Біологія. Повторне видання. 9 клас. Соболь

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Узагальнення теми 6. Еволюція органічного світу

БІОЛОГІЧНА ЕВОЛЮЦІЯ - це незворотний, спрямований історичний розвиток живої природи. Вперше термін еволюція (від грец. еволюціо - розгортання) у біології використав швейцарський природознавець та філософ Ш. Бонне у 1762 р. Еволюція супроводжується змінами генетичного складу популяцій, формуванням пристосувань, утворенням видів, перетвореннями біогеоценозів і біосфери в цілому. Основними ознаками біологічної еволюції є: 1) незворотність; 2) спрямованість; 3) рівневість. Наука про причини, рушійні сили, механізми та закономірності історичного розвитку органічного світу називається еволюційною біологією (схема).

Схема. ЕВОЛЮЦІЯ ОРГАНІЧНОГО СВІТУ

Самоконтроль знань

Тест-конструювання 6. Еволюція органічного світу

1. Хто із науковців, спостерігаючи за розвитком попелиць, зробив несподіваний висновок про наявність у живій природі еволюції?

 • О Ч. Дарвін
 • П К. Лінней
 • Р Ж. Б. Ламарк
 • С Ш. Бонне

2. Як Ч. Дарвін називав форму мінливості, що постачає для еволюції матеріал для природного добору?

 • С визначена
 • Т невизначена
 • У модифікаційна
 • Ф генотипна

3. Ці гігантські морські членистоногі є одними з найдавніших реліктових видів. Назвіть цих «живих викопних» тварин.

 • П гатерія
 • С латимерія
 • Р мечехвости
 • Т єхидна

4. Крило зяблика і крило бджоли, зябра раків і зябра риб, бульби картоплі і кореневі бульби жоржини є прикладами органів...

 • А аналогічних
 • Б атавістичних
 • В рудиментарних
 • Г гомологічних

5. «Онтогенез - це швидке повторення філогенезу». Назвіть закономірність.

 • Т біогенетичний закон
 • Ф закон генетичної рівноваги
 • У закон гомологічних рядів спадкової мінливості
 • Х закон зародкової подібності

6. Що є елементарною одиницею еволюції?

 • З мутації
 • И популяції
 • І природний добір
 • Ї дрейф генів

7. Прикладами дії якої форми добору є формування стійкості проти отрутохімікатів у комах та індустріальний меланізм у метеликів березового п’ядака.

 • А балансуючого
 • Б стабілізуючого
 • В розриваючого
 • Г рушійного

8. Яка форма еволюції призвела до появи посухостійких форм молочаїв та кактусів, зображених на фотографіях?

 • П дивергентна
 • С філетична
 • Р конвергентна
 • Т паралельна

9. Яка із гіпотез пояснює походження еукаріотів?

 • А симбіотична
 • Б гіпотеза «гастреї»
 • В гіпотеза «фагоцители»
 • Г гіпотеза «РНК-світу»

10. Назвіть вимерлу тварину, зображену на ілюстрації.

 • С риніофіт
 • У тіктаалік
 • Т ракоскорпіон
 • Ф трилобіт

11. Яка із ознак має ароморфний характер?

 • И застережне забарвлення сонечка
 • Ї корені-присоски омели
 • І квітка покритонасінних
 • Й гачкуватий дзьоб сови

12. Найдавнішою ерою розвитку життя на Землі є.

 • Ч протерозойська
 • Ю палеозойська
 • Ш мезозойська
 • Я архейська

За умови правильних відповідей ви отримаєте назву науки, одним із завдань якої є визначення геологічного віку осадових порід:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12