Історія України. 7 клас. Гісем

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Історія України. 7 клас. Гісем
У цьому навчальному році ви вивчатимете систематичний курс історії України. Він дозволить вам сформувати уявлення про події далекого минулого нашої Батьківщини — від Великого розселення слов’ян (V-VIII) до початку XVI ст.

Розділ 1. Виникнення і встановлення Київської Русі

§ 1. Вступ до середньовічної історії України

§ 2. Східні слов’яни — предки українців у VI—IX ст.

§ 3. Виникнення та становлення Київської Русі

§ 4. Князювання Ігоря та Ольги

§ 5. Князювання Святослава

Практичне заняття №1: «Князь Святослав та його походи»

Узагальнення за темою: «Виникнення та становлення Київської Русі»

Розділ 2. Держава Київська Русь наприкінці Х — у першій половині ХІ ст.

§ 6. Князювання Володимира Великого

§ 7. Київська Русь за правління Ярослава Мудрого

§ 8. Культура Київської Русі

§ 9. Суспільний, політичний устрій та господарське життя Київської Русі наприкінці X — у першій половині XI ст.

Практичне заняття №2: «Християнська релігія і церква в житті руського суспільства»

Запитання та завдання для узагальнення за темою «Київська Русь наприкінці X — у першій половині XI ст.»

Розділ 3. Держава Київська Русь у другій половині ХІ — у першій половині ХІІІ ст.

§ 10. Правління Ярославичів

§ 11. Посилення великокнязівської влади за Володимира Мономаха та Мстислава Великого

§ 12-13. Причини роздробленості Київської Русі. Розвиток Київського, Переяславського і Чернігово-Сіверського, Галицького і Волинського князівств

§ 14-15. Культура Київської Русі в другій половині ХІ — першій половині ХІІІ ст.

Практичне заняття №3: «Літописи і твори давньоруської літератури «Повчання дітям», «Слово о полку Ігоревім» як історичні джерела

Запитання та завдання для узагальнення за темою «Держава Київська Русь у другій половині XI — першій половині XIII ст.»

Розділ 4. Галицько-Волинська держава

§ 16. Утворення Галицько-Волинської держави

§ 17-18. Монголо-татарська навала. Утворення Золотої Орди. Відновлення Галицько-Волинського князівства за Данила Галицького

Практичне заняття №4: «Зовнішня політика князя Данила Романовича»

§ 19. Правління нащадків Данила Галицького. Загибель Галицько-Волинського князівства

§ 20. Культура Галицько-Волинської держави

Запитання та завдання для узагальнення за темою «Галицько-Волинська держава»

Розділ 5. Українські землі в складі Великого князівства Литовського та інших держав (друга половина XIV—XV ст.)

§ 21-22. Українські землі у складі Великого князівства Литовського

§ 23. Українські землі у складі Угорщини, Молдавії, Московії, Кримського ханства та Османської імперії

§ 24. Соціальна структура населення українських земель у другій половині XIV—XV ст.

§ 25. Господарський розвиток українських земель у другій половині XIV—XV ст.

§ 26. Культура українських земель у другій половині XIV—XV ст.

Практичне заняття №5: «Повсякденне життя та взаємовідносини населення України в XIV—XV ст.»

Запитання та завдання для узагальнення за темою «Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (друга половина XIV-XV ст.)»

Словник термінів

Запам’ятайте датиПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.