Пізнаємо природу. 5 клас. Біос

§ 6.4. Як Земля рухається навколо Сонця?

Ключові слова

  • оберт
  • рік
  • орбіта

Прочитайте та обговоріть текст

Земля одночасно обертається навколо своєї осі та навколо Сонця.

  • 1. Скільки триває рік?
  • 2. Які зміни відбуваються протягом року?

Нумо досліджувати!

• Продемонструйте, як Земля рухається навколо Сонця.

• Переміщуйте глобус овальною доріжкою навколо джерела світла.

• Представте результати своїх спостережень у вигляді малюнка.

• Обговоріть результати дослідження, щоб зробити певний висновок.

Як рухається Земля?

Доведіть свою думку

Чи мали б ми день і ніч, якби Земля не оберталася навколо своєї осі?

Земля, обертаючись навколо своєї осі, одночасно обертається навколо Сонця. Земля здійснює повний оберт навколо Сонця за 365 1/4 днів. Цей час називається роком.

Шлях, який проходить Земля навколо Сонця, називається орбітою. Орбіта Землі не є ідеальним колом, вона схожа на еліпс. У кожній точці орбіти земна вісь нахилена під однаковим кутом та в однаковому напрямку відносно площини орбіти. На поданій схемі зліва ми бачимо положення Землі щодо Сонця у червні.

Які ще місяці представлені на цій схемі?

Цікавий факт

Календарний рік має 365 днів. Кожні чотири роки буває високосний рік, який має 366 днів. З’являється додатковий день - 29 лютого.

Чому так трапляється?