Пізнаємо природу. 5 клас. Біда

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 44. Водорості та спорові рослини: хто у воді, а хто на суходолі

Гуляємо лісом, виходимо на галявину, а ось вдалечині видніється озеро. І всюди - різноманіття форм, розмірів, кольорів рослинного світу Але як відрізнити мохи, плауни, хвощі? І чи цвіте папороть? Чи всі рослини в озері є водоростями?

1. Які основні відмінності водоростей, спорових і насінних рослин. У таких рослин, як водорості, немає тканин і органів, як у квіткових рослин. Тому їхнє тіло називають сланню, або таломом (мал. 165).

Мал. 165. Групи рослин

Насінні рослини, такі як покритонасінні (квіткові) і голонасінні, поширюються насінинами. Спорові рослини формують спори (клітина чи кілька клітин, захищених оболонками), з яких за сприятливих умов утворюється нова рослина.

Запитання

Розглянь схему на малюнку 165 і поміркуй за якими ознаками рослини об’єднують у групи.

2. Чим відрізняються водорості, мохи, плауни, хвощі та папороті?

ВОДОРОСТІ

Яка будова тіла

 • тіло не має тканин, кореня, пагону, тому його називають слань, або талом;
 • може складатися з однієї клітини або багатьох;
 • забарвлене в різних водоростей у зелений, червоний колір завдяки спеціальним речовинам

Як живуть

 • у водоймах вільно плавають або прикріплені до дна чи підводних предметів, у ґрунті, на корі дерев, скелях;
 • фотосинтезують;
 • розмножуються поділом тіла на частини або за допомогою спор чи статевих клітин

Яке значення

 • є їжею для тварин водойм, для людини;
 • утворюють кисень під час фотосинтезу, яким дихають організми;
 • очищують водойми;
 • з них отримують речовини, наприклад, йод;
 • добувають речовину агар-агар, яку використовують для вирощування мікроорганізмів, а також у кулінарії;
 • разом із ціанобактеріями можуть спричинити «цвітіння водойм»

Мал. 166. Різноманітність водоростей

МОХИ

Яка будова

 • у деяких тіло має простішу будову (слань), тобто немає таких органів, як стебло, листки, корінь;
 • в інших є стебло, дрібні листки, довгі «волоски», які виконують функцію коренів - ризоїди;
 • для розмноження утворюють ніжку з коробочкою, в якій утворюються спори

Як живуть

 • у зволожених місцях на суходолі, найчастіше лісах, деякі у водоймах;
 • фотосинтезують;
 • розмножуються поділом тіла на частини або за допомогою спор чи статевих клітин

Яке значення

 • одні з перших оселяються там, де немає інших рослин, поступово утворюючи для них ґрунт;
 • вбирають у себе воду, сприяють утворенню боліт;
 • сфагнуми утворюють торф, який використовують люди;
 • у хімічній промисловості з них отримують різні речовини;
 • використовують для озеленення акваріумів

Мал. 167. Різноманітність мохів

ПЛАУНИ

Яка будова

 • трав’янисті рослини;
 • корені, стебло (росте вгору або стелиться по землі, вкорінюючись), дрібні листки;
 • для розмноження утворюють «колоски», в яких формуються спори

Як живуть

 • у зволожених місцях на суходолі, найчастіше лісах, деякі недалеко від берегів озер;
 • фотосинтезують;
 • розмножуються поділом пагону на частини або спорами, або статевими клітинами

Яке значення

 • серед плаунів є отруйні
 • з давніх вимерлих плаунів утворилось кам’яне вугілля, яке використовують здебільшого як паливо;
 • деякі плауни є лікарськими рослинами;
 • у хімічній промисловості з них отримують різні речовини;
 • вирощують як декоративні рослини;
 • використовують для забарвлення вовни у коричневий колір;
 • плауни, які живуть у воді, використовують для озеленення акваріумів

Мал. 168. Різноманітність плаунів

ХВОЩІ

Яка будова

 • трав’янисті рослини;
 • корені, підземний пагін (кореневище), пагін над землею (навесні проростає бурого кольору, утворює спори і відмирає, а влітку росте зелений), листки дуже дрібні, тому фотосинтезують стебла;
 • для розмноження утворюють «колоски», в яких формуються спори

Як живуть

 • у зволожених місцях на суходолі, на берегах водойм;
 • фотосинтезують;
 • розмножуються поділом кореневища на частини або за допомогою спор, чи статевих клітин

Яке значення

 • тварини не їдять через отруйні речовини і дуже тверді стебла;
 • з давніх вимерлих хвощів утворилось кам’яне вугілля;
 • деякі хвощі є лікарськими рослинами;
 • їстівними є молоді літні пагони і бульбочки на кореневищах, які містять крохмаль, як і бульби картоплі;
 • через тверді стебла можна використовувати для чищення, шліфування металу, кухонного посуду;
 • для забарвлення тканин, вовни у сіро-жовтий колір;
 • є бур’янами, яких непросто позбутись

Мал. 169. Різноманітність хвощів

ПАПОРОТІ

Яка будова

 • трав’янисті рослини, але є і деревоподібні (мешканці тропіків);
 • корені, підземне стебло (кореневище), листки, які мають назву вайї;
 • спори утворюються в спеціальних утворах на листках

Як живуть

 • поширені на суходолі, наприклад, у лісах, а деякі - у водоймах;
 • фотосинтезують;
 • розмножуються поділом кореневища на частини або за допомогою спор, чи статевих клітин

Яке значення

 • з давніх вимерлих папоротей утворилось кам’яне вугілля;
 • деякі папороті є лікарськими рослинами;
 • вирощують як декоративні рослини;
 • деякі водні папороті вирощують як зелене добриво на полях з рисом;
 • серед папоротей є отруйні

Мал. 170. Різноманітність папоротей

Працюємо разом

Обговоріть у групі, що дізналися нового про водорості, мохи, плауни, хвощі та папороті.

КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

• Водорості - одноклітинні та багатоклітинні рослини, тіло яких (слань, або талом) не має тканин та органів, які є у спорових і насінних рослин.

• Мохи - спорові рослини, в яких є стебло, листки, немає коренів, а спори в багатьох утворюються в коробочці на ніжці.

• Плауни, хвощі та папороті - спорові рослини, які мають корені, стебло, листки (у хвощів листки дуже дрібні, а в папоротей їх називають вайями). У плаунів і хвощів спори утворюються в колосках, а у папоротей - у спеціальних утворах на нижній стороні листків.

ЗАПИТАННЯ ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Що з переліченого не характерне для водоростей:

 • можуть складатися з однієї або багатьох клітин;
 • прикріплюються до морського дна коренями;
 • деякі з них можуть спричиняти цвітіння водойм;
 • живуть тільки у водоймах.

2. Співвіднеси твердження з назвою рослин, яких воно стосується.

1. У багатьох представників є весняні та літні пагони, що відрізняються

2. На нижній стороні листків утворюють спеціальні утвори, в яких формуються спори

3. Мають корені, стебло, дрібні листки і утворюють колоски із спорами

4. Не мають коренів, а спори в багатьох утворюються в коробочці на ніжці

 • А мохи
 • Б плауни
 • В хвощі
 • Г папорот

3. Розпізнай рослини за частинами їхнього тіла.

Мал. 171Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.