Мистецтво

12. Вважається, що Галицько-Волинське князівство стало спадкоємцем Київської Русі. Спробуйте аргументувати цю думку.

Завдання для тематичного оцінювання №4 «Галицько-Волинська держава»

Варіант І

1. Галицьке та Волинське князівства було об’єднано в єдину державу в:

 • А 1111 р.
 • Б 1185 р.
 • В 1199 р.
 • Г 1240 р.

2. Яке місто було захоплено і розорено монголами у 1240 р.?

 • А Чернігів.
 • Б Переяслав.
 • В Київ.
 • Г Галич.

3. Що стало передумовою тимчасової втрати в 1205 р. державної єдності Галицько-Волинського князівства?

 • А агресія Угорського та Польського королівств.
 • Б монгольська навала на землі Південно-Західної Русі.
 • В змова галицьких бояр на чолі з боярином В. Кормильчичем.
 • Г загибель князя Романа Мстиславича у битві під Завихвостом.

4. Унаслідок Ярославської битви (1245 р.) князь Данило Романович:

 • А позбувся політичної залежності від ханів Золотої Орди.
 • Б зламав опір галицького боярства та остаточно утвердився при владі.
 • В зупинив просування тевтонських рицарів-хрестоносців на руські землі.
 • Г поширив свою владу на Волинь і відновив єдність держави свого батька.

5. У період правління якого князя Галицько-Волинська держава потрапила в залежність від Золотої Орди?

 • А Романа Мстиславича.
 • Б Данила Романовича.
 • В Ярослава Осмомисла.
 • Г Мстислава Володимировича.

6. Чим було зумовлено руйнування Данилом Галицьким укріплень частини міст в Галичині та на Волині?

 • А поразкою у боротьбі з монголами.
 • Б боротьбою з боярською опозицією.
 • В успіхами у боротьбі з Угорщиною та Польщею.
 • Г зміцненням королівської влади.

7. У битві на р. Калка у 1223 р. союзниками руських князів були:

 • А монголи.
 • Б печеніги.
 • В половці.
 • Г хозари.

8. Який князь «І оддав він Київ у руки [воєводі] Дмитрові [щоб] удержати [город] проти іноплемінних народів, безбожних татар (монголів)...»?

 • А Роман Мстиславич.
 • Б Ярослав Осмомисл.
 • В Данило Галицький.
 • Г Володимир Мономах.

9. У якому році сталася подія, описана в уривку джерела?

«Данило вийшов з військом із Холма та на третій день став у Галичі. ...ввійшов у свій город... та прийняв стіл свого батька, та проголосив перемогу...»

 • А 1199 р.
 • Б 1205 р.
 • В 1238 р.
 • Г 1245 р.

10. Який київський храм став останнім центром опору киян під час облоги міста монгольськими військами хана Батия в 1240 р.?

 • А Софійський собор.
 • Б Десятинна церква.
 • В Успенський собор.
 • Г Михайлівський Золотоверхий собор.

11. Установіть відповідність між подіями та іменами князів:

 • 1 ініціював Любецький з’їзд князів;
 • 2 утворив Галицько-Волинську державу;
 • 3 визнав зверхність Золотої Орди;
 • 4 заснував Галицьку православну митрополію;
 • А Володимир Мономах.
 • Б Ярослав Осмомисл.
 • В Роман Мстиславич.
 • Г Данило Романович.
 • Д Юрій І Львович.

12. Установіть послідовність подій:

 • А перша згадка назви «Україна» в писемних джерелах;
 • Б захоплення Києва монголами на чолі з ханом Батиєм;
 • В любецький з’їзд князів;
 • Г коронація Данила Галицького.

Варіант II

1. Яка з названих подій передувала монгольській навалі хана Батия на південно-західні землі Русі?

 • А відновлення єдності Галицько-Волинської держави під владою Данила і Василька Романовичів;
 • Б перемога Данила Галицького у битві під Ярославом над польськими та угорськими військами;
 • В коронація Данила Галицького у місті Дорогочин;
 • Г поїздка Данила Галицького до хана Золотої Орди.

2. Яку державу утворили монголи у пониззі Волги після завершення свого завойовницького походу на Захід і завоювання руських князівств?

 • А Дике Поле.
 • Б Золота Орда.
 • В Кримське ханство.
 • Г Велика Орда.

3. У наслідок якої події постало об’єднане Галицько-Волинське князівство?

 • А похід волинського князя Романа Мстиславича на Галич;
 • Б похід галицького князя Ярослава Осмомисла на Володимир-Волинський;
 • В похід литовського князя Любарта Ґедиміновича на Галич;
 • Г похід польського короля Казимира III на Галич.

4. Про який період розвитку Галицько-Волинської держави літописець писав: «Велика смута постала в землі руській»?

 • А 1144-1187 рр.
 • Б 1187-1199 рр.
 • В 1199-1205 рр.
 • Г 1205-1245 рр.

5. Про якого князя літописець писав, що «він жив у мирі з навколишніми країнами: з Польщею, Німцями, Литвою...» та був «великим філософом» ?

 • А Данило Галицький.
 • Б Роман Мстиславич.
 • В Володимир Василькович.
 • Г Василько Романович.

6. Основне завдання зовнішньої політики Данила Галицького у 40-60-ті роки XIII ст. полягало у:

 • А зміцненні власного авторитету та отриманні королівської корони.
 • Б укладені союзу з Польщею для відсічі агресії Тевтонського ордену.
 • В створенні коаліції європейських держав для боротьби з Золотою Ордою.
 • Г розширенні території Галицько-Волинського князівства за рахунок сусідніх держав.

7. Після смерті Данила Галицького

 • А всю владу одноосібно успадкував його брат Василько Романович.
 • Б було відновлено удільний устрій князівства.
 • В його володіння було розділено між сусідніми державами.
 • Г владу успадкував найстарший син Шварно Данилович.

8. За якого галицько-волинського князя Закарпаття входило до складу князівства?

 • А Лева Даниловича.
 • Б Юрія І.
 • В Андрія та Лева II.
 • Г Юрія II.

9. Хто став правити на Волині після смерті останнього галицько-волинського князя у 1340 р.?

 • А Любарт Ґедимінович.
 • Б Казимир III.
 • В Юрій II Болеслав.
 • Г Василько Романович.

10. Про якого князя йде мова в уривку історичного джерела:

«Божою милістю був князем і дідичем королівства Русі», «...став розмножити число латинників і їх віру», «...принаджував з різних країв католицьких священиків і богословів, бажаючи защепити їхню віру в русинів»?

 • А Данило Романович.
 • Б Лев Данилович.
 • В Юрій І Львович.
 • Г Юрій II Болеслав.

11. Установіть відповідність між термінами, поняттями та їх визначеннями.

 • 1 орда;
 • 2 ясир;
 • 3 ярлик;
 • 4 баскак;
 • А взяття у полон населення для продажу в рабство;
 • Б військо монголів;
 • В данина на користь монгольських ханів;
 • Г намісник хана у руських землях для збирання данини;
 • Д грамота монгольського хана, яка давала право на князювання.

12. Установіть послідовність подій:

 • А коронація Данила Галицького;
 • Б поїздка Данила Галицького до Золотої Орди;
 • В похід Бурундая проти Данила Галицького;
 • Г битва під Ярославом.


Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.