Біологія. Повторне видання. 8 клас. Матяш

Тема 4

Травлення

Що відбувається в організмі людини з їжею? Завдяки чому це відбувається? Яка будова і які функції органів травлення? Які бувають шлунково-кишкові захворювання? Які їхні причини і перебіг? Як захистити себе від них?

§ 15. Значення травлення. Система органів травлення

Пригадайте, як побудована травна система ссавців. Які методи використовують для вивчення стану організму людини?

Що таке травлення? Ви вже знаєте, що існування організму, нормальний перебіг процесів життєдіяльності можливий лише за умови витрат органічних речовин і енергії та постійного відновлення їх. Однак для того, щоб речовини їжі, які надходять в організм, могли замінити витрачені, вони мають зазнати певних фізичних і хімічних перетворень в органах травної системи.

Речовини, які утворюються в результаті реакцій розкладу, через стінки шлунково-кишкового тракту потрапляють у кров і лімфу завдяки процесам всмоктування. Саме процеси розщеплення і всмоктування є головними процесами травлення. Далі поживні речовини з кров’ю та лімфою транспортуються до всіх тканин та органів.

Травлення — сукупність процесів механічної обробки їжі та хімічного розщеплення її компонентів на сполуки, які організм здатний засвоювати та включати в обмін речовин.

Як побудована травна система людини і які її основні функції? Травна система людини анатомічно та функціонально поділена на травний канал і допоміжні органи травної системи. Загальна довжина травного каналу становить 8-10 м. Він простягається від ротового отвору до анального.

Травний канал послідовно поділений на ротову порожнину, глотку, стравохід, шлунок, тонкий і товстий відділи кишківника, який закінчується прямою кишкою з анальним отвором.

Допоміжними органами травної системи є зуби, язик, а також травні залози: слинні, печінка із жовчним міхуром і підшлункова залоза (мал. 59).

Мал. 59. Будова травної системи людини: 1 - ротова порожнина; 2 - слинні залози; 3 - глотка; 4 - стравохід; 5 - шлунок; 6 - тонкий кишківник; 7 - товстий кишківник; 8 - печінка; 9 - підшлункова залоза; 10 - пряма кишка; 11 - анальний отвір

Основні функції травної системи такі:

  • рухова функція забезпечує захоплення їжі, її подрібнення, змішування з травними соками, просування її по травному тракту, виведення неперетравлених решток назовні;
  • секреторна функція забезпечує виділення травних соків і слизу, гормонів, які регулюють діяльність травної системи;
  • функція розщеплення забезпечує розщеплення складних молекул на їхні складові під дією травних ферментів;
  • функція всмоктування забезпечує перехід води, мінеральних речовин, вітамінів і продуктів розщеплення молекул білків, жирів і вуглеводів у кров або лімфу;
  • функція виділення полягає у виведенні з організму через кишківник деяких продуктів обміну речовин, насамперед неперетравлених решток їжі.

Мал. 60. Оболонки травного каналу: 1 - слизова; 2 - підслизова; 3 - м’язова; 4 - серозна

Стінка травного каналу складається із чотирьох оболонок: слизової, підслизової, м’язової та серозної (мал. 60). Кожна з них побудована певним типом тканин і виконує свої функції в процесах травлення.

Внутрішня слизова оболонка травного каналу виділяє слиз, який захищає його від механічного пошкодження твердими частками їжі та полегшує її просування. Крім слизу, клітини цієї оболонки виділяють травні ферменти, гормони та деякі інші речовини. Слизова оболонка, крім секреторної, виконує функцію всмоктування продуктів травлення та знезараження їх.

Підслизова оболонка побудована зі сполучної тканини. У ній міститься дуже багато кровоносних і лімфатичних судин та нервів. Вони регулюють секреторну функцію слизової оболонки. М’язова оболонка побудована з двох шарів непосмугованих м’язів. У внутрішньому шарі м’язові волокна розміщені кільцеподібно, а в зовнішньому - уздовж травного каналу. Між м’язами розташовані нерви, які регулюють рухи травного каналу. Серозна оболонка, утворена сполучною тканиною, вкриває травний канал ззовні. У ній містяться судини та нервові волокна.

Черевну порожнину вистеляє щільна двошарова сполучнотканинна оболонка - очеревина. Вона захищає органи травлення, утримує їх у певному положенні. Речовина, яку виділяє очеревина, пом’якшує рухи органів травлення.

Процеси травлення поділяють на:

  • порожнинне, яке відбувається в порожнині шлунково-кишкового тракту. Воно складається з процесів механічної та хімічної обробки їжі. Механічна обробка їжі полягає в її подрібненні, зволоженні, перемішуванні з травними соками, набряканні та розчиненні. Хімічна обробка їжі відбувається теж поетапно: спочатку в ротовій порожнині, потім у шлунку і зрештою - у кишківнику;
  • пристінкове травлення відбувається на поверхні внутрішньої оболонки травного каналу на мембрані клітин.

Хімічні перетворення їжі здійснюються під впливом ферментів. Їх ще називають біологічними каталізаторами. Утворюються травні ферменти в клітинах травних залоз, які їх виділяють у складі слини й травних соків: шлункового, кишкового, підшлункової залози. Кожен з ферментів прискорює тільки певну хімічну реакцію: одні розщеплюють білки, інші - вуглеводи або жири тощо.

Травні ферменти починають розщеплювати компоненти їжі в травному каналі. Продукти розщеплення усмоктуються у кров і лімфу. Завершуються ці процеси у клітинах. Там утворюються органічні сполуки, необхідні організмові.

Активність ферментів залежить від умов, у яких вони перебувають, насамперед від: температури та кислотності середовища (лужне, кисле, нейтральне). Наприклад, у разі підвищення температури тіла до +38 °С активність ферментів зростає. Подальше підвищення температури тіла, навпаки, знижує їхню активність. Одні ферменти активні в слабколужному середовищі (ферменти слини, травних соків кишок), інші - у кислому (ферменти шлунка).

Цікаво знати

Ферменти, які перетравлюють їжу, здатні перетравлювати і тканини власного тіла. Запобігає цьому те, що більшість синтезованих ферментів виділяється в неактивному стані й активними стають лише в порожнині травного каналу. Слиз також захищає стінку травного каналу від дії травних ферментів.

Як досліджують функції органів травлення? Підвалини сучасної фізіології травлення заклали дослідження видатного російського фізіолога І.П. Павлова (мал. 61). Він встановив закономірності виділення слини, шлункового соку, соків підшлункової залози й жовчі, визначив склад травних соків, вивчив регуляцію травлення. За ці праці І.П. Павлова 1904 р. було удостоєно Нобелівської премії.

Органи травлення досліджують різними методами. Зондування - уведення в порожнину шлунка або дванадцятипалої кишки гнучкої трубки - зонда (мал. 62, 1) для отримання з метою подальшого дослідження шлункового та кишкового соку.

Мал. 61. І.П. Павлов (1849-1936)

Мал. 62. 1. Зонд. 2. Ендоскоп

Ендоскопія — уведення в травний канал спеціальних освітлювальних приладів зі світловодами (мал. 62, 2), щоб безпосередньо оглянути порожнину та стінки травного каналу.

Ультразвукова діагностика (УЗД) фіксує зображення внутрішніх органів унаслідок відбиття від їхньої поверхні ультразвукових хвиль.

Рентгенівська комп’ютерна томографія дає змогу отримати на екрані комп’ютера зображення глибинних шарів досліджуваного органа.

За допомогою радіоелектронних методів досліджують кишкове середовище. Так звані радіопілюлі - пристрої, оснащені датчиком, передають інформацію за допомогою радіохвиль.

Рентгенографія дає змогу отримати тіньове зображення органа чи його частини на рентгенівській плівці внаслідок проходження крізь них рентгенівських променів.

Ключові терміни і поняття: порожнинне травлення, пристінкове травлення, травний канал, травні залози.

ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ

Дайте відповідь на запитання

1. З яких органів складається травна система людини? 2. Яку роль відіграє травна система в обміні речовин? 3. Що таке травлення? Яка функція ферментів у процесах травлення? 4. Які методи дослідження органів травлення ви знаєте?

Виберіть одну правильну відповідь

1. Позначте функцію травної системи, яка полягає в механічному обробленні їжі: а) рухова; б) секреторна; в) видільна; г) всмоктувальна.

2. Позначте функцію травної системи, що полягає в утворенні й виділенні слини: а) рухова; б) секреторна; в) розщеплення; г) всмоктувальна.

3. Виберіть ознаку, характерну для видільної функції травної системи: а) утворення травних соків; б) виведення з організму деяких продуктів обміну речовин; в) всмоктування білків, жирів, вуглеводів.

Установіть правильну послідовність органів, які утворюють травний канал, починаючи з ротової порожнини: а) пряма кишка з анальним отвором; б) глотка; в) ротова порожнина; г) тонкий кишківник; д) стравохід; е) шлунок; є) товстий кишківник.

Поміркуйте. Чи можуть відбуватися процеси травлення за відсутності ферментів?