Біологія. Повторне видання. 8 клас. Соболь

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Шкіра - найбільший, найдавніший й найдивовижніший орган людини.

Дитяча енциклопедія

§ 52. Сенсорні системи дотику, температури, болю

Основні поняття й ключові терміни: СЕНСОРНА СИСТЕМА ДОТИКУ. СЕНСОРНА СИСТЕМА ТЕМПЕРАТУРИ. СЕНСОРНА СИСТЕМА БОЛЮ.

Пригадайте! Що таке шкіра?

Поміркуйте!

Французький поет-символіст Артюр Рембо (1854-1891) у вірші «Відчуття» писав:

В блакитні вечори стежками йтиму я;

Колотиме стерня, траву почну топтати:

Відчує свіжість пилу тоді нога моя,

Я вітру голову дозволю овівати.

Яка сенсорна система забезпечує виникнення описаних відчуттів?

ЗМІСТ

Яка роль сенсорної системи дотику для організму людини?

Шкірні рецептори розкидано по всій поверхні тіла. У середньому на кожний 1 см2 припадає 100-200 больових, 12-15 холодових, 1-2 теплових і 25-30 дотикових рецепторів. Ці чутливі клітини й нервові закінчення є основою для трьох видів шкірної чутливості - дотикової, температурної та больової.

СЕНСОРНА СИСТЕМА ДОТИКУ - це функціональна система, яка сприймає механічні впливи на шкіру та забезпечує формування відчуттів дотику, вібрації та тиску.

Таблиця 47. ВІДДІЛИ СЕНСОРНОЇ СИСТЕМИ ДОТИКУ

Відділ

Характеристика процесів

Периферичний

Рецептори шкіри здійснюють дотикову механорецепцію

Провідниковий

Чутливі волокна спинно-мозкових нервів здійснюють нервове проведення збудження

Центральний

Обробка слухової інформації й кіркове формування відчуттів відбувається у зоні шкірної чутливості тім'яної частки кори півкуль великого мозку

Органом дотику у людини є шкіра, яка містить дотикові (тактильні) рецептори декількох видів. У людини рецепторна поверхня сенсорної системи дотику величезна - від 1,4 до 2,1 м2. Найбільша чутливість властива нервовим закінченням кінчиків губ, язика, менша - кінчикам пальців рук, долоням. Низькою чутливістю до дотику характеризується шкіра спини, стоп, живота. Характер дотикових відчуттів залежить від рецепторів та частоти дії подразника. Якщо вона постійна, утворюється відчуття тиску, коли короткочасна - відчуття дотику, а за високої частоти зміни сили подразника - відчуття вібрації.

Отже, сенсорна система дотику відрізняється різноманітністю рецепторів та відчуттів та забезпечує дотикову чутливість людини.

Яке значення сенсорної системи температури для людини?

СЕНСОРНА СИСТЕМА ТЕМПЕРАТУРИ - це функціональна система, яка за допомогою терморецепторів шкіри формує відчуття тепла і холоду. Органом температурної чутливості у людини є шкіра, що містить теплові й холодові рецептори. Холодові рецептори розміщені у поверхневих шарах шкіри, їх значно більше, ніж теплових, розміщених глибше. Найбільша кількість теплових рецепторів знаходиться в шкірі обличчя, а холодових - в шкірі спини. Інформація від терморецепторів через чутливі волокна спинномозкових нервів і висхідні провідні шляхи надходить до гіпоталамуса, де розміщений центр терморегуляції, і до зони шкірно-м'язової чутливості кори великого мозку. У головному мозку людини формуються два види температурного відчуття: динамічне (зміна температури) і статичне (сталий рівень температури). У людини існує особлива температурна чутливість у вигляді слідового температурного відчуття. Так, якщо притиснути на 20-30 с до лоба металевий предмет, а потім забрати його, то відчуття холоду зберігається упродовж десятків секунд. Це слідове відчуття холоду пов'язане з тривалою активністю холодових рецепторів.

Таблиця 48. ВІДДІЛИ СЕНСОРНОЇ СИСТЕМИ ТЕМПЕРАТУРИ

Відділ

Характеристика процесів

Периферичний

Теплові й холодові рецептори шкіри здійснюють терморецепцію

Провідниковий

Чутливі волокна спинно-мозкових нервів здійснюють нервове проведення збудження

Центральний

Обробка інформації й кіркове формування відчуттів відбувається у зоні шкірної чутливості тім'яної частки кори півкуль за участю гіпоталамуса (центр терморегуляції)

Отже, сенсорна система температури забезпечує здатність людини до підтримання постійної температури тіла.

Яка роль больових відчуттів для людини?

СЕНСОРНА СИСТЕМА БОЛЮ - це функціональна система, яка за допомогою больових рецепторів шкіри сповіщає про чинники небезпеки для нашого тіла.

Таблиця 49. ВІДДІЛИ СЕНСОРНОЇ СИСТЕМИ БОЛЮ

Відділ

Характеристика процесів

Периферичний

Больові рецептори шкіри здійснюють больову рецепцію

Провідниковий

Чутливі волокна спинно-мозкових нервів здійснюють нервове проведення збудження

Центральний

Обробка інформації й кіркове формування відчуттів відбувається за участю таламуса (вищий центр больової чутливості)

Органом больової чутливості людини є шкіра, яка містить больові рецептори, що є вільними нервовими закінченнями. Збудження від больових рецепторів по чутливих волокнах спинномозкових нервів, провідних шляхах спинного мозку надходять до таламуса, який є вищим центром больової чутливості. Больові відчуття є єдиними відчуттями, які формуються за межами кори великого мозку. Больові відчуття поділяють на: болі тіла (соматичні) й болі внутрішніх органів (вісцеральні), поверхневі й глибокі. Біль відрізняється від інших відчуттів тим, що: а) зумовлює негативний емоційний стан; б) може бути спричинена неспецифічними подразниками, якими можуть бути і тепло, і тиск, і звук та ін.; в) відсутність адаптації больової сенсорної системи.

Отже, біологічна роль сенсорної системи болю полягає в тому, що вона надає організму надзвичайно важливу інформацію про небезпеку ушкодження та вмикає ланцюг захисних реакцій.

ДІЯЛЬНІСТЬ

Дослідницький практикум

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕМПЕРАТУРНОЇ АДАПТАЦІЇ РЕЦЕПТОРІВ ШКІРИ

Мета: розвивати уміння дослідницької діяльності в процесі ознайомлення з температурною адаптацією шкіри.

Обладнання: посудини з водою різної температури, секундомір.

Теоретичні відомості

Адаптація рецепторів - це пристосування рецептора до сили подразнення. Зміна чутливості рецепторів відбувається не відразу, а вимагає деякого часу. Швидкість адаптації різних рецепторів неоднакова. Швидко адаптуються зорові, слухові, нюхові рецептори, повільно - гравітаційні механорецептори, а значна частина больових рецепторів - взагалі не адаптується. А якими є особливості адаптації терморецепторів у людини?»

Хід роботи:

Дослід 1. Опустіть кисть руки в гарячу (+40 °С) або холодну (+10 °С) воду. Одночасно запустіть секундомір і визначте час адаптації терморецепторів - тобто час, протягом якого відчуття тепла або холоду слабшає.

Дослід 2. Налийте в три посудини воду з температурою +10 °С, +25 °С, +40 °С. У першу посудину помістіть праву руку, а в третю - ліву. Потім перенесіть обидві руки в середню посудину з температурою 25 °С. Оцініть відчуття правої і лівої руки

Пояснення результатів.

БІОЛОГІЯ + МЕДИЦИНА Головний біль

Головний біль знайомий переважній більшості людей. Найпоширеніший вид головного болю - біль напруги, і його відчувають близько половини населення планети. Найчастіше такий біль переслідує людей, що годинами працюють в офісах, за комп'ютером, у задушливій атмосфері. А як виникає відчуття головного болю, адже в головному мозку больових рецепторів немає?

РЕЗУЛЬТАТ

1-6 балів. 1. Що таке сенсорна система дотику? 2. Які складові частини цієї системи? 3. Що таке сенсорна система температури? 4. Де формуються температурні відчуття? 5. Що таке сенсорна система болю? 6. Яке значення мають больові відчуття? 7-9 балів. 7. Яку роль виконує сенсорна система дотику для людини? 8. Яке значення має сенсорна система температури для людини? 9. Які особливості сенсорної системи болю? 10-12 балів. 10. Яке значення має шкірна чутливість для забезпечення процесів життєдіяльності організму?