Біологія. Повторне видання. 9 клас. Соболь

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Самоконтроль знань з теми 9. Біологія як основа біотехнології та медицини

Тест-оцінювання 9. Біологія як основа біотехнології та медицини

І. Виберіть один правильний варіант відповіді (1 бал за правильну відповідь).

1. Хто із науковців є автором виразу: «Селекція - це еволюція, яка спрямовується волею людини»?

 • А Ч. Дарвін
 • Б М. І. Вавилов
 • В Г. Д. Карпеченко
 • Г І. В. Мічурін

2. Що відбувається з плодючістю віддалених гібридів?

 • А збільшується
 • Б не змінюється
 • В зменшується
 • Г вони, зазвичай, безплідні

3. Чому біологічним наслідком спорідненого схрещування є послаблення або навіть виродження нащадків?

 • А у гомозиготних організмів зростає ймовірність прояву домінантних алелів
 • Б у гомозиготних організмів збільшується ймовірність прояву летальних алелів
 • В зменшення резерву спадкової мінливості
 • Г посилення генетичного потоку генів

4. Який термін запропонував в 1917 р. угорський інженер К. Ерекі, коли описував процес виробництва свинини?

 • А генотерапія
 • Б біотехнологія
 • В генна інженерія
 • Г химерний організм

5. Назвіть ферменти для поєднання (зшивання) нуклеотидних послідовностей.

 • А лігази
 • Б ліази
 • В ревертази
 • Г рестриктази

6. Технологія штучного запліднення для подолання безпліддя належить до

 • А цитотехнології
 • Б гістотехнології
 • В ембріотехнології
 • Г технології клонування

7. Чим відрізняються трансгенні організми від химерних?

 • А містять генетично різнорідні клітини
 • Б містять чужорідні для цього виду гени
 • В містять генетично однорідні клітини
 • Г містять модифіковані клітини організму

8. Чим відрізняється клітинна інженерія від генної?

 • А припускає втручання в генетичний апарат і створює реДНК
 • Б не припускає втручання в генетичний апарат і створює рекомбінантні клітини
 • В не припускає втручання в генетичний апарат і створює реДНК
 • Г припускає втручання в генетичний апарат і створює рекомбінантні клітини

ІІ. Установіть відповідність (2 бали):

9. Центр походження рослин

 • 1 Середземноморський
 • 2 Передньоазійський
 • 3 Середньоазійський
 • 4 Китайський

Види рослин

 • А Вишня, яблуня, соя
 • Б Груша, абрикос, горох
 • В Диня, виноград, інжир
 • Г Маслини, буряк, цибуля
 • Д Гарбуз, квасоля, кукурудза

10. Назва міжвидового гібрида

 • 1 бістер
 • 2 лігр
 • 3 мул
 • 4 ішак

Вид, який їх утворив

 • А гібрид між левом-самцем і тигром-самкою
 • Б гібрид між самкою осла і самцем коня
 • В гібрид білуги і стерляді
 • Г гібрид яка і великої рогатої худоби
 • Д гібрид між самкою коня і ослом-самцем