Біологія. Повторне видання. 8 клас. Соболь

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Хто не вміє слухати, той не вміє говорити.

П. Таранов

§ 49. Слухова сенсорна система. Вухо. Гігієна слуху

Основні поняття й ключові терміни: СЛУХОВА СЕНСОРНА СИСТЕМА. ВУХО. СЛУХ.

Пригадайте! Що таке сенсорні системи?

Поміркуйте!

Звук - коливальний рух частинок пружнього середовища, що поширюється у вигляді хвиль у газі, рідині чи твердому тілі. Більшість явищ у природі супроводжуються характерними звуками, що сприймаються та розпізнаються вухом людини і слугують для орієнтування та спілкування. А які звуки людське вухо не сприймає?

ЗМІСТ

Яке значення слухової сенсорної системи?

СЛУХОВА СЕНСОРНА СИСТЕМА - це сукупність анатомічних утворів, які забезпечують сприймання звукових коливань і формування слухових відчуттів. Людина сприймає звукові коливання в діапазоні від 16 до 20 000 герц (Гц), і для неї характерний просторовий бінауральний слух (сприймання звуків парними органами слуху). Інфразвуки (частота менша ніж 16 Гц) і ультразвуки (частота більша ніж 20 000 Гц) орган слуху людини не здатний сприймати.

Іл. 95. Відділи слухової сенсорної системи: 1 - периферичний; 2 - провідниковий; 3 - центральний

Слухова сенсорна система сприймає інформацію про напрямки й джерела звуків, дозволяє орієнтуватися в просторі та здійснює формування в корі півкуль слухових відчуттів. Їхня роль у житті людини особливо зростає під час сприймання мови та музики. Слухові відчуття в процесі розвитку людини дуже тісно пов'язані з мовою. Дитина, яка втратила слух у ранньому віці (до того, як навчилась говорити), втрачає й мовну здатність, хоча її голосовий апарат залишається неушкодженим.

Таблиця 42. ВІДДІЛИ СЛУХОВОЇ СЕНСОРНОЇ СИСТЕМИ

Відділ

Характеристика

Периферичний

Перетворення звуків у нервові імпульси здійснюють фонорецептори (волоскові клітини) спірального органу, розташованого в завитці

Провідниковий

Проведення імпульсів здійснюють правий і лівий слухові нерви в складі присінково-завиткової пари черепно-мозкових нервів (VIII пара)

Центральний

Обробка слухової інформації відбувається у слуховій зоні скроневої частки кори півкуль великого мозку

Отже, основними функціями слухової сенсорної системи людини є сприйняття звуків, що забезпечує орієнтування в просторі та спілкування з іншими людьми.

Як функції органа слуху пов'язані з його будовою ?

ВУХО ЛЮДИНИ - орган чуття, що забезпечує слух. Цей чутливий утвір складається з трьох частин: зовнішнє, середнє та внутрішнє вухо (іл. 96).

Іл. 96. Будова вуха людини. Зовнішнє вухо: 1 - вушна раковина; 2 - слуховий прохід; 3 - барабанна перетинка. Середнє вухо: 4 - барабанна порожнина; 5 - молоточок; 6 - коваделко; 7 - стремінце; 8 - слухова труба. Внутрішнє вухо: 9 - завитка зі спіральним органом; 10 - слуховий нерв

Зовнішнє вухо здійснює проведення звукових коливань. У ньому розрізняють вушну раковину, зовнішній слуховий прохід та барабанну перетинку. Вушна раковина вловлює звукові коливання та спрямовує їх у зовнішній слуховий прохід. Її форма дає змогу орієнтуватись у напрямку надходження звуку і краще сприймати звуки, що надходять спереду. Зовнішній слуховий прохід має довжину до 2,5 см, вистилається шкірою з волосками і залозами, що виділяють вушну сірку для захисту від пилу й води. Поступове звуження проходу дає змогу концентрувати хвилі й підсилювати звук. Барабанна перетинка - це тонка сполучнотканинна мембрана (товщина 0,1 мм) на межі зовнішнього й середнього вуха, ззовні вкрита епідермісом, а зсередини - слизовою оболонкою. Така будова забезпечує сприймання і передавання звукових коливань на слухові кісточки.

Середнє вухо розташоване між барабанною перетинкою зовнішнього вуха і овальним вікном внутрішнього вуха. Цей відділ складається з барабанної порожнини, заповненої повітрям (близько 1 см3), слухових кісточок та слухової (євстахієвої) труби. Слухова труба сполучає барабанну порожнину з носоглоткою, завдяки чому тиск повітря з обох сторін перетинки дорівнює атмосферному. У середньому вусі розташовані три послідовно з'єднані суглобами слухові кісточки (молоточок, коваделко, стремінце), які зв'язують барабанну перетинку з внутрішнім вухом. Ці кісткові утвори передають коливання, зменшуючи їх амплітуду й збільшуючи силу.

Внутрішнє вухо в людини розташоване у скроневій кістці. Це кістковий утвір, що має (окрім інших утворів) завитку, яка і є органом слуху. Завитка - спірально закручений канал в 2,5 оберти, що містить всередині завитковий лабіринт. На перетинці цього лабіринту розташований звукосприймальний апарат - спіральний (кортіїв) орган. Він містить звукові рецептори (волоскові клітини), які перетворюють коливання рідини завитки, зумовлені дією звукових хвиль, на нервові імпульси. Через слуховий нерв ці імпульси надходять до слухової зони кори півкуль. Інша частина внутрішнього вуха - три півколових канали з овальним і круглим мішечками, заповненими рідиною, утворюють орган рівноваги - вестибулярний апарат.

Отже, вухо людини має три відділи і пристосоване до сприймання звукової інформації, необхідної для орієнтування в просторі та спілкування.

Як відбувається сприйняття слухової інформації у людини?

СЛУХ - вид чуття, що здійснює сприйняття звукової інформації (іл. 97). Звукові хвилі, потрапляючи за допомогою вушної раковини у зовнішній слуховий прохід, підсилюються в 2-2,5 рази і спричиняють коливання барабанної перетинки. Її вібрації передаються на слухові кісточки, що діють як важелі, зменшуючи амплітуду коливань і збільшуючи їхню силу (до 50 разів). Стремінце поєднане з мембраною овального вікна й здійснює через неї передачу коливань на рідину каналів завитки. Рідина проводить механічні коливання до основної мембрани спірального органу. Уся ця сукупність процесів називається механічним звукопроведенням. Далі волоскові клітини спірального органу під час коливання мембрани збуджуються, й у них виникають нервові імпульси. Відбувається рецепторне звукосприймання. Нервові сигнали, що виникли у слухових рецепторах, передаються слуховим нервом (нервове проведення збудження). Інформація про зміни в довкіллі надходить до слухової зони, де відбувається кіркове формування слухових відчуттів.

Іл. 97. Сприйняття звукових хвиль вухом людини

Звукові коливання надходять до завитки також через кістки черепа. Цей шлях сприйняття звуків малоефективний, тому застосування має в окремих випадках. Так сприймаються звуки людиною у воді або у людей, що використовують слухові апарати.

Отже, слух у людини забезпечують такі процеси: механічне звукопроведення, рецепторне звукосприймання, нервове проведення збудження та кіркове формування слухових відчуттів.

ДІЯЛЬНІСТЬ

Лабораторне дослідження

ВИМІРЮВАННЯ ПОРОГА СЛУХОВОЇ ЧУТЛИВОСТІ

Мета: формувати уміння вимірювати поріг слухової чутливості для правого і лівого вуха.

Обладнання: механічний годинник, сантиметрова лінійка.

Хід роботи

(дослідження виконують групи із 3 учнів):

1. Вимірювання порогу чутливості здійснюється в умовах повної тиші. Один учень сидить на стільці із заплющеними очима. Другий учень повільно наближає годинник до правого вуха досліджуваного, доки той не почує звук. Третій учень лінійкою заміряє відстань від годинника до вушної раковини першого учня.

2. Потім таке саме дослідження проводять із лівим вухом.

3. Підсумок роботи.

БІОЛОГІЯ + ЗДОРОВ'Я Гігієна слуху

Застосуйте знання для анатомо-фізіологічного обґрунтування основних правил гігієни слуху, поданих у таблиці. Поясніть необхідність дотримання правил для профілактики порушень слуху.

Правило

Обґрунтування

Регулярно мити вуха

Не слід тамувати чхання

Не слід голосно сякатись

Оберігайте вуха від занадто сильних звуків

Не зловживайте навушниками для прослуховування музики (не більше ніж 1 год на день)

Своєчасно лікуйте захворювання глотки

При болях у вусі негайно звертайтеся до лікаря

Під час нежиті користуйтеся одноразовими серветками

БІОЛОГІЯ + МЕДИЦИНА Причини порушень слуху

Із хвороб вуха найчастіше зустрічається отит. Залежно від того, який відділ вуха вражений, розрізняють зовнішній, середній та внутрішній отити. Передача звукових коливань може порушуватися через втрату рухомості слухових кісточок - отосклероз. Втрата слуху може відбутися і через порушення провідності слухового нерву. Які основні причини захворювань вуха? Оцініть залежність функціонування слухової сенсорної системи від шумового забруднення навколишнього середовища.

РЕЗУЛЬТАТ

1-6 балів. 1. Що таке слухова сенсорна система? 2. Назвіть відділи слухового аналізатора. 3. Що таке вухо людини? 4. Назвіть відділи органа слуху. 5. Що таке слух? 6. Назвіть основні процеси слуху. 7-9 балів. 7. Яке значення має слухова сенсорна система? 8. Як функції органа слуху пов'язані з його будовою? 9. Як відбувається сприйняття слухової інформації у людини? 10-12 балів. 10. Обґрунтуйте необхідність дотримання правил гігієни слуху.