Біологія. Повторне видання. 8 клас. Соболь

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

ЯК ПРАЦЮВАТИ З ПІДРУЧНИКОМ?

Підручник, який ви тримаєте в руках, ознайомить вас з особливостями життєдіяльності, будови й поведінки людини. Але перед тим, як розпочати вивчення, запам'ятайте, що організм людини - це не лише біологічна система, що складається із клітин, тканин, органів й систем органів. Людина - найдосконаліший витвір природи з дивовижним внутрішнім світом. Кожна людина - неповторність, якої не було, немає в даному часі й не буде в майбутньому. Цей підручник дасть вам не лише нові знання, а й допоможе сформувати власні способи діяльності, для того щоб ви змогли реалізувати одну з найвищих людських потреб - потребу творити. А для цього потрібно пізнати самих себе. «Пізнай себе і ти пізнаєш світ», - говорили древні мудреці. Пізнання самого себе відкриє вам можливості власного прогресу, успіху, щастя та поваги самих до себе і в людей, які вас оточують.

Матеріал підручника поділено на теми й окремі параграфи. Основними частинами параграфів підручника є такі рубрики.

Вступна частина містить цитату до параграфа, рубрики «Основні поняття й ключові терміни», «Пригадайте!», «Знайомтеся!», «Цікаво знати», «Новини зі світу науки», «Поміркуйте!» та ілюстративні завдання, ввідні вправи, класичні експерименти для формування мотивації до навчання. У цій частині також подано завдання, ілюстрації, відомості про організм людини, кросворди тощо.

«ЗМІСТ» містить матеріал для засвоєння й формування нових знань, умінь, навичок, способів діяльності. У змісті великими літерами синього кольору виділено ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, що організовують найважливішу інформацію, а малими синіми літерами - ключові терміни, що узагальнюють якусь частину інформації. Основні поняття й ключові терміни є обов'язковими для запам'ятовування на відміну від понять, поданих курсивом. За їхньою допомогою виділяються визначення, назви явищ, поняття, що ви їх вивчатимите пізніше. Матеріал змісту поділений на розділи, до яких подається запитання, а в кінці - узагальнювальний висновок.

«ДІЯЛЬНІСТЬ» містить матеріал для формування способів продуктивної діяльності, розвитку творчої активності й дослідницьких умінь. Метою цієї частини параграфа є зміцнення, поглиблення, розширення знань шляхом самостійного виконання завдань та створення власних освітніх продуктів, якими є: проекти, малюнки, рисунки, висновки, дослідження, презентація, власні рекомендації тощо. Ця частина містить теми проектів, творчі завдання, міжпредметні завдання «Біологія + ...» тощо. Для формування практичних й дослідницьких умінь у рубриці «Навчаємося пізнавати» подано інструктивні картки до практичних робіт, дослідницьких завдань і лабораторних досліджень.

«РЕЗУЛЬТАТ» містить завдання для закріплення, контролю й корекції знань та самооцінки навчальної діяльності. Ці завдання подаються з поступовим ускладненням та із зазначенням рівня їхньої складності й оцінки в балах.

Щиро зичимо вам успіхів у навчанні й здійсненні інтелектуальних відкриттів!

Вступ

Є чудес багато в світі, найчудесніша ж людина.

Софокл

§ 1. Біосоціальна природа людини

Основні поняття й ключові терміни: БІОСОЦІАЛЬНА ПРИРОДА ЛЮДИНИ. Людина розумна. ЛЮДИНА.

Пригадайте: Які ознаки будови й життєдіяльності тваринного організму?

Вступна вправа

На світі так багато різних природних чудес - мальовничі озера, глибокі каньйони, фантистичні водоспади, неймовірні печери. Є серед чудес світу й такі, що створені руками людини. Це сім чудес стародавнього світу: Александрійський маяк на острові Фарос (Е), висячі сади Семираміди у Вавілоні (С), піраміда Хеопса в Гізі (В), статуя Бога Геліоса на острові Родос (Р), статуя Зевса в Олімпії (И1), усипальниця царя Мавсола в Галікарнасі (И2), храм Артеміди в Ефесі (Н). Увідповідніть назви цих чудес (A-Є) з їх зображеннями на ілюстрації (1-7) й отримайте назву одного з чудес України. Як ви думаєте, чому давньогрецький драматург Софокл назвав людину найбільшим із чудес світу?

Іл. 1. Сім чудес світу

1

2

3

4

5

6

7

ЗМІСТ

Які особливості природи людини?

БІОСОЦІАЛЬНА ПРИРОДА ЛЮДИНИ - це сукупність істотних особливостей, що відрізняють людину від інших організмів та формуються у людському суспільстві. Людина є водночас біологічним об'єктом та соціальною істотою. Її біологічне тісно й складно поєднане із соціальним.

Ознаки біологічної сутності людини. У людини багато спільних біологічних ознак з іншими організмами, передусім з тваринами. Це, перш за все, наявність тканин, органів, систем органів, гетеротрофне живлення, активний рух тощо. Проте людина має особливості, які відрізняють її від усіх інших організмів. Найголовніші біологічні ознаки людини - головний мозок має більші відносні розміри (близько 2 % від маси тіла), розвинені мімічні м'язи, гнучкі кисті рук, вертикальне положення тіла, вигини хребта, сплощеність грудної клітки спереду назад та ін. Але, зверніть увагу, ці ознаки формувалися у людини в процесі її історичного становлення під впливом соціальних чинників, якими є суспільний спосіб життя, праця, членороздільна мова.

Ознаки соціальної сутності людини. Людина - істота соціальна, сутність якої розкривається у суспільстві, у взаємодії й спілкуванні з іншими людьми. Соціальність людини виражена у культурі, способі життя, поведінці в колективі та ін. Розум, свідомість, абстрактне мислення, здатність до пізнання світу, цілеспрямована діяльність, усна й письмова мова - ось далеко не повний перелік ознак соціальної сутності людини. Проте ці ознаки соціальності людини тісно пов'язані з біологічним - анатомічними структурами головного мозку й гортані, нейрофізіологічними процесами збудження й гальмування, біохімічними процесами синтезу й розпаду речовин.

Людина народжується з біологічними передумовами соціальності (наприклад, високорозвинений головний мозок, нервові центри мови, здібності), а її соціальна сутність формується упродовж індивідуального розвитку на основі генотипу під час научіння, навчання та виховання у людському суспільстві.

Отже, існування людини забезпечується єдністю біологічного та соціального.

Яке місце людини в системі органічного світу?

Усі сучасні люди належать до біологічного виду Людина розумна (Homo sapiens), який в системі органічного світу займає певне місце (див. таблицю 1). Представники виду мають ряд особливостей, що виникли в процесі еволюції під впливом біологічних (спадкова мінливість, природний добір) та соціальних (праця, суспільний спосіб життя, мова) чинників.

Таблиця 1. Місце людини розумної в сучасній системі органічного світу

Домен

Еукаріоти

Царство

Тварини

Тип

Хордові

Клас

Ссавці

Ряд

Примати

Родина

Людинові (Гомініди)

Рід

Людина

Вид

Людина розумна

За сучасними уявленнями вид Людина розумна разом видами людей, які існували раніше (наприклад, Людина випрямлена, Людина неандертальська) входить до роду Людина в складі родини Людинові (або Гомініди). Представникам родини властиві великий мозок, випрямлене положення тіла, наявність рухливої кисті з великим протиставленим пальцем та ін. Родина Людинові разом з родиною Гібонові входять до ряду Примати. Ознаками приматів є відносно великий головний мозок, п'ятипалі кінцівки з нігтями на пальцях, кольоровий зір, наявність пари молочних залоз на грудях. Як і всі представники класу Ссавці, людина вигодовує своїх малят молоком, має диференційовані зуби, волосяний покрив і шкірні залози у покривах, діафрагму, теплокровність тощо. Такі ознаки, як хорда, зяброві щілини у глотці, трубчаста нервова система, серце в черевній частині тіла свідчать про належність людини до типу Хордові. З іншими представниками царства Тварини представників виду Людина розумна об'єднує гетеротрофність, активний рух, багатоклітинна будова тіла, наявність зародкових листків та ін. Належність до еукаріотів пов'язана з ядром в клітинах, парним набором хромосом, мейозом, статевим розмноженням.

Отже, Людина розумна - це біологічний вид, місце якого в системі органічного світу визначається рядом біологічних особливостей.

Які чинники визначають ознаки соціальної сутності людини?

Виникнення соціальних особливостей людської природи відбувається в людських спільнотах та пов'язане, головним чином, з впливом праці, членороздільної мови, розумової діяльності. Для людини характерний принципово новий, властивий лише їй спосіб взаємодії з природним середовищем, який полягає у створенні людиною умов свого існування під час праці. Прямоходіння звільнило у предків людини від ходіння передні кінцівки, внаслідок чого з'являються рука як орган праці з розвинутим великим пальцем, вміння виготовляти знаряддя праці, формується S-подібний хребет, склепінчаста стопа. Люди можуть здійснювати виробництво тільки спільно, вступаючи в якісно нові, порівняно з тваринним світом, відносини, що визначають соціальний спосіб життя.

Ускладнення взаємозв'язків між людьми у соціальних групах, між суспільством і природою викликало необхідність ефективних способів комунікації. З'являється членороздільна мова як засіб спілкування з іншими людьми, формуються друга сигнальна система та абстрактне мислення. Ознаками біологічної сутності, що визначають людську мову, є підборідний виступ нижньої щелепи, будова гортані й голосового апарату, наявність центрів мови в корі півкуль тощо.

Поведінка людини, окрім безумовно- й умовнорефлекторної складових, має ще й розвинену розумову діяльність, пов'язану з високим розвитком кори великого мозку. Усвідомлення людьми свого ставлення до природи й соціальних умов життя знаходить своє вираження в цілепокладанні та передбаченні результатів своєї діяльності. Здатність до цілеспрямування - специфічно людська особливість, що становить основу особливої форми відображення дійсності - свідомості.

За допомогою праці, мови, розумової діяльності людина стає унікальним представником біосфери, що створила, на думку В. Вернадського, своє власне середовище існування - сферу розуму, або ноосферу.

Отже, ЛЮДИНА - біосоціальна істота, наділена свідомістю, членороздільною мовою, розвиненою розумовою діяльністю, яка здатна завдяки праці цілеспрямовано перетворювати світ і саму себе.

ДІЯЛЬНІСТЬ

САМОСТІЙНА РОБОТА З ТАБЛИЦЕЮ

За допомогою таблиці у робочому зошиті проаналізуйте окремі життєві прояви людини та наведіть приклади ознак біологічної та соціальної сутності.

Таблиця 2. Ознаки біосоціальної природи людини

Ознаки біологічної сутності людини

Ознаки соціальної сутності людини

БІОЛОГІЯ + УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА Індивідуальність людини

У Василя Симоненка (1935-1963) є чудові віршовані рядки про індивідуальність, основою якої є ознаки біологічної сутності людини. Що таке індивідуальність? Наведіть приклад біологічних відмінностей людини та назвіть чинники, що визначають біологічну неповторність кожної людини.

Ти знаєш, що ти - людина?

Ти знаєш про це чи ні?

Бо ти на землі - людина,

І хочеш того чи ні -

Усмішка твоя - єдина,

Мука твоя - єдина,

Очі твої - одні.

Біологія + Мистецтво

Особистістю не народжуються, а стають

«Вітрувіанська людина» - відомий малюнок Леонардо да Вінчі (1490 рік), яскравої геніальної особистості з багатьма талантами у різних галузях людської діяльності. Людина не народжується особистістю, вона нею стає упродовж свого життя у суспільстві. А хто такі особистості? Висловіть свої судження щодо чинників формування особистості.

Іл. 2. «Вітрувіанська людина». Леонардо да Вінчі (приблизно 1490 рік)

РЕЗУЛЬТАТ

1-6 балів. 1. Що таке біосоціальна природа людини? 2. Наведіть приклади біологічних особливостей, що зближують людину з тваринами 3. Назвіть ознаки соціальної сутності людини, що відрізняють її від тварин. 4. Назвіть соціальні чинники формування природи людини. 5. Наведіть приклади біологічних особливостей людини. 6. Назвіть головний біологічний чинник формування біологічних особливостей людини. 7-9 балів. 7. Які особливості природи людини? 8. Які чинники визначають природу людини в людських спільнотах? 9. Які біологічні особливості характеризують місце людини в системі органічного світу? 10-12 балів. 10. Доведіть роль біологічної мінливості у формуванні індивідуальності кожної людини.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст