Біологія. Повторне видання. 9 клас. Соболь

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Узагальнення теми 7. Біорізноманіття

БІОРІЗНОМАНІТТЯ - це розмаїття організмів, видів та їхніх угруповань. Вивченням біорізноманіття займається диверсикологія. Основними типами біорізноманіття є: генетичне, видове та екосистемне. Всі типи біорізноманіття пов’язані між собою (табл. 15, 16).

Таблиця 15. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ФОРМ ЖИТТЯ

Неклітинні форми життя

Клітинні організми

Віруси

Субвірусні частинки:

- пріони;

- віроїди

Домен БАКТЕРІЇ

Домен АРХЕЇ

Домен ЕУКАРІОТИ:

- одноклітинні організми, здатні до фотосинтезу;

- грибоподібні організми;

- одноклітинні твариноподібні;

- рослини;

- гриби;

- тварини

Таблиця 16. РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН, ГРИБІВ Й ТВАРИН

РОСЛИНИ

ГРИБИ

ТВАРИНИ

Нижчі рослини:

• Червоні водорості

• Зелені водорості

• Діатомові водорості

• Бурі водорості

Вищі рослини:

• Мохоподібні

• Хвощеподібні

• Плауноподібні

• Папоротеподібні

• Голонасінні

• Покритонасінні

Слизовики

Справжні гриби:

• Міксомікота

• Оомікота

• Хітридіомікота

• Зигомікота

• Аскомікота

• Базидіомікота

Лишайники

Первинні багатоклітинні

• Губки

• Пластинчасті

Справжні багатоклітинні

Розділ Радіально-симетричні, або Кишковопорожнинні

• Кнідарії

• Реброплави

Розділ Двобічносиметричні

• Плоскі черви

• Круглі черви

• Кільчасті черви

• Молюски

• Членистоногі

• Голкошкірі

• Хордові

Визначальні ознаки

1. Клітини тригеномні

2. Пластиди

3. Фотоавтотрофне живлення

4. Прикріплений спосіб життя

5. Клітинна стінка з целюлози

6. Запасливий полісахарид - крохмаль

Визначальні ознаки

1. Клітини двогеномні

2. Відсутність пластид

3. Гетеротрофність й осмотичне живлення

4. Прикріплений спосіб життя

5. Клітинна стінка з хітину

6. Запасливий полісахарид - глікоген

Визначальні ознаки

1. Клітини двогеномні

2. Відсутність пластид

3. Гетеротрофність

4. Активний спосіб життя

5. Глікокалікс

6. Запасливий полісахарид - глікоген

Самоконтроль знань

Тест-застосування 7. Біорізноманіття

1. У Ліни Костенко є рядки: «Прощай, ..., із Командорських островів! Чудовисько, релікт, створіння ластогруде».

Назвіть цей вимерлий вид й укажіть, до якого типу тварин належав.

 • А безкрила гагарка
 • Б тарпан
 • В морська корова
 • Г Членистоногі
 • Д Ссавці
 • Е Хордові

2. Джеральд Даррелл писав про свою зустріч із цим представником родини Котячі: «На мене скажено блискав очима звір такої краси, що я зойкнув. Хутро в нього було коротким, шовковистим, соковитого золотаво-брунатного кольору, немов дикий мед. Очі зелені, точно листя під льодом, блищали, як слюда в променях згасаючого сонця». До якого домену та класу належить ягуар (Panthera onca), якого описав Д. Даррелл?

 • А Бактерії
 • Б Археї
 • В Еукаріоти
 • Г Плазуни
 • Д Хордові
 • Е Ссавці

3. Це уривок з книжки А. Д. Фостера «Філогенез»: «Однак гігантські видри його не зрозуміли. Дві застрибнули в човен і почали шматувати черевики людини. Ікла у видр були довжиною з палець, а щелепи достатньо сильні, щоб роздробити кістку середньої товщини. Чорні очі загрозливо блищали...». Назвіть вид, з яким у видри гігантської є найближча еволюційна спорідненість, та ознаку, яка є спільною для них.

 • А ведмідь бурий
 • Б морський котик
 • В куниця лісова
 • Г всеїдність
 • Д хижацтво
 • Е цівка

4. За допомогою ілюстрації визначте і назвіть форму життя й укажіть вид нуклеїнової кислоти, що утворює серцевину.

 • А фаг Т-4
 • Б ВІЛ
 • В ВТМ
 • Г одноланцюгова ДНК
 • Д одноланцюгова РНК

5. З 2014 р. Європейська і Середземноморська організація захисту рослин додала до списку небезпечних патогенів рослин, що потребують оголошення карантину, три види заразних частинок, які спричиняють хворобу каданг-каданг кокосової пальми, карликовість хризантем та веретеноподібність бульб картоплі (див. іл). Назвіть ці частинки та вкажіть їхню природу

 • А пріони
 • Б віроїди
 • В віруси
 • Г білки
 • Д ДНК
 • Е РНК

6. Mycobacterium tuberculosis - вид, що спричиняє переважну більшість випадків туберкульозу. Ці організми були вперше описані Робертом Кохом, який згодом отримав за це відкриття Нобелівську премію з фізіології та медицині 1905 р. До якої групи організмів належить цей вид та яка форма клітин цих організмів?

 • А Віруси
 • Б Бактерії
 • В Археї
 • Г кулясті, або коки
 • Д звивисті
 • Е паличкоподібні