Біологія. Повторне видання. 8 клас. Соболь

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Умовні рефлекси є результатом встановлення нових нервових взаємозв'язків в рамках існування організму після народження.

І. Павлов

§ 55. Умовні рефлекси людини. Набута поведінка

Основні поняття й ключові терміни: УМОВНІ РЕФЛЕКСИ. НАБУТА ПОВЕДІНКА ЛЮДИНИ. Динамічні стереотипи.

Пригадайте! Що таке вища нервова діяльність?

Вступна вправа

Установіть відповідність між найбільшими науковими відкриттями та їх авторами:

А Вчення про природний добір

1 Дмитро Менделєєв

Б Періодична система хімічних елементів

2 Михайло Ломоносов

В Загальна теорія відносності

3 Чарльз Дарвін

Г Закон збереження речовини

4 Ісаак Ньютон

Д Закон всесвітнього тяжіння

5 Альберт Ейнштейн

Чому вчення І. П. Павлова про умовні рефлекси є також одним із найбільших досягнень науки?

ЗМІСТ

Які особливості умовних рефлексів?

І. П. Павлов звернув увагу на те, що ВНД пов'язана не лише з упливом безумовних подразників, а й залежить від умов, що супроводжують ці подразнення. Наприклад, у собаки слиновиділення починається не лише тоді, коли їжа потрапляє в пащу, а й на вигляд та запах їжі. І. П. Павлов пояснив це явище, розробивши теорію умовних рефлексів.

Іл. 104. Схема утворення умовного слиновидільного рефлексу: 1 - слуховий нерв; 2 - слуховий центр кори; 3 - харчовий центр довгастого мозку; 4 - слинна залоза; 5 - язик; 6 - тимчасовий нервовий зв'язок; 7 - смаковий центр кори

Які ж основні особливості відрізняють умовні рефлекси від безумовних?

• Умовні рефлекси виникають у відповідь на дію умовних подразників (попередньо байдужий подразник, що став сигнальним подразником для певної набутої реакції).

• Ці реакції є набутими, тобто можуть виникати на базі безумовних та нижчих умовних рефлексів.

• Умовні рефлекси є індивідуальними пристосувальними реакціями, що проявляються по-різному в різних особин виду.

• Це тимчасові реакції, тобто постійно утворюються і зникають в залежності від конкретних умов.

• Умовні рефлекси здійснюються через функціональні тимчасові нервові зв'язки, що виникають між кірковими центрами життєвих функцій та центрами аналізаторів, пов'язаних із дією умовного подразника.

• Утворюються і здійснюються за участю вищих відділів ЦНС (кори і підкірки), у яких і відбувається утворення тимчасових нервових зв'язків.

• Можуть об'єднуватися в складні ланцюги умовних рефлексів - динамічні стереотипи, які є фізіологічною основою умінь, навичок, звичок і способів діяльності.

Таблиця 51. РІЗНОМАНІТНІСТЬ УМОВНИХ РЕФЛЕКСІВ

Група

Сутність і приклади

За проявом рефлекторної відповіді

Вегетативні

Рефлекси, пов'язані з діяльністю внутрішніх органів (наприклад, дихальні рефлекси під час фізичного навантаження)

Соматорухові

Рефлекси, пов'язані з діяльністю скелетних м'язів (наприклад, рухові рефлекси бігу з перешкодами)

Залежно від умовних подразників

Штучні

Рефлекси, що виробляються на штучні подразники (наприклад, слиновидільний рефлекс на світло лампочки)

Натуральні

Рефлекси, що виробляються на природні безумовні подразники (наприклад, рефлекс апетитного соковиділення на запах їжі)

Біологічна роль умовних рефлексів: 1) забезпечують пристосовуваність організмів до конкретних умов існування, а для людини - навчання і різноманітність інтелектуальної діяльності; 2) забезпечують відповідь на безумовний подразник ще до початку його дії, тобто мають сигнальне значення; 3) є основою для формування умовних рефлексів вищого порядку, які є переважаючими і ВНД людини.

Отже, УМОВНІ РЕФЛЕКСИ - це набуті індивідуальні реакції на дію подразників, що дають змогу людині пристосуватися змінних умов середовища.

Які ознаки та значення набутої поведінки людини?

НАБУТА ПОВЕДІНКА ЛЮДИНИ - сукупність складних набутих індивідуальних поведінкових реакцій, пов'язаних у своєму виникненні здебільшого з соціальними потребами та вищими емоціями. Які ж особливості набутої поведінки людини?

1. Функціональною основою набутої поведінки людини є умовні рефлекси та динамічні стереотипи. Динамічний стереотип - складна система послідовних стабільних умовних рефлексів, що полегшує виконання багаторазово повторюваних дій. Яскравим прикладом динамічних стереотипів є різноманітні рухові навички: ходьба, біг, плавання, катання на лижах, гра на музичних інструментах, уміння писати та ін. Ці системи умовних рефлексів є основою для навичок та звичок. Динамічні стереотипи дають змогу людині виконувати певні дії без значного напруження нервових центрів кори великого мозку.

2. Провідну роль у виникненні проявів набутої поведінки відіграють соціальні потреби (іншими словами вищі мотивації). Провідними соціальними потребами для людини є ті, що необхідні для життя у суспільстві. Це потреби в безпеці, любові, визнанні, самоствердженні та ін.

3. Набута поведінка потребує попереднього научіння. Научіння людини - це способи накопичення індивідуального досвіду. Основними видами научіння є звикання, наслідування (соціальне научіння), закарбування, научіння шляхом спроб та помилок, осяяння, вироблення умовних рефлексів та ін. Вищою формою научіння у людини є пізнавальне (когнітивне) научіння, яке робить можливим прогнозування результатів дій. Це складний спосіб пізнання, який вимагає високого розвитку аналітико-синтетичної діяльності мозку.

4. Набута поведінка індивідуальна, тобто має набуті реакції, що є різними у всіх представників виду.

5. Набуті реакції формуються в процесі індивідуального розвитку залежно від досвіду людства. Розрізняють минулий культурний досвід людини, накопичений попередніми поколіннями та індивідуальний досвід, набутий упродовж життя. Культура - це сукупність усіх матеріальних і духовних цінностей, створених упродовж історії людства. У формуванні досвіду велику роль відіграє навчання (учіння) - форма організованої активності, спрямованої на засвоєння знань, умінь, навичок та способів діяльності.

6. Основні центри, що контролюють виникнення проявів набутої поведінки, розташовані в корі та підкірці півкуль великого мозку. Ці структури беруть участь у регуляції умовно-рефлекторної діяльності організму та вищих емоцій, що виникають за наявності певного рівня інтелекту і є продуктом соціального впливу. Це моральні, інтелектуальні, практичні й естетичні почуття.

7. Основною відмінністю набутої поведінки людини від умовно-рефлекторної діяльності тварин є наявність проявів розумової діяльності, що формується у суспільстві за участю праці, мови й абстрактного мислення. Продуктом мислення є свідомість, що забезпечує особливе людське відображення навколишнього світу і себе та інших людей у ньому. Завдяки свідомості людина пристосовується до умов життя в суспільстві.

Отже, набута поведінка людини має виражений соціальний характер, складається з умовних рефлексів та динамічних стереотипів, проявляється комплексом розумових дій та забезпечує соціальну пристосованість до змінних умов середовища життя.

ДІЯЛЬНІСТЬ

САМОСТІЙНА РОБОТА З ТАБЛИЦЕЮ Безумовні та умовні рефлекси

У робочому зошиті порівняйте безумовні та умовні рефлекси, сформулюйте висновок щодо їх значення у формуванні ВНД людини.

Таблиця 52. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БЕЗУМОВНИХ ТА УМОВНИХ РЕФЛЕКСІВ

Ознаки порівняння

Безумовні рефлекси

Умовні рефлекси

На дію яких подразників виникають?

Це спадкові чи набуті реакції?

Це тимчасові чи постійні реакції?

Це індивідуальні чи видові реакції?

Що є функціональною основою?

Де розташовуються нервові центри?

Прояви якої поведінки утворюють?

БІОЛОГІЯ + ЛІТЕРАТУРА Динамічні стереотипи й поведінка людини

У Ліни Костенко є рядки:

Криши, ламай, трощи стереотипи!

Вони кричать, пручаються, - ламай!

Хоч давня звичка з профілем Ксантиппи

Благає, плаче, просить: «Не займай!»

Хто така Ксантиппа? Яка роль динамічних стереотипів у формуванні поведінки людини?

БІОЛОГІЯ + ЗДОРОВ'Я Спілкування в соціальних мережах

Данський психолог Андерс Колдінг-Йоргенсен вважає, що надмірне спілкування у соціальних мережах приносить таку ж велику шкоду здоров'ю, як і надмірне споживання напою Coca-Cola. За його словами: «Це все одно, що пити солодкий напій Coca-Cola і при цьому уявляти собі, що в організм потрапляють вітаміни і усі необхідні корисні речовини». Яке значення для формування ВНД людини має «живе» спілкування?

РЕЗУЛЬТАТ

1-6 балів. 1. Що таке умовні рефлекси? 2. Наведіть приклади умовних рефлексів. 3. Що таке тимчасові функціональні зв'язки? 4. Що таке набута поведінка? 5. Наведіть приклади динамічних стереотипів? 6. Назвіть особливості набутої поведінки людини. 7-9 балів. 7. Які особливості умовних рефлексів? 8. Яке біологічне значення умовних рефлексів? 9. Які ознаки та значення набутої поведінки людини? 10-12 балів. 10. Доведіть значення набутих проявів поведінки у житті людини.