Біологія. Повторне видання. 8 клас. Матяш

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Біологія. Повторне видання. 8 клас. Матяш

У попередніх класах ви вивчали біологію рослин, грибів, бактерій і тварин. Цього року ви здобуватимете знання про організм людини. Знання основ наук про людину розкриють вам особливості будови і функцій свого організму, важливість збереження і поліпшення здоров’я, допоможуть організувати здоровий спосіб життя. Під час засвоєння цих знань ви переконаєтеся, що здоров’я є найбільшою індивідуальною і соціальною цінністю. Це те, що дає змогу людині активно жити: учитися, працювати, захоплюватися улюбленою справою.

Вступ

§ 1. Біосоціальна природа людини. Значення знань про людину для збереження її здоров’я

Тема 1. Організм людини як біологічна система

§ 2. Організм людини як біологічна система

§ 3. Різноманітність клітин і тканин організму людини

§ 4. Органи, фізіологічні та регуляторні системи організму людини

Тема 2. Опора і рух

§ 5. Значення опорно-рухової системи. Її будова та функції

§ 6. Типи кісток скелета людини та особливості їхнього з’єднання

§ 7. Будова скелета людини

§ 8. Функції і будова скелетних м’язів. Основні групи скелетних м’язів

§ 9. Робота м’язів та причини їхньої втоми

§ 10. Надання першої допомоги у разі ушкодження опорно-рухової системи

§ 11. Профілактика порушень опорно-рухової системи

Тема 3. Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини

§ 12. Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини - основа забезпечення його нормального функціонування

§ 13. Їжа та її компоненти. Харчові та енергетичні потреби людини

§ 14. Значення збалансованого харчування для збереження здоров’я

Тема 4. Травлення

§ 15. Значення травлення. Система органів травлення

§ 16. Процеси травлення в ротовій порожнині та шлунку

§ 17. Процеси травлення у кишківнику. Виведення з організму неперетравлених решток їжі

§ 18. Харчові розлади. Профілактика захворювань травної системи

Тема 5. Дихання

§ 19. Значення дихання для існування організму. Система органів дихання людини

§ 20. Процеси газообміну в легенях і тканинах

§ 21. Дихальні рухи

§ 22. Хвороби органів дихання та профілактика їх

Тема 6. Транспорт речовин

§ 23. Поняття про внутрішнє середовище організму

§ 24. Еритроцити. Групи крові. Правила переливання крові

§ 25. Лейкоцити. Тромбоцити. Зсідання крові

§ 26. Імунна система. Імунітет специфічний і неспецифічний. Імунізація

§ 27. Механізми імунних реакцій організму людини. Алергія. СНІД та його профілактика

§ 28. Серце: його будова та функції

§ 29. Робота серця

§ 30. Будова та функції кровоносних судин. Рух крові по замкненій системі кровоносних судин. Артеріальний тиск

§ 31. Перша допомога при кровотечах. Серцево-судинні захворювання та профілактика їх

Тема 7. Виділення. Терморегуляція

§ 32. Виділення кінцевих продуктів метаболізму - важливий етап обміну речовин. Будова сечовидільної системи людини

§ 33. Захворювання органів сечовидільної системи та їхня профілактика

§ 34. Будова шкіри та її функції

§ 35. Терморегуляція в організмі людини. Захворювання шкіри та профілактика їх

Тема 8. Зв’язок організму людини із зовнішнім середовищем. Нервова система

§ 36. Будова нервової системи людини. Центральна і периферична нервова система

§ 37. Будова та функції спинного мозку людини

§ 38. Головний мозок людини: стовбурова частина, мозочок

§ 39. Головний мозок людини: передній мозок

§ 40. Соматична та вегетативна нервова система

§ 41. Профілактика захворювань нервової системи

Тема 9. Зв’язок організму людини із зовнішнім середовищем. Сенсорні системи

§ 42. Загальна характеристика сенсорних систем організму людини, їхня будова

§ 43. Зорова сенсорна система людини

§ 44. Особливості функціонування ока людини. Гігієна зору

§ 45. Слухова сенсорна система

§ 46. Сенсорні системи рівноваги, руху, дотику, температури, болю

§ 47. Сенсорні системи нюху та смаку. Рецептори внутрішніх органів

Тема 10. Вища нервова діяльність

§ 48. Поняття про вищу нервову діяльність. Природжені механізми поведінки людини

§ 49. Умовні рефлекси. Формування поведінкових реакцій людини

§ 50. Поняття про сигнальні системи. Мова. Мислення. Свідомість

§ 51. Навчання та пам’ять

§ 52. Біологічні основи психофізіологічної індивідуальності людини

§ 53. Біоритми людини. Сон і неспання

Тема 11. Ендокринна система

§ 54. Ендокринна система людини. Залози внутрішньої секреції

§ 55. Залози змішаної секреції. Регуляція діяльності ендокринної системи

§ 56. Взаємодія регуляторних систем організму

Тема 12. Розмноження та розвиток людини

§ 57. Будова та функції репродуктивної системи людини

§ 58. Статеві клітини. Менструальний цикл. Запліднення. Вагітність

§ 59. Запліднення. Ембріональний період розвитку людини. Плацента, її функції

§ 60. Постембріональний розвиток людини

Узагальнення. Організм людини як цілісна саморегульована біологічна система. Взаємодія регуляторних систем організму людини