Біологія. Повторне видання. 8 клас. Соболь

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Нюх і смак - це хімічні лабораторії організму.

Є. Яковлева

§ 50. Сенсорні системи нюху й смаку

Основні поняття й ключові терміни: СЕНСОРНА СИСТЕМИ НЮХУ. Нюх. СЕНСОРНА СИСТЕМИ СМАКУ. Смак.

Пригадайте! Що таке рецептори?

Вступна вправа

Спробуйте одним словом відповісти на ці 5 запитань.

Чому букетик фіалок, поставлений на роялі, заважає співаку брати високі ноти? Чому після натирання часником ступні ноги ви відчуєте в роті смак часнику? Чому вдихання бергамотової олії підвищує гостроту зору в сутінках? Чому хлороформ під час вдихання викликає відчуття солодкого? Чому ментолова жувальна гумка викликає температурне відчуття холоду?

ЗМІСТ

Яке значення має нюхова сенсорна система?

НЮХОВА СЕНСОРНА СИСТЕМА - це система, яка забезпечує сприйняття хімічних летких подразнень і формування нюхових відчуттів. Чутливість нюхової сенсорної системи людини дуже велика: один нюховий рецептор може збуджуватися окремими молекулами пахучої речовини. Ще однією властивістю нюхового аналізатора є його тісний зв'язок з центрами слухової та смакової сенсорних систем.

Таблиця 43. ВІДДІЛИ НЮХОВОЇ СЕНСОРНОЇ СИСТЕМИ

Відділ

Характеристика процесів

Периферичний

Перетворення хімічної інформації на нервові імпульси здійснюють хеморецептори носової порожнини (нюхова хеморецепція)

Провідниковий

Проведення імпульсів здійснюють нюхові нерви (нервове проведення збудження).

Центральний

Кіркове формування нюхових відчуттів відбувається у нюховій зоні скроневої частки кори півкуль у тісній взаємодії з Іншими зонами

Нюх - це сукупність процесів у нюховій сенсорній системі, що здійснюють сприйняття хімічної інформації повітря. Органом нюху є ніс з нюховими рецепторами, кількість яких досягає 10 млн. Розташовані хеморецептори в слизовій оболонці верхніх носових ходів і здійснюють нюхову хеморецепцію. Оскільки кількість нюхових рецепторів з віком зменшується, діти зазвичай розрізняють більше запахів, аніж дорослі.

Іл. 98. Схема будови нюхового аналізатора: 1 - лімбічна система; 2 - нервові центри нюхової зони; 3 - шар слизу; 4 - нервові волокна нюхового нерва; 5 - рецепторні клітини; 6 - нюховий епітелій

У нервовому проведенні збудження беруть участь не тільки волокна нюхового нерва, а й волокна трійчастого, язикоглоткового і блукаючого нервів.

Кіркове формування нюхових відчуттів відбувається у нюховій зоні кори півкуль, що має зв'язок з багатьма іншими чутливими зонами. Тому запахи можуть стимулювати виділення слини, звужувати кровоносні судини, підвищити артеріальний тиск тощо. На формування відчуття запаху впливають температура, вологість, відчуття голоду, забрудненість повітря, емоції тощо.

Нюх у людини розвинутий краще, ніж смак, - він дає змогу розрізняти більше, ніж 10 000 нюхових відчуттів. Нюх, окрім здійснення інформаційної функції, бере участь в регуляції обміну речовин через сприймання запахів речовин, регуляції поведінки через вплив на емоції, оскільки існує прямий зв'язок нюхового аналізатора з лімбічною системою. Наприклад, запахи лаванди діють заспокійливо, а запах лимона, навпаки, збуджує.

Як відбувається процес сприйняття запахів? Під час взаємодії пахучої речовини і рецепторних білків нюховий рецептор збуджується, виникають нервові імпульси, що надходять до головного мозку, де й виникають нюхові відчуття.

Отже, нюхова сенсорна система має зв'язки з багатьма іншими аналізаторами та забезпечує один із найдавніших видів чуття (нюх), бере участь у регуляції обміну речовин та поведінки.

Яке значення має смакова сенсорна система?

СМАКОВА СЕНСОРНА СИСТЕМА - це функціональна система, що сприймає хімічні подразнення та формує смакові відчуття. Також смакова сенсорна система разом із нюховою беруть участь у регуляції обміну речовин, впливаючи на процес травлення, та регуляції поведінки через формування відчуття апетиту.

Таблиця 44. ВІДДІЛИ СМАКОВОЇ СЕНСОРНОЇ СИСТЕМИ

Відділ

Характеристика процесів

Периферичний

Перетворення інформації їжі на нервові імпульси здійснюють хеморецептори смакових бруньок (смакова хеморецепція)

Провідниковий

Проведення імпульсів здійснюють язиковий, лицевий, язико-глотковий та блукаючий нерви, довгастий та проміжний мозок (нервове проведення збудження)

Центральний

Кіркове формування смакових відчуттів відбувається у смаковій зоні скроневої частки кори півкуль у тісній взаємодії з іншими зонами

Смак - це сукупність процесів у смаковій сенсорній системі, що здійснюють сприйняття хімічної інформації їжі. Органом смаку в людини є язик, який визначає перший із процесів сприйняття - смакову хеморецепцію. Сприймання смаку зумовлене смаковими бруньками, кількість яких - близько 2 тисяч (іл. 99). Подразником для них є хімічні речовини, розчинені в слині. Розташовані смакові бруньки на язиці, внутрішній поверхні щік й піднебіння. У порожнині рота, крім смакових рецепторів, є ще й інші - механорецептори, терморецептори, їх подразнення посилює смакові відчуття.

Іл. 99. Схема будови смакового аналізатора: 1 - смакові рецептори; 2 - смаковий центр; 3 - провідникові шляхи

Проведення нервового збудження, що виникає у смакових рецепторах, здійснюють аж 4 пари нервів, і тому язик є високочутливим органом людини. Нервові волокна цих нервів на своєму шляху проходять структури лімбічної системи, однією з функцій якої є формування емоцій, що пояснює емоційну забарвленість відчуття смаку.

Іл. 100. Будова смакової бруньки: 1 - смакова пора; 2 - смакові волоски; 3 - рецепторні клітини; 4 - підтримувальні клітини; 5 - епітелій язика

На кіркове формування смакових відчуттів впливають концентрація речовини, температура, емоції, різні спеції і приправи тощо. Виділяють 4 основних типи смакових відчуттів: відчуття солоного, кислого, солодкого, гіркого. На формування смакових відчуттів впливають також зір та нюх. Так, страви, що неприємно пахнуть, ніколи не сприймаються як смачні, яскрава люстра над обіднім столом посилює смакові відчуття їжі. Це зумовлено тим, що центри смаку, нюху, зору взаємопов'язані і легко обмінюються інформацією.

Отже, основними процесами смакової сенсорної системи є смакова хеморецепція, проведення збудження та кіркове формування смакових відчуттів, на які накладаються відчуття нюху, температури.

ДІЯЛЬНІСТЬ

САМОСТІЙНА РОБОТА З ТАБЛИЦЕЮ Нюховий та смаковий аналізатори

Порівняйте основні процеси нюхової та смакової сенсорних систем. Сформулюйте висновок про їх подібність та відмінності, запишіть у робочий зошит.

Ознаки

Нюхова сенсорна система

Смакова сенсорна система

Рецепція

Проведення збудження

Кіркове формування відчуттів

Біологічне значення

БІОЛОГІЯ + ДОСВІД Рецепція подразників

Вкажіть розташування та значення рецепторів, які беруть участь у сприйнятті впливів такого подразника як смачне яблуко. Яке значення має участь багатьох різних рецепторів у сприйнятті впливів навколишнього середовища?

Назва

Розташування

Значення

Зорові

Смакові

Нюхові

Теплові

Дотикові

БІОЛОГІЯ+ НАУКА Гени й нюх

Лауреати Нобелівської премії з фізіології та медицини 2004 року Л. Бак та Р. Ексел відкрили гени, що відповідають за сприйняття запахів. Результати їхніх досліджень дозволили пояснити механізм роботи органів нюху людини. Учені вважають, що гени запаху є однією з найбільших таємниць, яку приховує наше тіло. Жодна інша функція чи орган людини не записані в стількох генах, як система сприйняття запахів. Досить сказати, що людський організм має три гени, які відповідають за зір, п'ять - за смак і два - за слух. А генів, які відповідають за сприйняття запахів, - ціла тисяча! Вони розміщені майже на всіх хромосомах. Оцініть значення цього відкриття для розвитку знань про сенсорні системи.

РЕЗУЛЬТАТ

1-6 балів. 1. Що таке нюхова сенсорна система? 2. Назвіть відділи нюхового аналізатора. 3. Що таке нюх? 4. Що таке смакова сенсорна система? 5. Назвіть відділи смакового аналізатора. 6. Що таке смак? 7-9 балів. 7. Яке значення має нюховий аналізатор? 8. Яке значення має смаковий аналізатор? 9. У чому подібність й відмінність нюхової та смакової систем? 10-12 балів. 10. Доведіть значення нюхової й смакової сенсорних систем для забезпечення процесів життєдіяльності організму.