Історія України. 7 клас. Гісем

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Запитання та завдання для узагальнення за темою «Київська Русь наприкінці X — у першій половині XI ст.»

1. Складіть перелік подій з історії Київської Русі кінця X — першої половини XI ст., які ви вважаєте найважливішими. Обґрунтуйте свій вибір.

2. Поясніть значення понять і термінів: «християнство», «священик», «митрополит», «монастир»,«чернець», «графіті»,«мозаїка», «верстви», «бояри», «церковнослов’янська мова», «книжкові мініатюри», «Змієві вали», «шлюбна» дипломатія, «Руська правда», «соціальна верства», «фреска», «ікона».

3. Яку роль відіграло для Київської Русі запровадження християнства?

4. За розвитком Київської Русі кінця X — першої половини XI ст. розкрийте роль князівської влади в державному житті.

5. Якими, на вашу думку, є підстави для того, аби стверджувати, що культура Київської Русі досягла високого рівня розвитку?

6. Виконайте завдання за історичною картою:

 • Як змінилася територія Київської Русі наприкінці X — у першій половині XI ст. порівняно з попереднім періодом її розвитку?
 • Назвіть території, приєднані до Київської Русі за князювання Володимира та Ярослава.
 • Покажіть на карті основні походи Володимира та Ярослава.

7. Назвіть роки правління князів Володимира та Ярослава. Порівняйте їхню внутрішню та зовнішню політику. Визначте її значення та наслідки.

8. Складіть характеристики Володимира та Ярослава як особистостей та історичних діячів.

9. Яка мініатюра з літопису ілюструє період правління князя Володимира Великого?

10. Наведіть факти, які підтверджують думку, що за князювання Володимира та Ярослава Київська Русь досягла свого розквіту.

11. Чому Володимиру Великому та Ярославу Мудрому, щоби ступити на престол доводилося вести тривалу боротьбу?

12. Використовуючи ілюстрації та схему міста складіть екскурсійний маршрут по Києву часів Володимира Великого та Ярослава Мудрого.

Київ в XI—XII ст.

Тестові завдання до теми «Київська Русь наприкінці X — у першій половині XI ст.»

Варіант І

1. Що було спільним у зовнішній політиці Володимира Великого і Ярослава Мудрого?

 • А походи на Константинополь
 • Б боротьба за Червенські міста
 • В запрошення місіонерів із Рима
 • Г відсіч агресії варягів

2. Які кочові племена вчиняли напади на південні кордони Київської Русі за часів правління князя Володимира Великого?

 • А хозари
 • Б печеніги
 • В половці
 • Г монголи

3. Хто з київських князів запровадив систему престолонаслідування, що передбачала передання влади за старшинством?

 • А Святослав Хоробрий.
 • Б Володимир Великий.
 • В Ярослав Мудрий.
 • Г Володимир Мономах.

4. Територія яких племінних союзів слов’ян увійшла до складу Київської Русі за часів князювання Володимира Великого та Ярослава Мудрого?

 • А тиверців і уличів
 • Б волинян та білих хорватів
 • В сіверян і деревлян
 • Г полян і в’ятичів

5. Що завадило Ярославу Мудрому сісти на стіл Великого князя Київського відразу після смерті батька?

 • А відсутність його імені в заповіті батька.
 • Б початок масових набігів печенігів на Русь.
 • В війна з варягами за контроль над торговельним шляхом «із варягів у греки».
 • Г боротьба з братами за київський стіл.

6. За великого князя Ярослава Мудрого було запроваджено:

 • А християнство як державну релігію Київської Русі.
 • Б писаний збірник давньоруських законів.
 • В систему збирання данини з підвладних племен - полюддя.
 • Г традицію скликання з’їздів (снемів) руських князів.

7. Зовнішньополітичну діяльність яких князів можна характеризувати за допомоги зображеної карти?

 • А Олега та Ігоря.
 • Б Ольги та Святослава.
 • В Володимира Великого та Ярослава Мудрого.
 • Г Ярославичів.

8. Завдяки яким обставинам великий київський князь Ярослав Мудрий у 1036 р. «став єдиновладним володарем Руської землі»?

 • А успадкування земель Мстислава Володимировича.
 • Б створення збірника законів «Руська правда».
 • В заснування Києво-Печерського монастиря.
 • Г перемоги над печенігами у битві під Києвом.

9. «Батько мій помер, а Святополк сидить у Києві, убиваючи братів своїх...» - уривок джерела виправдовує вступ у міжусобну боротьбу за київський стіл князя:

 • А Володимира Великого.
 • Б Ярослава Мудрого.
 • В Володимира Мономаха.
 • Г Святослава Ігоровича.

10. Доньці якого київського князя писав такого листа Папа Римський Микола II: «Чутка про ваші чесноти, чудова діво, дійшла до наших вух, і з великою радістю чуємо ми, що ви виконуєте в цій дуже християнській державі [Франції] свої королівські обов’язки з похвальним завзяттям і чудовим розумом» ?

 • А Святослава.
 • Б Володимира Великого.
 • В Ярослава Мудрого.
 • Г Володимира Мономаха.

11. Установіть відповідність між подіями та їхніми наслідками:

 • 1 приєднання князями Володимиром і Ярославом Червенських міст;
 • 2 перший Балканський похід князя Святослава;
 • 3 розгром князем Святославом Хозарського каганату;
 • 4 похід новгородського князя Олега на Київ.
 • А поширення влади київського князя на плем’я в’ятичів, утворення Тмутараканського князівства.
 • Б поширення влади київського князя на племена волинян та білих хорватів
 • В поширення влади київського князя на племена уличів і тиверців.
 • Г об’єднання Північної та Південної Русі (Славії та Куявії).
 • Д об’єднання полян, деревлян і сіверян під владою київського князя.

12. Установіть послідовність подій.

 • А «Коли ж охрестили Володимира в Корсуні, то передали йому віру християнську, кажучи так: «Хай не спокусять тебе деякі з єретиків. А ти віруй, так говорячи: «Вірую во єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі»».
 • Б «І став княжити Володимир у Києві один. І поставив він кумири на пагорбі, поза двором теремним: Перуна дерев’яного, і Хорса, і Дажбога, і Стрибога, і Симаргла, і Макош. І приносили їм люди жертви, називаючи їх богами, і приводили синів своїх і жертвували їх цим бісам, і оскверняли землю требами своїми».
 • В «Коли ж побачив, що церкву завершено, він помолився Богу, говорячи: «Осе даю церкві сій, святій Богородиці, од маєтності своєї десяту частину. Якщо се одмінить хто, - хай буде проклят...».
 • Г «Вийшов Володимир з священиками... на Дніпро. І зійшлося людей без ліку, і влізли вони у воду, і стояли - ті до шиї, а другі - до грудей. Діти ж не відходили від берега, а інші немовлят держали. Дорослі ж бродили у воді, а священики, стоячи, молитви творили...»

Варіант II

1. Яким набором термінів можна охарактеризувати розвиток Київської Русі в період правління Володимира Великого та Ярослава Мудрого?

 • А криза, змова, нашестя.
 • Б занепад, дестабілізація, воєнні втрати.
 • В анархія, корупція, міжусобиця.
 • Г зростання, централізація, реформи.

2. Цьому князю літописець приділяв багато уваги. Він був героєм народних билин. Від свого батька він отримав в уділ Новгород, де допомагав йому княжити його дядько Добриня. Київський стіл він відвоював у свого старшого брата, і це вважають першою міжусобицею на Русі.

 • А Святослав Ігорович.
 • Б Володимир Великий.
 • В Ярослав Мудрий.
 • Г Володимир Мономах.

3. Донька Ярослава Мудрого Анастасія вийшла заміж за короля ...

 • А Франції.
 • Б Норвегії.
 • В Швеції.
 • Г Угорщини.

4. Який з князів у зовнішній політиці покладався на укладення династичних зв’язків з правителями європейських держав?

 • А Олег.
 • Б Ігор.
 • В Святослав.
 • Г Володимир.

5. Київські князі Святослав Ігорович, Володимир Великий та Ярослав Мудрий...

 • А розширювали кордони Русі.
 • Б поширювали християнство.
 • В укладали писемні закони.
 • Г здійснювали «шлюбну» дипломатію.

6. У творі «Слово про закон і благодать» митрополита Іларіона йде мова про діяльність князів:

 • А Олега та Ігоря.
 • Б Ольгу та Святослава.
 • В Володимира Великого та Ярослава Мудрого.
 • Г Ярослава Осмомисла та Володимира Мономаха.

7. На карті жирною лінією позначено кордони Київської Русі за часів князювання...

 • А Ігоря Рюриковича.
 • Б Святослава Ігоревича.
 • В Володимира Великого.
 • Г Ярослава Мудрого.

8. З якими новими кочівниками довелось зіткнутися Ярославичам і вести з ними боротьбу з перемінним успіхом?

 • А печенігами.
 • Б хозарами.
 • В половцями.
 • Г монголами.

9. Прочитайте уривок джерела і виконайте завдання.

«Якщо уб’ють огнищанина, то з убивці стягується 80 гривень. За князівського старосту - 12 гривень, а за князівського рядовина - 5 гривень».

«Якщо смерд умре без дітей, то спадщина його передається князю. А якщо боярин чи з боярської дружини, то князю спадщина не йде».

У якому документі було закріплено такі норми права:

 • А «Руська правда».
 • Б «Слово про закон і благодать».
 • В «Повчання дітям».
 • Г «Ізборник Святослава».

10. Про якого князя йдеться в уривку джерела?

«Він був кульгавим; але розуму нього був добрий, і на раті він був хоробрим: додана ще одна гарна риса, він був християнином і сам книги читав. У його княжіння християнство і грамотність повинні були поширюватися. Зібрав багато писців; вони перекладали книги з грецької на слов’янську і переписали багато книг, багато він і купив їх. Князь будував церкви по городах і містах неогороджених, ставив при них священиків, яким давав утримання для із власного майна, наказував їм учити дітей...»

 • А Святослава.
 • Б Володимира Великого.
 • В Ярослава Мудрого.
 • Г Володимира Мономаха.

11. Установіть відповідність між іменами князів та періодами їхнього правління.

 • 1 Володимир Великий
 • 2 Олег
 • 3 Святослав
 • 4 Ярослав Мудрий
 • А 882-912 рр.
 • Б 912-945 рр.
 • В 964-972 рр.
 • Г 980-1015 рр.
 • Д 1019-1054 рр.

12. Установіть послідовність подій.

 • А «І став княжити Володимир у Києві один. І поставив він кумири на пагорбі, поза двором теремним: Перуна дерев’яного, і Хорса, і Дажбога, і Стрибога, і Сімаргла, і Макош. І приносили їм люди жертви, називаючи їх богами, і приводили синів своїх і жертвували їх цим бісам, і оскверняли землю требами своїми».
 • Б «Увійшла сама княгиня зі своїми родичами й вибраними служницями; вона йдучи поперед інших жінок, а ті в порядку йдучи одна за другою... Після них увійшли посли й представники князів руських... Сів імператор з імператрицею зі своїми дітьми й покликано було княгиню із зали й, за запрошенням імператора сівши, говорили з ним про що хотіла».
 • В «А було ж печенігів без числа. Виступив тоді він із города, приготував до бою дружину. Зійшлися вони на місці, де ото нині свята Софія стоїть, митрополія руська. І сталася січа люта, і ледве одолів він печенігів під вечір».
 • Г «...Рушив... (він) на Дунай на булгар, і в битві переміг... (він) булгар. І взяв він вісімдесят міст по Дунаю, і сів, князюючи, тут, у Переяславці, беручи данину з греків...».


Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.