Біологія. Повторне видання. 8 клас. Соболь

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Кров людська не водиця, проливати не годиться.

Українське прислів'я

§ 29. Групи крові та переливання крові. Зсідання крові

Основні поняття й ключові терміни: ГРУПИ КРОВІ. Переливання крові. ЗСІДАННЯ КРОВІ.

Пригадайте! Що таке кров?

Знайомтеся!

Карл Ландштейнер (1868-1943) - австрійський лікар, імунолог. У 1900 році К. Ландштейнер взяв кров у себе та в п'яти своїх співробітників, відділив плазму від еритроцитів та змішав еритроцити з плазмою крові різних осіб. За наявністю або відсутністю склеювання еритроцитів у різних зразках поділив кров на групи, які надалі почали називати групами крові системи АB0 (читається «А-Бе-нуль»).У 1930 році Ландштейнеру було присуджено Нобелівську премію з фізіології і медицини «за відкриття груп крові людини».

ЗМІСТ

За якими ознаками розрізняють групи крові?

ГРУПИ КРОВІ - це спадкові ознаки крові, що не змінюються упродовж життя людини. У 1901 році, коли К. Ландштейнер опублікував результати своїх досліджень, було започатковано відкриття систем груп крові. Сьогодні їх відомо вже понад тридцять: система АB0, резус-система, системи Даффі, Льюїс, Лютеран, Келл, Кідд та ін.

Групи крові за системою АB0 визначаються наявністю в еритроцитах антигенів А і В та сполук плазми крові - антитіл α і β; II (А) - містить антигени А і антитіла β; III (В) - має антигени В та антитіла α; IV (АВ) - антигени А і В, антитіл α і β немає. Склеювання (аглютинація) еритроцитів відбувається в результаті реакції антиген-антитіло, тобто коли антиген А зустрічається з антитілами α, а антигени В - з антитілами β.

За статистикою найпоширенішою є І (0) група крові (33,5 % населення), а найменш поширеною - IV (АВ) (5 % населення). Розподіл людей з певною групою крові за системою АB0 має свої відмінності у різних країнах. Так, в українців найпоширенішою є друга група (А) - 40 %. Далі йдуть І (0) - 37 %, III (В) - 17 %, IV (АВ) - 6 %.

За резус-системою виділяють дві групи крові: резус-позитивну та резус-негативну. В еритроцитах більшості людей (85 %) є антиген, виявлений вперше К. Ландштейнером та Р. Вінером в 1940 році у крові мавп макак (Macacus rhesus) і тому названий резус-фактором. Відсутність його виявлено у 15 % людей. За його наявністю чи відсутністю кров називають резус-позитивною (Rh+кров) і резус-негативною (Rh-кров). Якщо Rh+-кров перелити людині з Rh--кров'ю, то у неї утворюються Rh-антитіла й виникне резус-конфлікт. Повторне введення такій людині Rh+-крові може спричинити важкі ускладнення. Резус-фактор має значення не тільки при переливанні крові, а й при вагітності. Якщо у Rh--жінки формується Rh+-плід, то його кров викликає утворення в крові матері Rh-антитіл. Імунізація відбувається повільно, тому перша дитина може народитись нормальною. При повторній вагітності антитіла проникають через плаценту і спричинюють ускладнення.

Іл. 56. Виникнення резус-конфлікту в людини

Отже, групи крові виділяють за наявністю чи відсутністю у еритроцитах та плазмі певних антигенів та антитіл.

Які сучасні принципи переливання крові?

Переливання крові - операція, яка полягає у перенесенні в організм певної кількості крові або її компонентів. Переливання крові здійснюють у разі великих втратах крові, деяких захворювань тощо. Людина, яка дає кров називається донором, а та, яка одержує - реципієнтом. Люди з I(0) групою крові теоретично є універсальними донорами (їхню кров можна переливати людям усіх чотирьох груп крові), а люди з IV(AB) - універсальними реципієнтами (можна переливати кров усіх чотирьох груп). У дорослої людини без шкоди для її здоров'я можна взяти 200 мл крові. Донорську кров консервують, добавляючи спеціальні речовини, що запобігають її зсіданню. Таку кров можна зберігати тривалий час.

Переливання крові згідно із сучасними рекомендаціями, здійснюється з урахуванням певних положень: а) для переливання використовують лише одногрупну кров; б) у деяких випадках людина з IV (АВ) групою крові може стати універсальним донором плазми, оскільки в його крові немає антитіл; в) не слід користуватись кров'ю одного і того ж донора під час повторного переливання, тому що обов'язково відбудеться імунізація до однієї із систем крові; г) найкращим донором є людина, яка сама для себе може здати кров (заздалегідь). Сьогодні для переливання використовують цільну кров (рідше), компоненти крові (еритроцитарна маса, лейкоцитарна маса, тромбоцитарна маса, плазма), кровозамінники (поліглюкін, желатиноль, сольові розчини та ін.).

Отже, правильне визначення групи крові є життєво важливим для людини, яка потребує переливання крові.

Які основні етапи зсідання крові?

ЗСІДАННЯ КРОВІ - захисна реакція організму, що попереджає втрату крові при пошкодженні судин. У процесі зсідання крові потрібна беруть участь білки, вітаміни (вітамін К), йони Кальцію тощо. Зсідання крові розпочинається через 1-2 хв після початку кровотечі і закінчуються утворенням тромбу через 3-5 хв.

У процесі зсідання крові виділяють три основні етапи (іл. 57). На першому етапі руйнуються тромбоцити і вивільняється тромбопластин. Під час другого етапу розчинений у плазмі крові протромбін під дією тромбопластину та йонів Кальцію перетворюється на тромбін. Третій етап зсідання крові пов'язаний із перетворенням розчинного у плазмі крові фібриногену на нерозчинний волокнистий білок - фібрин. Нитки фібрину переплітаються, між ними затримуються клітини крові, формується кров'яний згусток, що щільно закупорює рану й припиняє кровотечу.

Іл. 57. Каскадний механізм зсідання крові

Процес утворення фібрину врівноважується утворенням певної кількості фібринолізину, що розчиняє тромби. Крім того, в організмі людини існує й протизсідальна система, основою якої є гепарин (сполука, що утворюється спеціальними клітинами багатьох органів, зокрема печінки та легень).

Отже, в організмі людини функціонують системи зсідання крові (фібрин), протизсідальна (гепарин) і фібринолітична (фібринолізин), що є виявом захисних реакцій, спрямованих на збереження об'єму рідин внутрішнього середовища.

ДІЯЛЬНІСТЬ

САМОСТІЙНА РОБОТА З ІЛЮСТРАЦІЯМИ Визначення груп крові

Групу крові за системою АB0 визначають за допомогою методу стандартних сироваток II і III груп. На тарілку наносять краплину сироватки кожної із груп, за допомогою піпетки добавляють по краплині досліджуваної крові. За відсутністю чи наявністю склеювання в краплинах сироватки визначають групу крові для кожного з чотирьох варіантів. Застосувавши знання груп крові за системою АВ0, поясніть результати.

БІОЛОГІЯ + ПСИХОЛОГІЯ Групи крові й характер людини

Чи знаєте ви, що японців під час знайомства часто запитують, «Яка у вас група крові»? На думку японців, група крові визначає індивідуальні особливості кожної людини. Так, японський учений Масахіко Номі написав книгу "Ви такі, яка ваша група крові" у якій довів взаємозв'язок основних рис характеру людини з її групою крові. Ось уривки з цієї книжки:

«I групу крові має людина, яка прагне завжди бути лідером. Якщо вона поставить собі мету, за неї боротиметься, поки не досягне. Уміє вибирати напрям, щоб рухатися вперед. Вірить у свої сили, не позбавлена емоційності. Проте в неї є й слабкості: вона дуже ревнива, метушлива, надмірно амбітна.

II групу крові має людина, яка любить гармонію, спокій і порядок. Такі люди добре співпрацюють з іншими людьми, вони чутливі, терплячі та доброзичливі. Їхні слабкості - упертість і нездатність розслаблятися.

Ill групу крові має людина-індивідуаліст, схильний робити так, як їй подобається. Вона легко пристосовується, гнучка, має добре розвинуту уяву. Проте бажання бути незалежною часто є надмірним і перетворюється на слабкість.

IV група крові в спокійних і врівноважених, їх люди зазвичай люблять і відчувають себе добре поряд з ними. Власники цієї групи крові вміють розважати, тактовні та справедливі до оточуючих. Але інколи вони бувають дуже різкими, крім того, довго вагаються, коли приймають рішення...»

А яка у вас група крові?

РЕЗУЛЬТАТ

1-6 балів. 1. Що таке групи крові? 2. Назвіть основні системи груп крові. 3. Що таке переливання крові? 4. Які люди є донорами, а які - реципієнтами? 5. Що таке зсідання крові? 6. Яке значення зсідання крові? 7-9 балів. 7. За якими ознаками розрізняють групи крові? 8. Які сучасні принципи переливання крові? 9. Які основні етапи зсідання крові? 10-12 балів. 10. Чому в здорової людини кров у судинах не зсідається?Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.