Пізнаємо природу. 5 клас. Біда

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 45. Що об'єднує і відрізняє голонасінні та покритонасінні рослини

Таємниці в назві насінні рослини немає, все очевидно - мають насінину. Наше завдання - розгадати загадку, чому одні рослини голонасінні, а інші - покритонасінні.

1. Що характерно для голонасінних і покритонасінних рослин. Продовжуємо знайомство з різноманітністю світу рослин. Сьогодні ти дізнаєшся більше про особливості будови, життя, значення в природі й для людей голонасінних і покритонасінних (квіткових) рослин (мал. 172, 173).

ГОЛОНАСІННІ

Яка будова

 • дерева, кущі;
 • корені, стебло, листки (хвоя);
 • утворюють після запилення в шишках насінини.

Як живуть

 • поширені на суходолі по всій земній кулі;
 • фотосинтезують;
 • поширюються насінинами.

Яке значення

 • ростуть у більшості лісів;
 • утворюють кисень під час фотосинтезу;
 • виділяють речовини, які згубно впливають на мікроорганізми;
 • деревину використовують як будівельний матеріал, у хімічній промисловості з неї отримують різні речовини;
 • для виготовлення лікарських препаратів, наприклад, з деревини ялини отримують активоване вугілля;
 • для озеленення як декоративні рослини

Мал. 172. Характеристика голонасінних

Найчисленнішими за кількістю видів серед голонасінних є хвойні рослини, до яких належать сосна, ялина, ялівець, кипарис тощо. Їхні голкоподібні листки називають хвоєю. Насіння в голонасінних рослин утворюється у видозміненому пагоні - шишці.

ПОКРИТОНАСІННІ АБО КВІТКОВІ

Яка будова

 • дерева, кущі, трав’янисті рослини;
 • корені, пагін (стебло, листки, бруньки);
 • утворюють квітки, з яких формується плід з насінинами

Як живуть

 • поширені на суходолі в нарізноманітніших умовах, у водоймах;
 • фотосинтезують;
 • поширюються насінинами

Яке значення

 • джерело їжі для тварин; створюють умови для життя тварин, виділяють кисень;
 • люди використовують у їжу як овочеві, плодово-ягідні, олійні, зернові рослини;
 • використовують для годівлі свійських тварин;
 • медоносні, з яких бджоли збирають пилок і нектар й переробляють на мед;
 • у хімічні, харчовій, парфумерній промисловості з них отримують різні речовини; вирощують як декоративні рослини;
 • деякі є бур’янами;
 • є отруйні рослини

Мал. 173. Характеристика покритонасінних

Працюємо разом

Обговоріть у групі, що дізналися нового про голонасінні та покритонасінні рослини.

Практична робота. Визначення представників різних груп рослин

Потрібні матеріали: гербарні зразки рослин, фотографії, живі рослини - представники мохів, плаунів, хвощів, папоротей, хвойних, квіткових.

Хід роботи

1. Розглянь гербарні зразки, фотографії, живі рослини та знайди відмінності в їхній будові.

2. Визнач, до якої групи (наприклад, мохи чи плауни і т. д.) належать ці рослини. Розглядаючи рослини, проходь алгоритм (мал. 174).

3. Знайди ознаки подібності та відмінності в будові рослин, які ти визначив/-ла.

4. Напиши висновок, відповідаючи на запитання.

1). Яка основна відмінність водоростей від мохів, плаунів, хвощів, папоротей, голонасінних та квіткових рослин?

2). Який орган відсутній у мохів порівняно з іншими споровими рослинами (плаунами, хвощами, папоротями)?

3). У чому подібність будови спорових рослин (плаунів, хвощів, папоротей) з насінними рослинами (голонасінними та квітковими)?

4). Які органи є у голонасінних і квіткових рослин, яких немає в мохів, плаунів, хвощів, папоротей?

5). Якими органами відрізняються голонасінні та квіткові рослини?

КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

• У голонасінних рослин насіння утворюється у видозміненому пагоні - шишці.

• У покритонасінних (квіткових) є квітки, з яких утворюються плід з насінинами.

Мал. 174. Алгоритм визначення рослин

ЗАПИТАННЯ ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Назви хвойні рослини, які ти знаєш. Яке їхнє значення?

2. Усім відомі кедрові горіхи. Пошукай інформацію і розгадай загадку, чому вони не кедрові, і не горіхи.