Біологія. Повторне видання. 8 клас. Соболь

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Функція будує орган.

Ж.-Б. Ламарк

§ 5. Органи і системи органів організму людини

Основні поняття й ключові терміни: ОРГАН. ФІЗІОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ. Регуляторні системи.

Пригадайте! Наведіть приклади органів вищих рослин й справжніх тварин.

Вступна вправа

Розпізнайте й назвіть позначені органи кішки. Вкажіть системи органів, до яких вони належать.

ЗМІСТ

Яка основна причина різноманітності органів людини?

ОРГАН (від грец. органон - знаряддя, інструмент) - це частина організму, що має певне походження, розташування, будову і виконує специфічну функцію. Органи тварини і людини різноманітніші, аніж у вищих рослин, оскільки активний рух організмів потребує швидшого й ефективнішого здійснення життєвих функцій.

Органи людини утворюються ще під час зародкового розвитку із трьох зародкових листків. Народжується людина зі сформованими органами. Більшість органів функціонують до кінця життя (наприклад, печінка, мозок, серце), але є й органи, що існують в організмі людини певний час, а потім зникають (наприклад, плацента, молочні зуби).

Органи людини розташовуються ззовні (наприклад, ніс, вуха, очі) або всередині тіла у порожнинах. Грудна й черевна порожнини розділені між собою діафрагмою. У грудній порожнині функціонують легені, серце, стравохід, трахея, у черевній - печінка, шлунок, кишечник, нирки та ін. У черепній порожнині розташований головний мозок, у каналі хребта - спинний мозок.

Органи людини у зв'язку з функціями мають певну будову й форму. Порожнисті органи (шлунок, сечовий міхур, кишечник) складаються з різних видів тканин і мають свою власну порожнину, завдяки якій і здійснюється їхня функція. Основну масу паренхімних органів (кістки, хрящі, печінка, селезінка) складають різновиди сполучної тканини.

Усі органи організму взаємопов'язані між собою й функціонують у складі фізіологічних систем під контролем регуляторних систем.

Отже, причиною різноманітності органів є їхня спеціалізація на виконанні життєвих функцій.

Які основні властивості фізіологічних систем органів людини?

До фізіологічних систем відносять опорно-рухову, кровоносну, імунну, дихальну, травну, видільну, ендокринну, нервову, сенсорні, статеву системи.

Таблиця 6. ЖИТТЄВІ ФУНКЦІЇ, ОРГАНИ Й СИСТЕМИ ОРГАНІВ

Життєві функції

Органи

Система органів

Нервова регуляція

Головний і спинний мозок, нерви

Нервова

Гуморальна регуляція

Залози внутрішньої секреції

Ендокринна

Імунна регуляція

Тимус, кістковий мозок, лімфовузли

Імунна

Опора й рух тіла

Кістки, м'язи

Опорно-рухова

Транспорт речовин

Серце та кровоносні судини

Кровоносна

Дихання

Дихальні шляхи (носова порожнина, трахея, бронхи) та легені

Дихальна

Травлення

Травний канал (ротова порожнина, стравохід, шлунок, кишечник) і травні залози (печінка, підшлункова залоза)

Травна

Виділення

Сечовивідні шляхи (сечоводи, сечовий міхур, сечівник) і нирки

Сечовидільна

Розмноження

Статеві залози (яєчники, яєчка) та статеві органи

Статева

Подразливість

Орган зору, слуху, нюху, смаку, дотику

Сенсорні

Важливою властивістю фізіологічних систем є їх організованість, що досягається анатомічним поєднанням органів. Для забезпечення самоорганізації високоорганізовані фізіологічні системи мають власні механізми регуляції. Наприклад, у серці є провідна система, що забезпечує автоматію цього органа.

Фізіологічні системи існують у взаємодії одна з одною. Ця взаємодія може бути спадковою і набутою. Органи різних фізіологічних систем можуть утворювати функціональні системи органів - тимчасове взаємоузгоджене поєднання органів для досягнення пристосувального результату (наприклад, під час бігу узгоджено функціонують органи дихальної, кровоносної, опорно-рухової, нервової систем).

Отже, ФІЗІОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ ОРГАНІВ - це анатомічно організоване взаємодіюче поєднання органів для виконання в організмі життєвих функцій.

Які особливості регуляторних систем у зв'язку з виконуваними функціями?

Регуляторні системи - це сукупність органів, здатних здійснювати керівний вплив на діяльність фізіологічних систем, органів і клітин для забезпечення повноцінного функціонування організму людини. До регуляторних систем відносять нервову, ендокринну та імунну (іл. 12). Ці системи мають особливості будови й функцій, пов'язані з їхнім призначенням.

Іл. 12. Регуляторні системи людини: 1 - нервова, 2 - ендокринна, 3 - імунна

Регуляторні системи здійснюють регуляцію функцій відповідно до змін зовнішнього чи внутрішнього середовища. Тому ці системи мають центральні та периферичні осередки. У центральних органах формуються керівні команди, а периферичні органи забезпечують розподіл й передавання їх до робочих органів для виконання (принцип централізації).

Для здійснення контролю за виконанням команд центральні органи регуляторних систем отримують зворотну інформацію від робочих органів. Цю особливість діяльності називають принципом зворотного зв'язку.

Інформація від регуляторних систем по всьому організмі передається у вигляді сигналів. Тому клітини таких систем мають здатність продукувати електричні імпульси та хімічні речовини, що кодуватимуть та поширюватимуть інформацію. За природою сигналів та способом їхнього поширення виділяють нервовий та гуморальний механізми регуляції.

Отже, основними особливостями регуляторних систем є: 1) наявність центральних та периферичних відділів; 2) здатність продукувати керівні сигнали; 3) діяльність за принципом зворотного зв'язку.

ДІЯЛЬНІСТЬ

САМОСТІЙНА РОБОТА З ІЛЮСТРАЦІЄЮ

Органи й системи органів людини

Розпізнайте зображені на ілюстрації органи людини, вкажіть систему органів, до якої вони належать, та визначте їх функції. Заповніть у робочому зошиті таблицю та сформулюйте висновок про зв'язок їхньої будови з функціями.

Назва

Система органів

Функції

1 -

2 -

БІОЛОГІЯ + ФІЛОСОФІЯ Особливості органів

Ілюструючи закон єдності й боротьби протилежностей, один із відомих французьких філософів-просвітителів Дені Дідро (1713-1784) говорив: «Кожний орган людини має своє власне задоволення і страждання, свої антипатії і симпатії, свої ліки і свої хвороби, свої рухи і своє живлення, своє народження і свій розвиток». Застосуйте свої знання й розуміння цього вислову та дайте характеристику одного з органів людини.

БІОЛОГІЯ + ЛАТИНА Фізіологічні системи людини

Зіставте латинську назву фізіологічних систем з їх зображенням на ілюстрації: X - systema digestorium; О - systema respiratorium; H1 - systema nervosum; I - systema skeletale; A - systema circulatory; H2 - systema musculare.

1

2

3

4

5

6

За умови правильної відповідності ви отримаєте прізвище науковця, який став творцем теорії функціональних систем.

РЕЗУЛЬТАТ

1-6 балів. 1. Що таке органи? 2. Назвіть ознаки, за якими органи відрізняються між собою. 3. Що таке фізіологічна система органів? 4. Назвіть фізіологічні системи органів людини 5. Що таке регуляторні системи? 6. Назвіть три регуляторні системи організму людини. 7-9 балів. 7. Яка основна причина різноманітності органів людини? 8. Які основні властивості фізіологічних системи органів людини? 9. Які особливості регуляторних систем у зв'язку з виконуваними функціями? 10-12 балів. 10. На конкретному прикладі доведіть взаємозв'язок між будовою органів та їх функціями.