Біологія. Повторне видання. 8 клас. Соболь

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Dum spiro, spero (Поки дихаю, сподіваюсь).

Овідій (римський поет)

§ 25. Система органів дихання

Основні поняття й ключові терміни: ДИХАЛЬНА СИСТЕМА. Повітроносні шляхи. Легені.

Пригадайте! Які етапи та основні процеси дихання?

Доведіть!

Йога - це найдавніший спосіб життя для досягнення повноцінного здоров'я. Йоги приділяють величезну увагу формуванню умінь правильного дихання. Існує розділ йоги (хатха-йога), що за допомогою різних поз (асан) та спеціальних дихальних вправ (пранаям) навчає, як розвивати й удосконалювати можливості всього організму. «Йога існує у світі, тому що все взаємопов'язано» - як висловився один із мудреців. Доведіть взаємозв'язок органів дихання з іншими органами людини.

ЗМІСТ

Які функції дихальної системи людини?

ДИХАЛЬНА СИСТЕМА - це сукупність органів, що забезпечують надходження кисню, газообмін й видалення вуглекислого газу. Ця фізіологічна система складається з повітроносних шляхів і легень, розташованих усередині тіла (іл. 45). Через те її основними функціями є проведення повітря з киснем, видалення повітря з вуглекислим газом та функція газообміну повітря з кров'ю. Усі ці процеси становлять етап зовнішнього дихання.

Іл. 45. Дихальна система людини

Тісний взаємозв'язок органів дихання з іншими органами забезпечує виконання додаткових функцій. Внутрішня слизова оболонка повітроносних шляхів містить слизові залози, секрет яких зволожує, обволікає та видаляє пилинки й мікроорганізми, що потрапляють із повітрям (захисна функція). Носова порожнина містить нюхові рецептори, що сприймають та передають інформацію до кори півкуль, де формуються нюхові відчуття (чуттєва функція). У гортані розташований голосовий апарат, який разом з язиком, губами, щоками забезпечує мову людини (звукоутворююча функція). А тісні контакти органів дихання з кровоносними судинами зумовлюють участь дихальної системи у терморегуляції організму.

Таблиця 23. ФУНКЦІЇ ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЛЮДИНИ

Назва

Зміст

Повітроносна

Проведення повітря для газообміну в легенях

Видільна

Видалення з крові в процесі газообміну вуглекислого газу

Газообмін

Швидкий обмін киснем і вуглекислим газом між повітрям і кров'ю

Тепло-регуляторна

Регуляція температури тіла через випаровування води з поверхні легень або зігрівання вдихуваного повітря

Захисна

Слиз й війчастий епітелій дихальних шляхів, сурфактанти альвеол знешкоджують мікроорганізми, затримують пил, зволожують повітря

Чуттєва

В носовій порожнині містяться нюхові хеморецептори, що є початковою ланкою у формуванні нюхових відчуттів

Звуко-утворююча

Гортань містить голосовий апарат, що забезпечує звуки при видиханні повітря

Отже, органи дихання, виконуючи свої функції, тісно взаємопов'язані з іншими органами й системами.

Яка будова та функції повітроносних шляхів?

Повітроносні шляхи - це органи дихальної системи, які переносять вдихуване й видихуване повітря. Ці шляхи поділяються на верхні (носова порожнина і глотка) і нижні (гортань, трахея й бронхи). Стінки органів утворені трьома оболонками: сполучнотканинною, м'язовою та слизовою. Для проведення повітря стінки повітроносних шляхів побудовані з хрящів, завдяки яким вони не спадають і повітря вільно циркулює під час видиху й вдиху.

Таблиця 24. БУДОВА ТА ФУНКЦІЇ ПОВІТРОНОСНИХ ШЛЯХІВ

Назва

Будова

Функції

Носова порожнина

Початковий відділ системи з носовими ходами, приносовими пазухами. Слизова оболонка має нюхові рецептори, слизові залози, війковий епітелій і густу сітку капілярів. Слиз містить лізоцим

Зігрівання, зволоження, очищення, знешкодження повітря. Сприйняття запахів

Глотка

Лійкоподібний утвір, має отвори (хоани), що з'єднують з носовою порожниною та скупчення лімфатичних мигдаликів (кільце Пирогова)

Повітроносна, захисна

Гортань

Стінки утворені парними І непарними хрящами, що рухомо з'єднані зв'язками, містить голосовий апарат з голосовими зв'язками. Надгортанний хрящ закриває вхід у гортань під час ковтання їжі

ПовІтроносна, захисна, утворення звуків, що виникають при видиханні повітря

Трахея

Розташована спереду стравоходу, має вигляд трубки довжиною 8-15 см з 16-20 хрящових напівкілець.

Внутрішню поверхню вистилає слизова оболонка з війковим епітелієм і лімфовузликами

Повітроносна, захисна

Бронхи

Правий і лівий головні бронхи розгалужуються до бронхіол з утворенням бронхіального дерева. Стінки мають хрящові кільця

Повітроносна, захисна

Отже, будова повітроносних шляхів пристосована до проведення, зволоження, зігрівання чи охолодження, очищення і знешкодження повітря, що має потрапити до легень

Які особливості будови легень?

Легені - органи дихання, розташовані в грудній порожнині, що здійснюють функцію газообміну. Це парні органи: права легеня є більшою і складається з 3 часток, ліва - з 2 часток. Ззовні легені вкриті легеневою плеврою з 2 листків: внутрішній листок зрощений з легенями, а зовнішній - із стінками грудної порожнини. Між листками знаходиться вузька порожнина плеври з рідиною (полегшує ковзання листків плеври під час дихальних рухів); має негативний тиск (на 6-9 мм рт. ст. нижчий від атмосферного). На внутрішній поверхні легень розміщуються ворота легень, через які входять бронхи, легенева артерія і нерви, а виходять дві легеневі вени й лімфатичні судини. Легені в людини, як і у всіх ссавців, мають альвеолярну будову. Альвеоли - це легеневі пухирці діаметром 0,15 мм (див. іл. 46). Стінки альвеол складаються з одношарового плоского епітелію і тонкого шару еластичних волокон, вкриті сіткою кровоносних капілярів. Внутрішня поверхня альвеол вистилається плівкою з особливих речовин, що полегшують дифузію газів, перешкоджають їх злипанню та захищають від мікроорганізмів. Кількість альвеол в обох легенях 300-350 млн, їхня загальна поверхня перевищує 100 м2, тобто в 50 разів більша за поверхню шкіри, що забезпечує дуже швидкий газообмін в легенях.

Іл. 46. Структурно-функціональна одиниця легень: 1 - легенева вена; 2 - легенева артерія; 3 - альвеолярний мішок; 4 - альвеоли; 5 - бронхіола

Отже, легені у людини альвеолярної будови, пристосовані до швидкого газообміну між кров'ю і повітрям, що надходить ззовні.

ДІЯЛЬНІСТЬ

САМОСТІЙНА РОБОТА З ІЛЮСТРАЦІЄЮ

Будова й функції органів дихання

Визначте, якими цифрами позначено структурні компоненти дихальної системи людини: носову порожнину, трахею, гортань, глотку, бронхи, плевру, міжреберні м'язи, легені, діафрагму.

Заповніть таблицю, вкажіть функції органів.

Назва органа

Позначення

Функції

Увідповідніть позначені структури з їх латинськими назвами: cavitas nasi, pharynx, larinx, trachea, bronchos, pneumon (pulmones), pleura, diaphragma, intercostal muscles. Поясніть взаємозв'язок будови і функцій органів дихання людини.

БІОЛОГІЯ + МУЗИКА Особливості голосового апарату людини

Спів, вокальне мистецтво - мистецтво передавання співацьким голосом змісту музичного твору. Людина, що займається співом, називається співаком, або вокалістом. Назвіть відомих українських та всесвітньовідомих співаків. Як ви думаєте, які особливості голосового апарату дозволили їм стати гарними співаками? Поясніть процес утворення голосу та звуків у людини.

БІОЛОГІЯ + ЗДОРОВ'Я Хто їсть яблука, той легше дихає

У одній із статтей інформаційної агенції УНІАН йдеться про вплив їжі на дихання. «Дослідникам відомо, що багато хвороб виникають під впливом вільних радикалів... їхньому впливу протистоять антиоксиданти, що здатні зв'язувати вільні радикали і виводити їх з організму. Проте, захисна система людського організму, не завжди здатна справитися з радикалами. Як наслідок цього - захворювання легень. Фахівці радять підтримувати легені основними антиоксидантами: вітамінами С і Е. Тому не забувайте урізноманітнювати свій раціон яблуками». (Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/health/country/301922-hto-jist-yabluka-toy-legshe-dihae.html). Висловіть свої судження про взаємозв'язок дихання з харчуванням.

РЕЗУЛЬТАТ

1-6 балів. 1. Що таке дихальна система? 2. Яка будова дихальної системи? 3. Що таке повітроносні шляхи? 4. Назвіть функції повітроносних шляхів. 5. Що таке легені? 6. Яке значення мають легені? 7-9 балів. 7. Які функції дихальної системи людини? 8. Яка будова та функції повітроносних шляхів? 9. Які особливості будови легень? 10-12 балів. 10. Поясніть взаємозв'язок будови та функцій органів дихання.